Han Herred Bogen 2021

han-herred-bogen-2021Indhold

Forord · 7
Styrelsens årsberetning 2019-2020

Sanden Bjerggaard · 9
Af Ejgil Bodilsen

Skudehandlen fra Tranum Strandgaard · 37
Af Ketty Johansson

Da »den seneme-Søren« kom til Fjerritslev · 44
Af Poul Anker Nielsen

Et erindringsbillede til en barndomsven · 59
Af J.L.K. Kragholm

Gøttrup – et sogn der kunne klare sig selv · 63
Af Jens Peter Jacobsen og Kristian Holm Nielsen

»Han kørte en urigtig vej« · 75
Af Erik Holm

Nogle spredte minder fra min skoletid · 85
Af Axel Schilder

Fjerritslev Bykor gennem 50 år · 97
Af Kaj Pries

Mit liv på Kærup Holme · 107
Af Ella Bak

Lægefamilien Julsgaard i Halvrimmen · 115
Af Erik Julsgaard

Om røvere, rakkere og småkårsfolk i Langvad · 127
Af Gudrun Norre Kaspersen

Tilbageblik i en coronatid · 131
Af Dorte Elkjær-Gregersen

8.500 år gamle træstammer dukker op ved skovrejsning i Brovst · 137
Af Gunnar Hansen, Jammerbugt Kommune

Verden set fra Lund · 141
Af Mariann Stenholm

At være farfar − med tre generationer på jagt · 145
Af Holger Binnerup

Fra købmandsnisse til bryggernisse · 150
Af Ejgil Bodilsen

Langeslund Kirke · 156
Af Ketty Johansson

Han Herred maleren Sven Erik Jørgensen · 163
Af Connie Anette Nordholt

Det Gamle Album · 170

Billeder fra Han Herreds 24 sogne

Årets gang i Han Herred · 184
Af Peter Eigenbroth

Liv i Lokalhistorien · 194

Årets gang i Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Årets gang i de lokalhistoriske foreninger · 197

Af foreningernes formænd/kontaktpersoner

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred · 207

Adresser, telefonnumre m.v.

Han Herred Bogen 2021 · 26. årgang
Udgivet af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred 2021
i samarbejde med Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Redaktører:
Bente Kristensen, Ingvard Jakobsen og Ejgil Bodilsen
Redaktionsudvalg:
Else K. Andersen, Lillian Carstensen,
Lis Jensen, Per Mikkelsen og Susanne Hjorth Hansen

Scroll to Top