Sparekasse og bank i 150 år

Han Herreders Sparekasse, Søndergade 11
Ekspeditionslokalet i Han Herreders Sparekasse, Søndergade 11, fra 1904 og frem til moderniseringen op mod 100-års jubilæet i 1958. Maleriet på bagvæggen hænger i dag i Jutlander Bank, Østergade 11-13
1858

2. januar: Øster og Vesterhan Herredernes Spare- og Laanekasse – den første landsparekasse i Jylland – åbner på initiativ af proprietærerne Roulund på Aagaard, Schrøder på Kokkedal, von Eyben på Sofiendal, Westergaard på Fjerritslev Vestergaard og Sønderstrup på Sønderstrupgaard i samarbejde med købmand Christensen i Haverslev.

Den senere jægermester Roulund bliver formand, og postekspeditør J.H. Poulsen vælges som kasserer og bogholder.

Posthuset, som lå fornemt tilbagetrukket fra den nuværende Østergade over for Fjerritslev Kro, bliver sparekassens hjemsted frem til 1877.

På første åbningsdag 2. januar modtager og udlåner sparekassen de første 400 rigsdaler, og i løbet af året indskydes i alt 10.915 rigsdaler, svarende til 20.840 kroner.

1877

I begyndelsen af året fratræder flere bestyrelsesmedlemmer af forskellige grunde, og postmester J.H. Poulsen opsiger sin stilling som bogholder og kasserer. Derfor rykker sparekassen tværs over den endnu ikke brolagte hovedvej og får fra 11. maj midlertidigt kontor på Fjerritslev Gæstgivergaard, som kroen hed dengang.

Proprietær B.M. Hasselbalch på Aalegaard konstitueres som forretningsfører, indtil herredsfuldmægtig L.P. Svendsen på Skerpinggaard i Kettrup bliver ansat i stillingen pr. 11. november. For ikke at løbe nogen risiko ved at give afkald på sit embede på herredskontoret, flytter sparekassen hjem til hans privatbolig på Elmelund.

1898

Aktieselskabet Fjerritslev Bank stiftes 4. marts med en aktiekapital på 50.000 kr., og 1. juli åbner banken i sagfører Rønns ejendom, Vestergade 16, som bliver hovedsæde for aktiviteterne helt frem til fusionen med Han Herreders Sparekasse i 1992. Det første regnskabsår fra 1. juli 1898 til 31. december 1899 udviser en balance på 166.598,16 kr.

Fjerritslev Bank opretter gennem de følgende årtier filialer i Brovst, Skovsgaard, Bonderup og Klim, som alle fortsætter i Egnsbank Han Herred-regi efter 1992.

1901

Bogholder L.P. Svendsen er blevet sagfører og flytter til København. Hans kompagnon Rud. Lassen overtager derfor hvervet som kasserer og bogholder i Han Herreders Sparekasse fra 1. april. Rud. Lassen, der var far til senere direktør H.C. Lassen, bliver enig med sparekassens ledelse om at flytte kontoret til Fjerritslev, som er områdets nye »hovedstad«, efter at jernbanen er etableret i 1897.

De første tre år har sparekassen hjemsted på Fjerritslev Apotek, hvor også Fjerritslev Adresseavis holder til.

1904

1. oktober indvies den nye sparekassebygning i Søndergade 11 – med privatbolig til sagfører Rud. Lassen. Pris 29.042 kroner og 76 øre inklusive byggegrund og have. Her forbliver sparekassens hovedsæde til nybyggeriet i Østergade i 1971.

1905

Fjerritslev Bank køber ejendommen Vestergade 16 af sagfører Rønn.

1906

Fjerritslev Bank skænker grunden – et stykke af bankdirektør Rønns private have – til opførelsen af Fjerritslev Kirke, der indvies 22. december 1907.

1924

Han Herreders Sparekasse åbner sin første filial i Halvrimmen. Herefter følger Brovst (1930), Vesløs (1946), Frøstrup (1947), Tranum (1961), Bonderup (1962) og Torslev (1975). De to sidstnævnte lægges sammen med Fjerritslev Banks filialer ved fusionen i 1992. Inden fusionen opfører sparekassen nye bygninger med ensartet arkitektur i Halvrimmen (1981), Tranum og Vesløs (1988) og foretager større ombygninger i Frøstrup og Brovst.

1967

Han Herreders Sparekasse fusionerer med Lerup-Tranum Sparekasse.

Med henblik på nybyggeri i Fjerritslev erhverves ejendommene Østergade 11 og 13 samt grunden på hjørnet af Dalgasgade.

1971

Han Herreders Sparekasse indvier 14. juni sit nye hovedsæde, Østergade 11-13, i Fjerritslev, og 1. august afløses H.C. Lassen på direktørposten af Abel Nielsen.

Tilsvarende bygger Fjerritslev Bank ny fløj foran Fjerritslev Kirke under ledelse af adm. direktør Johannes Klug.

1975

Han Herreders Sparekasse åbner filial i Torslev og fusionerer med Torslev Sparekasse.

Desuden fusioneres med Haverslev-Bejstrup Sparekasse, der lægges under filialen i Bonderup.

