Lidt om skolerne i Lild

Billede af elever og lærere på Lild Centralskole i skoleåret 1964-65.
Billede af elever og lærere på Lild Centralskole i skoleåret 1964-65.

De rødstensbygninger, der nu i 25 år har været Bjerget Efterskole, var i 15 år forinden centralskole i Lild Sogn. Desuden var skolen hjemsted for den kommunale ungdomsskole og aftenskoleundervisning for voksne.

I dag går de fleste børn fra sognet i Tømmerby-Lild Skole, der sammen med kulturcentret ligger på Visdomsvej i Frøstrups sydlige udkant.

Lild Centralskole blev bygget i vinteren 1959-60 som afløser for fire gamle kommuneskoler og en privatskole, nemlig Lild Skole (fra 1908), Kærup Skole (nuværende præstebolig fra 1902), Kæret Skole (nuværende Bulbjerghjemmet fra 1876), Glæde Skole (opført 1883 på Klitvejen, nedlagt 1946) og Lild Strand Skole (privatskole oprettet 1924 på Strandvejen 94).

Reserve for postvognen

Ifølge gamle notater holdt lærer og kirkesanger Poul Christensen skole på et ikke nærmere bestemt sted mellem Bjerget og Kæret. Han efterfulgtes af Chr. Grønlund, der formodentlig virkede samme sted, indtil der omkring 1876 blev indrettet skole på Bjerget i ejendommen lige øst for Lild Kirke, nuværende Kærupvej 21, hvor det mangeårige graverpar Britta og Søren Christensen bor i dag. I 1876 byggedes ligeledes en skole på Kæret.

Til skolen på Bjerget havde Grønlund pligt til at opstalde to heste som reserveheste for postvognen, der kørte mellem Aalborg og Thisted. Desuden skulle han holde en karl, der kunne træde til som reservekusk.

Pynt på skolemadderne

I svinget ved Lundvej byggedes i 1908 en egentlig skole – den bygning, der stadig går under navnet Lild Gamle Skole, og hvor i øvrigt efterskolelærer Poul Ross-Hansen boede.

Her virkede i løbet af de første 16 år lærerne Theodor Rosholm, Valdemar Bangsgaard og Aage Ægidius, indtil Søren Lynge kom til i 1924 og varetog ledelsen i 35 år helt til skolens nedlæggelse i 1959.

Det fortælles om lærer Ægidius, at han tog en strimmel jord fra legepladsen og lod de haveinteresserede børn dyrke karse og radiser til at lægge på skolemadderne. Gødningen kom fra Ægidius’ julegris!

Lærerparret Mette og Søren Lynge huskes især for den årlige juletræsfest helligtrekongersaften, hvor de fleste familier i skoledistriktet deltog. Om sommeren var der udflugt pr. hestevogn eller lastbil med påsatte bænke.

Ny centralskole

I Tømmerby var en ny skole opført i løbet af besættelsesårene og indviet 1946. Befolkningen i Lild ønskede sig også en tidssvarende skole, og læge Ole Middelboe foreslog et læserbrev i Hannæs Avis, at der skulle bygges en fællesskole for begge sogne ved Frøstrup Anlæg.

Imidlertid valgte sognerådet at opføre en centralskole på Bjerget på jord, som blev erhvervet af Kristian Lynge, Ove Dam og Charles Klitgaard.

Arkitekt Iversen fra Thisted stod for tegningerne, og murermester Halle Andersen, Klim, og tømrermester Niels Mølbæk, Frøstrup, opførte bygningerne. Det fortælles, at Ove Dam på grund af vinterfrost måtte hente varmt vand til byggeriet fra Mejeriet Kaphøj i Frøstrup.

Festlig indvielse

Erik Rishøj blev førstelærer, da Lild Centralskole tog imod den nye 1. klasse og de større elever fra de nedlagte skoler. Den festlige indvielse fandt sted 4. april 1960, hvor bl.a. sognerådsformand Jakob Jensen og skolekommissionsformand, plantør Marius Hansen talte. Førstelærer Brix Jensen fra Tømmerby Skole sluttede sin tale med verselinjerne fra »Der skinner en sol i lys og løn«:

Ja, tal nu sandt om småt og stort
og jævnt om alt det høje!
thi godt er alt, hvad Gud har gjort,
og klart er barnets øje.

Naboer

Efter tre år afløstes han kortvarigt af Carlslund Madsen, hvorefter Thorleif Andersen, der stadig bor lige over for skolens indkørsel, var leder fra 1965 til skolens nedlæggelse allerede i 1975.

I alle årene som folkeskole blev pedelarbejdet varetaget af Ella og Viggo Larsen, der herefter som naboer har fulgt efterskolens liv med interesse.

En anden mangeårig nabo, lærer Karl Laursen, kom i 1964 fra den nedlagte Hjardemaal Skole og stod bl.a. for sløjdundervisningen. Desuden havde han i flere år sløjdhold for voksne to-tre gange om ugen i Lild Centralskole.

 

Denne artikel blev skrevet til Bjerget Efterskoles 25-års jubilæum i 2002.

Kilder: Hannæs – Folk og egn, 1995
Lokalhistoriker Peder A. Ottesen, Lund

Efterskrift

Tømmerby-Lild Skole er i dag en del af Hannæsskolen, som også omfatter Vesløs Skole.

Scroll to Top