11 kirker i nyt samarbejde om avis og internet

Internetportalen www.folkogkirke9690.dk går i luften 24. november 2015
Internetportalen www.folkogkirke9690.dk går i luften 24. november 2015
Alle sogne i 9690-området er med, når et nyt folkekirkeligt samarbejde ser dagens lys tirsdag 24. november

Denne dag lanceres en fælles kirkeside i Fjerritslev Ugeavis, og samtidig blændes op for en ny internetportal, der fortæller om nye tiltag og giver overblik over gudstjenester, sogneaftener, koncerter og andre kirkelige arrangementer samt kontaktpersoner i såvel det officielle som det frivillige arbejde i sognene.

Der er hele 11 kirker med i samarbejdet fordelt på fem pastorater, nemlig Haverslev-Skræm-Bejstrup, Hjortdal, Kettrup-Gøttrup, Klim-Vester Thorup-Vust og Kollerup-Fjerritslev, oplyser sognepræst Henning Smidt, Kettrup, der har været en af tovholderne i planlægningsfasen.

– Vi har tidligere haft en fælles kirkeside i form af »Kirkemosaik« i daværende Fjerritslev Avis. Men med den nye ugentlige avisside, der får titlen »Folk & Kirke 9690«, ønsker vi en endnu mere lokal side i form af interviews, omtaler af kommende arrangementer, billeder fra lokale begivenheder, og hvad der ellers rører sig rundt om i sognene. Vi håber, siden bliver taget rigtig godt imod af læserne.

Internetportalen får samme titel og kan fra 24. november findes på www.folkogkirke9690.dk

– Vi vil prøve at udnytte synergierne mellem avissiden og hjemmesiden bedst muligt, så der eksempelvis kan lægges billedserier ind på internettet som supplement til omtalen i avisen. Desuden vil vi benytte os af Facebook til at gøre vores aktiviteter kendt.

Henning Smidt og kollegerne Inger Øeby Pedersen, Bonderup, Lotte Sandø Heftye, Hjortdal, Gitte Kibsgaard-Vester, Vester Thorup, og Poul Erik Tranholm-Pedersen, Hune, vil på skift skrive et forkyndende indlæg som forberedelse til den kommende søndags gudstjeneste under overskriften »Søndagstanke«.

Redaktionen af den ugentlige avisside er lagt i hænderne på Bodilsen tekst & foto, mens hjemmesiden er udviklet i samarbejde med virksomheden KirkeWeb (ChurchDesk). Der er etableret redaktionsudvalg og webudvalg med præster og repræsentanter for 9690-områdets fem menighedsråd.

I forvejen har de 11 kirker en række andre samarbejdsrelationer, herunder om konfirmandundervisning, babysalmesang og seniorcafé, ligesom der er fælles kirkekontor i Fjerritslev Kirkecenter.

Efter lanceringen af den nye kirkeavisside ophører de fleste sogne med de hidtidige kirkeblade, mens kirkebladet for Haverslev-Skræm-Bejstrup fortsat vil udkomme.

Scroll to Top