180 minører beskæftiget med at fjerne miner ved Slettestrand

Modstandsbevægelsen og repræsentanter for den tyske værnemagt inspicerer direktør Elsass’ stærkt medtagne sommervilla, Sanden Bjerggaard, efter befrielsen i 1945. Sanden Bjerggaard var under besættelsen omdannet til »Stützpunkt Slettestrand« med et omfattende bunkersystem og villaen som hovedkvarter.
Modstandsbevægelsen og repræsentanter for den tyske værnemagt inspicerer direktør Elsass’ stærkt medtagne sommervilla, Sanden Bjerggaard, efter befrielsen i 1945. Sanden Bjerggaard var under besættelsen omdannet til »Stützpunkt Slettestrand« med et omfattende bunkersystem og villaen som hovedkvarter.
Der skal fjernes ca. 20.000 Miner i Han Herred

Fjerritslev Avis 12. juni 1945

Der er nu ankommet 180 tyske Soldater, der skal fjerne de mange Miner, Tyskerne gennem Aarene har udlagt forskellige Steder i Han Herred.

I Søndags gik Minørerne i Gang med det forberedende Arbejde, og i Gaar gik det løs for Alvor. Der regnes med, at der vil gaa en Maanedstid med at fjerne de ca. 20.000 Miner, der er lagt i Han Herred.

Minørerne har taget Ophold paa Direktør Elsass’ Villa ved Slettestrand, men der er etableret direkte Telefonforbindelse med Fjerritslev og Aalborg, ligesom Falcks Ambulance altid er parat i Nærheden til at transportere evt. Tilskadekomne til Sygehuset, idet det jo ret ofte sker, at en Mine springer urettidigt.

I Gaar var Vejen til Slettestrand spærret fra Hjortdal Central, idet Minerne langs Vejen først skal fjernes, og man vil ikke risikere, at der skal være Folk i Nærheden, dersom der skulde indtræffe en Ulykke.

Efter hvad af Modstandsbevægelsens Hovedkvarter i Fjerritslev oplyser, vil Minerne ikke blive sprængt, men saa vidt muligt taget op og afmonteret. Dersom der skal sprænges nogle Miner, vil det blive meddelt 24 Timer i Forvejen, saaledes at befolkningen kan blive advaret.

Modstandsbevægelsen vil hver Dag sørge for den nødvendige Afspærring af det Omraade, hvor Minørerne arbejder, og det henstilles til befolkningen at rette sig efter Anvisninger, der bliver givet, idet Ophold i Nærheden af Minørerne selvsagt let kan koste Livet.

Scroll to Top