Ny attraktion til leg og bevægelse i Ørebro

Jammerbugt Motorikbane ved Ørebroskolen. Foto: Mattias Bodilsen
Jammerbugt Motorikbane ved Ørebroskolen. Foto: Mattias Bodilsen
Bestyrelsen bag Jammerbugt Motorikbane, der blev indviet sidste sommer, glæder sig til at få opfyldt målsætningen om at gavne børnehavebørn med motoriske vanskeligheder fra hele kommunen

Som nærmeste nabo til Ørebroskolen, Ørebro Boldklub og KFUM Spejdernes hus blev der i august 2013 indviet et udendørs aktivitetsanlæg, Jammerbugt Motorikbane, som indeholder masser af nytænkning i forhold til leg og bevægelse.

Motorikbanen er på ca. 70 gange 40 meter og opbygget i et firkløver med en forhøjning i midten, hvorfra der kan laves en lang række bevægelsesaktiviteter. Højen er udgangspunkt for både rutsjebane og svævebane, og anlægget består desuden af parkour*, klatrevæg og balancesti.  Samtidig er der opført et madpakkehus med borde og bænke, hvor børn og voksne kan hygge sig sammen i skygge for solen eller i læ for regn og blæst.

Plads til alle

Anlægget er skabt for at teste og styrke de motoriske færdigheder hos alle børnehavebørn i Jammerbugt Kommune, forklarer Kent Røge, der sammen med Finn Bach har været primus motorer i projektet. I det daglige fungerer motorikbanen som legeplads for eleverne på Ørebroskolen.

Men banen er ikke blot tiltænkt børnehave- og skolebørn, understreger Kent Røge. Den skal kunne bruges af enhver alle ugens dage. Det gælder såvel lokalbefolkning som gæster, der lægger vejen forbi Ørebro, herunder de mange cykelturister, der færdes gennem Han Herred om sommeren.

– Jeg har også lagt mærke til, at familier, der holder fætter-kusine-fest ved spejderhuset, gør brug af pladsen, tilføjer Kent Røge.

Længe undervejs

Jammerbugt Motorikbane har været længe undervejs. Gennem 8-10 år arbejdede en projektgruppe med kultur- og naturcykelstien, der foreløbig forbinder Skerping og Gøttrup via Ørebro, og ud af dette projekt udsprang også tankerne om en »halv hal« med et indendørs motorikcenter i tilknytning i Ørebroskolen.

Kent Røge fortæller, at der var tilsagn fra forskellige fonde, herunder ebh-fonden, men da finanskrisen satte ind i 2008, og ebh-fonden gik i betalingsstandsning og senere konkurs, måtte projektgruppen reducere målsætningen for, hvad der var opnåeligt.

– Efter samtaler med borgmester Mogens Gade, KFL-udvalgsformand Helle Bak Andreasen og daværende kommunalbestyrelsesmedlem Steen Andersen besluttede vi at koncentrere os om et udvendigt motorikanlæg. Det varede fire-fem år, før dette projekt blev en realitet, altså en halvering af den tid, der gik med cykelstiprojektet. Så måske er der forhåbning om, at vi kan komme ned på to år med kommende projekter, siger Kent Røge med et glimt i øjet.

Hele kommunen skal med

Bestyrelsen bag Jammerbugt Motorikbane er yderst tilfredse med den nye attraktion, som blev indviet ved fejringen af Ørebroskolens 50-års jubilæum på baggrund af et nært samarbejde med Jammerbugt Kommune, virksomheden Fantasi-Leg og en række lokale ildsjæle, der til sammen lagde 600 frivillige arbejdstimer i projektet.

– Nu glæder vi os til, at anlægget kommer til at leve op til sit primære formål, nemlig at hjælpe børn med motoriske vanskeligheder fra hele Jammerbugt, siger Kent Røge.

Ifølge den målsætning, der er blevet til i samarbejde med kommunen, skal samtlige børnehavebørn fra Jammerbugt Kommune have mulighed for at besøge motorikbanen mindst én gang om året. Det skal ske som en hyggelig udflugtsdag med madpakke og masser af tid til at bevæge sig rundt i anlæggets forskellige indretninger.

Så tidlig indsats som muligt

Det har fra begyndelsen været tanken at ansætte en halvtids faguddannet medarbejder til at screene børnene for motoriske færdigheder under deres leg for at gøre så tidlig en indsats som muligt til gavn for det enkelte barn i dets videre udvikling.

Fagpersonen vil på baggrund af sine observationer kunne give gode råd til de pædagoger, som er sammen med børn med motoriske vanskeligheder til daglig.

– De penge, som kommunen har investeret i Jammerbugt Motorikbane, vil komme rigeligt tilbage i form af besparelser på det store budget, der er afsat til at hjælpe netop denne målgruppe, påpeger Kent Røge.

Ud af anlægsbudgettet på én million kroner er der ydet 125.000 kr. i LAG-midler, mens kommunen står for den resterende del.

Flere projekter undervejs

Ildsjælene fra Ørebro er langt fra færdige med at udvikle projekter, der skal komme både lokalområdet og den øvrige del af Jammerbugt Kommune til gavn.

Lige nu arbejdes der med planer om at skabe et rekreativt område på nordsiden af Ørebrovej, hvor der er en sø og en boldbane. Her skal etableres en opholds- og overnatningsplads med shelters, og tanken er yderligere at undersøge muligheden for at udnytte laden ved spejderhuset til toilet- og køkkenforhold.

Projektfolkene håber, at det rekreative område vil give et skub til at få realiseret næste etape af kultur- og naturcykelstien mod vest, eventuelt i sammenhæng med den regionale plan om at udnytte den nedlagte jernbanestrækning som gennemgående cykelrute i Han Herred.

 

FAKTA

Jammerbugt Motorikbane, der er placeret på en af Ørebro Boldklubs tidligere boldbaner, er etableret af Foreningen Jammerbugt Kultur- og Motorikcenter i samarbejde med Jammerbugt Kommune.

Motorikbanen består af redskaber til hurtig afstressning og kredsløbstræning, hverdags- og styrketræning, balance- og stabilitetstræning, vedligeholdelsestræning, hensyntagende træning, velvære- og bevægelsestræning, styrke- og balancetræning foruden et madpakkehus og beplantning.

Ud over tovholderne Kent Røge og Finn Bach består bestyrelsen for Jammerbugt Kultur- og Motorikcenter af Anette Ziska, Lotte Dige, Henning E. Smidt, Niels Christensen, Jimmy Madsen og Niels Møller Studsgaard Madsen.

* Parkour er en fysisk disciplin, hvor man ved at tilpasse sine bevægelser til miljøet, man befinder sig i, skal passere enhver forhindring, der måtte ligge på ens vej. Den grundlæggende idé bag parkour er at bevæge sig gennem omgivelserne i flow, dvs. at komme fra punkt A til B mest effektivt og hurtigst muligt udelukkende ved brug af kroppen. Kilde: Wikipedia.

Artikel fra Magasinet NORD maj 2014, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top