Vi bevæger mennesker

I »maskinrummet«, der er indrettet i tidligere patientstuer på Brovst Sygehus, er Karin Duedahl fra Skovsgaard i gang med fysisk træning under vejledning af fysioterapeut Signe Christensen. Foto: Ejgil Bodilsen
I »maskinrummet«, der er indrettet i tidligere patientstuer på Brovst Sygehus, er Karin Duedahl fra Skovsgaard i gang med fysisk træning under vejledning af fysioterapeut Signe Christensen. Foto: Ejgil Bodilsen
Fremtiden bliver ofte sporet ind på Sundhedsvej, når borgerne kommer i kontakt med Jammerbugt Sundhedshus på Sygehusvej i Brovst

Jammerbugt Sundhedshus, som er en sammensmeltning af de tidligere Sund By Butikker i kommunen og visse funktioner fra det nedlagte Brovst Sygehus, har som motto: Vi bevæger mennesker!

– Deri ligger først og fremmest, at vi hjælper mennesker til fysisk bevægelse. Men også at mennesker får hjælp til at bevæge sig fra et sted til et andet i deres liv, og endelig vil vi gerne inspirere befolkning og beslutningstagere til at tænke anderledes og integrere sundhed på nye måder i institutions-, arbejds- og fritidslivet, forklarer sundhedschef Hanne Heuch og koordinator Lise Skjærbæk.

– Med mennesker mener vi alle aldersgrupper, børn, voksne og ældre. Men vi vil også gerne bevæge arbejdspladser og foreninger. Vi betragter os selv som det tilsætningsstof, enzym, der gør en stor forskel for borgernes udfoldelsesmuligheder og livskvalitet.

En væsentlig del af indsatsen er forebyggende, først og fremmest for den enkelte borgers skyld, men også for at forebygge dyre hospitalsindlæggelser og store udgifter til sygedagpenge foruden omkostninger ved lange fravær fra arbejdspladsen.

Sundhedshusets funktioner fordeler sig på rådgivning, træning, behandling og rehabilitering. Under samme paraply findes Pandrup Træningscenter, som midlertidigt har til huse i det tidligere messecenter, men senere får permanente faciliteter på byens plejecenter.

Mulighed for direkte kontakt

Enhver borger eller pårørende har mulighed for at kontakte Jammerbugt Sundhedshus på eget initiativ, hvis man har problemer, som måske ikke kræver lægeindsats, understreger Hanne Heuch. Det kan være lettere fysiske skavanker, som kræver rådgivning hos en ergo- eller fysioterapeut, for højt blodtryk, et ønske om at kvitte tobak, at kunne få styr på alkoholforbrug, problemer med at tabe sig eller tage på i vægt, eller det kan være bekymring for barnets motoriske udvikling.

– Når en borger kontakter os, finder vi hurtigt frem til en medarbejder med den rette faglige tilgang. Her kan der aftales nærmere om brug af Sundhedsafdelingens tilbud, eller vi kan henvise til motionscenter, idrætshal, svømmehal, idrætsforeninger eller andre muligheder for fysisk aktivitet i vedkommendes nærområde.

– Vi er meget interesseret i at høre om alle mulige sundhedstiltag i lokalområderne, lige fra stavgang til cykelklubber, så vi har flest mulige tilbud at henvise til.

Hvor der er behov for det, samarbejder Sundhedsafdelingen med andre instanser som for eksempel Jammerbugt Kommunes Familiecenter, der har base på Mågevej i Fjerritslev.

Gerhard Sørensen fra Søengene ved Aabybro er på vej hjem efter dagens træning sammen med fysioterapeut Christina Søhus. Der er munterhed på gangene og i træningslokalerne, som ofte er fyldt til bristepunktet. – Vi bruger humoren rigtig meget, fortæller sundhedschef Hanne Heuch (tv). Foto: Ejgil Bodilsen
Gerhard Sørensen fra Søengene ved Aabybro er på vej hjem efter dagens træning sammen med fysioterapeut Christina Søhus. Der er munterhed på gangene og i træningslokalerne, som ofte er fyldt til bristepunktet. – Vi bruger humoren rigtig meget, fortæller sundhedschef Hanne Heuch (tv). Foto: Ejgil Bodilsen
Velvære med den rette kost

En del fysiske og mentale problemer kan relateres til den mad, vi spiser. Derfor er kostvejledningen en vigtig del af Sundhedshusets aktiviteter.

