Stor udstilling om Han Herred under besættelsen åbner 9. april

Udstillingsgruppen og de enkelte arbejdsgrupper har gennem det seneste år været samlet adskillige gange for at planlægge den store herredsudstilling om besættelsestidens Han Herred. Her holdes det sidste fællesmøde i Tinghuset med formand Otto Kjær Larsen i spidsen nøjagtig en måned før åbningsdagen 9. april. Foto: Ejgil Bodilsen
Udstillingsgruppen og de enkelte arbejdsgrupper har gennem det seneste år været samlet adskillige gange for at planlægge den store herredsudstilling om besættelsestidens Han Herred. Her holdes det sidste fællesmøde i Tinghuset med formand Otto Kjær Larsen i spidsen nøjagtig en måned før åbningsdagen 9. april. Foto: Ejgil Bodilsen
Tinghuset i Fjerritslev danner i dagene 9.-12. april rammen om en lokalhistorisk begivenhed af de større, nemlig en udstilling om Han Herred under den tyske besættelse 1940-45. Hele det nyrenoverede tinghus tages i brug, såvel retssalen som fængselscellerne og den tidligere arrestforvarerlejlighed i to etager

Udstillingen markerer 75-året for Danmarks besættelse og er iværksat af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, som gennem de sidste tre år har arbejdet med projekt »Besættelsestidens Han Herred.« Samvirket omfatter samtlige 24 sogne i Han Herred – fra Øland i øst til Vesløs i vest – og står hvert år bag udgivelsen af Han Herred Bogen med artikler og billeder fra alle lokalområder.

– Herredsudstillingen er kulminationen på projekt »Besættelsestidens Han Herred«, fortæller koordinator Ejgil Bodilsen, som glæder sig over den store opbakning, som projektet har fået fra lokalhistoriske foreninger og sognegrupper såvel som en lang række enkeltpersoner. Omkring et halvt hundrede mennesker er involveret i planlægningen og afviklingen.

– Det har fra starten været vigtigt for os, at projektet skulle være bredt folkeligt, så alle og enhver har kunnet bidrage med billeder, oplysninger og effekter og melde sig som aktiv i indsamlingsarbejdet.

– Vi ønsker at beskrive besættelsestiden i alle dens facetter, som tingene var. Derfor handler udstillingen også om dagliglivet og om, hvordan foreningslivet og samfundet i øvrigt fungerede under den massive tyske tilstedeværelse i Han Herred, hvor Bulbjerg var udpeget til en af hovedstationerne på forsvarsværket Atlantvolden langs Vestkysten. Naturligvis sætter vi også fokus på modstandsbevægelsen og de mange modtagegrupper for våben fra England.

– Men det har ikke været hensigten sætte os til dommer over, hvad der kunne være gjort anderledes. Tingene var langt fra sort-hvide. Derimod skulle vi gerne blive meget klogere på, hvad der rent faktisk skete.

Ejgil Bodilsen oplyser, at der ikke mindst på det seneste er indkommet rigtig meget materiale til de lokalhistoriske arkiver. Materialet registreres i Arkiv.dk hos Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev, som har været et vigtigt omdrejningspunkt i hele projektet, og en lang række artikler er desuden publiceret her på Hanherred.dk og i Han Herred Bogen.

– Derved er der masser af tilgængeligt stof, hvis enkeltpersoner, historikere og skoleklasser vil arbejde med videre emnet i fremtiden. I øvrigt er herredsudstillingen åben for skoleklasser fredag formiddag og hele mandagen.

Den officielle åbning af herredsudstillingen finder sted torsdag 9. april kl. 13 ved borgmester Mogens Gade fra Jammerbugt Kommune, som også har bakket projektet op via bevilling fra KFL-udvalget. Endvidere støttes »Besættelsestidens Han Herred« af en lang række lokale sponsorer.

Hver af de fire udstillingsdage bliver der foredrag kl. 14 og alsang kl. 16. Foredragene er lagt i hænderne på Arne Sloth Kristoffersen, Aalborg, Ketty Johansson, Nørresundby, Aksel C. Nielsen, Aalborg, og Inge Pedersen, Nørhalne, som på hver sin måde og med personlige vinkler belyser det store tema.

På åbningsdagen har Fjerritslev Kino et specialarrangement om filmen »9. april«, som vises frem til 14. april.

Læs mere om udstillingen her

Scroll to Top