1985

Under ledelse af direktør Svend Binderup fuldfører Fjerritslev Bank anden etape af moderniseringen i Vestergade 16 og opfører en to-etagers ekspeditions- og kontorfløj til afløsning for sagfører Rønns gamle ejendom.

1992

Efter generalforsamlingerne i marts beslutter Han Herreders Sparekasse og Fjerritslev Bank sig for fusion med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar. Finn Strier Poulsen, der har været direktør for sparekassen siden 1988, bliver adm. direktør for den nye Egnsbank Han Herred.

Frem til efteråret bevares ekspedition i Vestergade 16, hvorefter Fjerritslev-medarbejderne samles i Østergade 11-13. Første års resultat 10,2 mio. kr. før skat.

1993

Egnsbank Han Herred i Fjerritslev udvider med køb af naboejendommen Østergade 15, som hidtil har været tobaks-, vin- og legetøjsforretning. Desuden bygges ny tagetage på sparekassebygningen fra 1971.

1994

Egnsbank Han Herred overtager Bikubens afdelinger i Aggersund og på Gjøl. Herefter tæller banken 12 lokalafdelinger.

1997

Egnsbank Han Herred etablerer sin egen aktionær-rejseklub med Frank Nielsen som leder.

1998

Egnsbank Han Herred etablerer internetfilialen Day2Day Bank, som i 2005 ændrer navn til ebh direkte.

Den tidligere bankbygning i Vestergade 16 omdannes til Han Herred Naturcenter.

1999

Egnsbank Han Herred gennemfører stor udvidelse i Brovst og indvier nyt centrum for de østlige afdelinger i Jernbanegade 9-11.

2000

Day2Day Bank ansætter de første mobile bankrådgivere som led i overgangen fra ren internetfilial til personlig, landsdækkende service.

2001

Egnsbank Han Herred overtager DAI Holding A/S med hovedsæde i Horsens. Bankens aktiekapital udvides fra 64 til 80 mio. kr. Day2Day Bank får kontor hos DAI’s afdeling i København. Egnsbank Han Herreds Fond bliver synlig med halvårlige uddelinger af midler til forenings- og kulturlivet i bankens primære markedsområde.

2003

Egnsbank Han Herred overtager Nordeas pantebrevsaktiviteter, som drives gennem Dansk Pantebrevsbørs. DAI Fordringer overtager aktiviteterne i finansieringsselskabet Gefion fra Alm. Brand-koncernen.

2004

Egnsbank Han Herred retablerer Dansk Pantebrevsbørs med domicil i København i ligeligt ejerskab med Nykredit.

Datterselskabet DAI Fordringer overtager Credit Consult i Taastrup.

Egnsbank Han Herred udvider samarbejdet med Börse Hamburg og sælger sine aktiviteter i DAI Zweitmarkt GmbH til Deutsche Fondsbörse Hamburg Beteiligungs-Makler AG og erhverver efter følgende 25 pct. af aktierne i det nye selskab, som i dag hedder Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG.

2005

Første spadestik til en omfattende udvidelse og ombygning af koncernens hovedsæde i Fjerritslev.

Egnsbank Han Herred overtager Midt Factoring A/S i Ikast med 105 ansatte. Aktiekapitalen udvides i samme forbindelse fra 80 til 85 mio. kr.

Egnsbank Han Herred A/S ændrer navn til ebh bank a/s, og de tidligere DAI-virksomheder hedder nu ebh anparter, ebh ejendomme og ebh finansservice.

Opkøb af 20 pct. i Debitor Registret A/S, der har som mål at blive Danmarks største kreditoplysningsbureau.

2006

Hver ebh-aktie på 50 kr. opsplittes i fem nye aktier à 10 kr. Aktiekapitalen udvides fra 85 mio. kr. til 89,25 mio. kr.

ebh bank nedlægger de små kontorsteder i Bonderup, Klim og Vester Thorup.

Indvielse af ny fløj på 900 kvm med kontorer og mødelokaler langs Dalgasgade i Fjerritslev.

ebh-fonden overtager LandboNords bygninger på Brøndumvej i Fjerritslev og indretter afdeling af ebh finansservice.

2007

ebh bank overtager DMK-Holding A/S fra Sydbank og etablerer ebh dmk samt ebh administration som enheder i datterselskabet ebh ejendomme.

ebh finansservice overtager inkassovirksomheden JURE FM GmbH af advokatfirmaet Stopp, Pick & Kollegen i Saarbrücken og etablerer deutsche ebh efter den danske fordringsmodel.

ebh bank etablerer nyt kundecenter i Studsgade 20, Århus, og får fælles domicil med ebh finansservice og Midt Factoring i Vester Søgade 10, København.

Midt Factoring indgår internationalt partnerskab med Coface Holding AG i Mainz.

2008

ebh bank krakker og overtages af Finansiel Stabilitet, som herefter frasælger filialer og datterselskaber og afvikler den resterende del af aktiviteterne.

 

Læs historien om Han Herreders Sparekasse her

Læs historien om Fjerritslev Bank her

Scroll to Top