For at gøre rådgivningen helt konkret, har hver af kostvejlederne indrettet en hylde med eksempler på de madvarer, der eksempelvis kan nedsætte kolesteroltallene, få blodsukkeret i balance eller få styr på vægten.

En af succeshistorierne er, at det ved dygtig kostvejledning faktisk kan lade sig gøre at hjælpe ufrivilligt barnløse par med at få gang i en graviditet.

Her i efteråret starter et livsstilsprogram for mænd med en BMI over 30, hvor der sættes fokus på både kost og motion. Det foregår i Træningscenter Pandrup.

Rejsehold rykker ud

– Hvis foreninger, lokalsamfund eller virksomheder ønsker at sætte gang i en speciel sundhedsindsats, rykker vi gerne ud med vores rejsehold, som sættes sammen af fagpersonale efter behov. Men det er vigtigt, at der lokalt både findes både initiativ, motivation og målbevidsthed, pointerer Lise Skjærbæk.

– Vi har for eksempel været med til at etablere naturaktiviteter og træningsforløb i både Tranum og Hune, hvor bakker, forhindringer og væltede træer bruges til balance- og strækøvelser.

– Det drejer sig om at tage ansvar for eget og naboens liv og sundhed.

I gang efter sygdomsperiode

Når skaden er sket, og man har været i kontakt med læge eller sygehus, vil patienten ofte blive henvist til opfølgende træning i Sundhedshusets regi.

Det kan være genoptræning efter diskusprolaps, knæ- og hofteoperationer, hjertesygdomme, blodprop eller hjerneblødning. Også KOL- og diabetespatienter henvises til rådgivning og rehabilitering.

Ud over læger og sygehuse kan også den kommunale hjemmepleje henvise til Sundhedshuset med det formål at hjælpe en ældre medborger til at undgå faldulykker og blive selvhjulpen i højere grad.

Borgere, der er i længere tid er sygemeldte fra job, bliver tilbudt træning for at kunne vende tilbage til en normal hverdag så hurtigt som muligt. Ligeledes er Sundhedsafdelingens fysioterapeuter klar med rådgivning om valg af den rette stol til patienter med dårlig ryg.

Babycafé

I såvel Sundhedshuset i Brovst som i de øvrige centerbyer Fjerritslev, Aabybro og Pandrup arrangerer Sundhedsafdelingen i samarbejde med Sundhedsplejen babycafé for forældre med børn i alderen 0-1 år. Sædvanligvis er der en sundhedsplejerske til stede.

– Babycaféen er et hyggeligt og uformelt mødested, hvor forældre med spædbørn kan lære hinanden at kende. Hver gang er der et emne på programmet. Derefter er der tid til at dele erfaringer og snakke sammen om små og store glæder og bekymringer, fortæller Hanne Heuch, som tilføjer, at der i forbindelse med babycaféen er mulighed for opstart af mødregrupper.

Børn og voksne leger sig sunde

Et af de nyeste tiltag er »legepladsfitness«, som Lise Skjærbæk har været primus motor for ude blandt kommunens daginstitutioner.
Det drejer sig om at indrette legepladserne på en måde, så børnene og pædagogerne kan lege og få gode oplevelser sammen.

– Samtidig styrkes børnenes motorik, og ikke mindst bliver de voksne gode rollemodeller for børnene med hensyn til at dyrke sjov motion.

Tiltaget sker som led i den nye sundhedsordning, der blev introduceret for alle kommunalt ansatte pr. 1. januar i år. Sundhedsafdelingen i Brovst har ansvaret for indsatsen, som vil komme både de stillesiddende og dem med det fysiske arbejde – såsom dagplejere og rengøringspersonale – til gavn.

– Med andre ord kobles sundhed, sikkerhed og trivsel sammen på de kommunale arbejdspladser, påpeger Lise Skjærbæk.

Scroll to Top