Så er rammerne lagt for herredsudstillingen 2015!

Billede fra Herredsudstillingen 2009 i Tinghuset, Fjerritslev. Foto: Mattias Bodilsen

Billede fra Herredsudstillingen 2009 i Tinghuset, Fjerritslev. Foto: Mattias Bodilsen

På stormødet i Projekt Besættelsestidens Han Herred 17. marts 2014 på Bratskov blev der enighed om at igangsætte et planlægningsarbejde, der skal løbe over det kommende år og involvere enkeltpersoner, sognegrupper, studiekredse, foreninger, arkiver og museer i indsamlingen af relevant materiale.

Planlægningen af udstillingen koordineres af Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev (arkivetfjerritslev@gmail.com).

Rammer
 • Udstillingen skal foregå i Tinghuset, Fjerritslev, som til den tid vil fremstå flot og nyrenoveret
 • Markering af 75-året for Danmarks besættelse 9. april 1940
 • Officiel åbning torsdag 9. april 2015 kl. 13
 • Åbent dagligt kl. 13-17 til og med søndag 12. april
 • Hver dag foredrag og »alsang«
 • Fredag 10. april åbent kl. 9-12 for skoleklasser
 • Mandag 13. april åbent hele dagen for skoleklasser
 • Evt. lokale byvandringer i udstillingsdagene
Hovedtemaer til udstillinger i celler m.v
 1. Dagligliv under besættelsen
 2. Kirke- og foreningsliv under besættelsen
 3. Den offentlige forvaltning under besættelsen, herunder skole, presse og samfærdsel
 4. Værnemagtens tilstedeværelse, anlæg og manifestationer
 5. Modstandsbevægelsen
 6. Befrielsen og besættelsestidens følger
Skriv til projektet!
 • Alle enkeltpersoner, grupper og foreninger kan bidrage med oplysninger til udstillingen
 • Skriv til arkivetfjerritslev@gmail.com, eller besøg Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev i åbningstiden hver mandag kl. 13-17 (kælderen under Fjerritslev Bibliotek)
 • Vi mangler desuden et synligt korps af meddelere, skribenter og interviewere
 • Find idéer til emner i projektbeskrivelse på Hanherred.dk/besaettelsestiden
 • Både små og store artikler er velkomne.
 • Begynd evt. med at notere en række stikord, og byg efterhånden flere oplysninger på
 • Kaffebordsmøder med en referent er en god måde til at få gang i snakken – notater udbygges derefter til egentlige beretninger
 • Send indlæg til redaktion@sognegrupper.dk
 • Kopi af indlæg videresendes til den fælles database hos Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev
Fælles database for Projekt Besættelsestidens Han Herred
 • Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev vedligeholder en fælles database over besættelsestiden
 • Søgbar via Arkiv.dk
 • Alle kan indlevere materiale i form af billeder, beretninger, dokumenter, breve, dagbøger m.v
 • Alle Han Herreds lokalhistoriske arkiver opfordres til løbende at indsende lister over relevant materiale til den fælles database
 • Skriv til arkivetfjerritslev@gmail.com