Visionær håndboldklub får DGI-pris for evnen til at tiltrække børn og unge

Foto: Mattias Bodilsen
Foto: Mattias Bodilsen

Den nye hjemmebane i Kultur- og Idrætscenter Lanternen har givet Løgstør Håndboldklub unikke muligheder for samspil med Løgstør Skole

Gennem et år har Løgstør Håndboldklub (LHK) dystet med 26 idrætsforeninger fra hele landet om at blive danmarksmestre i foreningsudvikling, og ved finalen i Vejen Idrætscenter 26. september hjemtog LHK en fiduspræmie for at være feltets bedste til at inddrage og tiltrække unge i foreningens aktiviteter.

Fra september til december 2014 lykkedes det klubben at få 40 nye ungdomsspillere, og fra sæsonstarten i august i år har lederne haft held til at engagere ni unge til faste opgaver omkring de yngre hold i klubben.

– Fiduspræmiens vinder har gjort det rigtige på den svære måde. Med mange initiativer og involvering af unge tilbyder Løgstør HK et udviklende miljø. Det får børn og især unge til at vælge håndbold og klubmiljøet i Løgstør HK, lød begrundelsen for tildeling af fiduspræmien fra Hanne Lene Haugaard, formand for DM-juryen og hovedbestyrelsesmedlem i DGI.

Topmoderne hjemmebane

Klubben har samtidig fået en ny hjemmebane til afløsning for de slidte faciliteter i de gamle haller ved Christiansminde.

25. april 2015 var der officiel indvielse på Kultur- og Idrætscenter Lanternen, hvis centrale del er en dobbelthal, som ved hjælp af en fleksibel skillevæg opdeles til to træningsbaner. Desuden er der en dobbelt gymnastiksal, hvor de mindste kan udfolde sig.

Ud over at byde på topmoderne fysiske rammer er Lanternen placeret som nærmeste nabo til Løgstør Skole.

Det har betydet langt bedre muligheder for samarbejde mellem håndboldklub og skole, og efter skoletid er det let for børnene og de unge at gå over i hallen til træning, hvilket ikke mindst er blevet et vigtigt parameter med de længere undervisningsdage som følge af skolereformen sidste år, opsummerer Claus Jensen, Helle Møller og René Christensen fra LHK’s ungdomsudvalg.

Reform giver nye muligheder

Skolereformen giver til gengæld plads til at udnytte håndboldklubbens ressourcer til længere idrætsforløb.

Blandt andet er der afviklet »håndboldkaravane« for 1.-4. klasse over en hel formiddag i skoletiden, og i overbygningen 7.-9. klasse har klubbens trænere haft nogle timer i projekt »Sport og sundhed« på lige fod med de lokale fodbold- og golfklubber. Som led i »Sport og sundhed« har en halv snes elever desuden været i praktik hos LHK over seks uger i regi af DGI.

– Via skolen har vi ligeledes bygget et godt miljø op omkring U16-U18. Det er først og fremmest for hyggens skyld, og samtidig har de unge plads til alt det andet, man skal passe i den alder, bemærker Helle Møller, der selv er lærer på skolen.

Forældre involveres optimalt

Beliggenheden side om side med skolen betyder også, at det er blevet lettere for forældrene at engagere sig.

Det større forældreengagement er et resultat af en bevidst satsning fra klubbens side.

– Vi bruger ofte forældre, som ikke nødvendigvis har håndbolderfaring, til at være medhjælpere ved de yngste hold. Træneren uddelegerer opgaverne, så flest mulige spillere kan være i aktivitet hele tiden. Samtidig giver det ekstra tryghed for børnene, beretter de tre ledere fra ungdomsudvalget.

Forældrene bakker også op med praktiske opgaver i køkken, med kørsel til kampe og stævner samt assistance ved sæsonbestemte arrangementer som cykelsponsorløb og håndboldskole.

– Forældrene bliver nu også inviteret med til vores afslutningsfest, og det betyder et langt bedre socialt miljø omkring klubben, tilføjer Helle Møller.

Unge i træner- og foreningslære

Der er omkring 35 trænere og hjælpetrænere i LHK, hvoraf flertallet er forældre til spillere i klubben.

En vigtig del af ungdomsudvalgets arbejde er at spotte og udklække nye træneremner, herunder at inddrage de unge og lære dem at tage ansvar.

– Vi voksne har det overordnede ansvar, mens de unge er i lære som trænere og ledere. Det er samtidig en opdragelse i frivillighed, så de bliver klar over vigtigheden af at tage medansvar, hvis det hele skal klappe, forklarer Claus Jensen. De unge trænere bruges især ved hjemmestævner i Lanternen.

I udviklingsarbejdet – såvel med unge som voksne trænere – fokuserer klubben meget målrettet:

– Det er blevet en større udfordring at drive klub i dag end tidligere, fordi tiden er knap for børnefamilierne. Derfor er det også vigtigt, at opgaverne er klart defineret. Det skal give mening at engagere sig i en travl hverdag. Ellers melder man hurtigt fra igen, uddyber René Christensen.

Højdepunkter er vigtige

Ud over den igangværende JHF-turnering kan klubbens ledere og spillere se frem til årets »Rør Cup«, der afvikles mellem jul og nytår i samarbejde med naboklubberne i Aars og Farsø.

De sidste to år har LHK også deltaget i den store nordjyske »Nøvling Cup«.

– Første år var der to hold af sted og sidste år seks hold, så vi håber, at vi er ved at få skabt en god tradition for at være med. Der skal nogle højdepunkter til, påpeger Claus Jensen.

Et mere socialt end konkurrencebetonet arrangement er DGI’s »Ingolf-stævne«, som afvikles i Trekroner over en weekend i januar med overnatning. Her blandes spillerne på tværs af klubber og årgange, og LHK havde sidste gang omkring 50 børn og unge med.

Bredde med plads til eliten

I 2012 nedskrev LHK en visionsplan med det overordnede mål at være Vesthimmerlands bedste håndboldklub.

– Vores koncept er at være en breddeklub med plads til eliten. Men det interessante er, at jo mere fokus vi har på bredden, jo mere elite får vi skabt, forklarer René Christensen.

Således er LHK’s U12 i øjeblikket blandt de bedste i JHF, kreds 2. Der er to drengehold og et pigehold i bedste række, og sidste år blev pigerne Jyllands næstbedste.

– Det er en stor styrke at have hold på alle niveauer, og vores succeskriterie er, at der også skal være masser af udfordringer for C-holdene.

I øjeblikket arbejder LHK på at skaffe midler til et beachhåndboldanlæg på Lanterne-grunden.

– Vi håber, banen kan stå klar til sommersæsonen 2016, siger Claus Jensen, der i øvrigt har sin daglige gang i Lanternen som halassistent. Ægtefællen Dorte Svenningsen er ansat som centerleder.

Artikel fra Magasinet NORD november 2015, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top