10 år som selvstændig ejendomsmægler

Morten Brix (tv), Gitte Brix og Kim Nielsen i butikkens udstillingshjørne. Foto: Mattias Bodilsen
Morten Brix (tv), Gitte Brix og Kim Nielsen i butikkens udstillingshjørne. Foto: Mattias Bodilsen
Morten Brix, der i 2004 overtog EDC Brovst efter Aage Johansen, ser lyst på fremtiden efter fem års stilstand på boligmarkedet

Ejendomsmægler Morten Brix lægger ikke skjul på, at perioden fra 2008 til 2013 har været lidt af en ørkenvandring for salg af helårs- og fritidshuse. Men nu glimter optimismen igen i øjnene på den erfarne boligformidler, som netop i år kan fejre 10-års jubilæum som selvstændig EDC-mægler i Brovst.

– Tingene er ved at vende, og for første gang i fem år står vi nu med købere udefra. Det gælder især unge familier, hvor den ene part måske er født og opvokset i Brovst-området og har overbevist kæresten eller ægtefællen om, at det er et trygt sted at etablere sig med hus og sætte børn i verden.

Morten Brix konstaterer, at mange vælger at flytte tilbage til hjemegnen efter endt uddannelse i de større byer, hvilket bekræftes af en ny undersøgelse, der viser, at Jammerbugt Kommune på landsplan rangerer næsthøjest inden for denne tendens.

Lavere priser og flot natur

– Tilflytterne vælger Brovst-området på grund af lavere huspriser og ikke mindst den unikke natur, som vi har at byde på. Husk på, at Brovst kun er en halv times kørsel fra Aalborg, og det er flere og flere villige til at gå ind på til gengæld for den tryghed og de mange andre fordele, som ligger i at bo her.

Når der står potentielle tilflyttere i butikken hos Morten Brix, viser han eller kollegaen Kim Nielsen gerne rundt i området, hvor der ikke blot kigges på oplagte boligmuligheder, men også i høj grad også fokuseres på handelsliv, skole- og børnepasningsfaciliteter samt de naturmæssige herligheder, som indbyder til fysisk udfoldelse af enhver slags i skov og ved hav og fjord.  Hertil kommer et rigt og alsidigt foreningsliv med blandt andet sportshaller, rideklubber, speedwaycenter og muligheden for at blive en del af en internationalt kendt pigegarde.

Alsidig boligbutik i 9460

Postnummer 9460 er det naturlige markedsområde for EDC Brovst. Hovedvægten ligger på formidling af helårs- og fritidshuse, mindre landbrugsejendomme, nedlagte landbrug, andelsboliger og ubebyggede grunde. I mindre omfang omsættes ejerlejligheder, mindre erhvervsvirksomheder og blandet bolig/erhverv. Kontoret i Jernbanegade 8 står i en del tilfælde også for administrationen af udlejningsejendomme.

Når der er tale om salg af helårs- og sommerhusgrunde, som næsten har været i stå de seneste år, formidler EDC Brovst gerne kontakt til lokale håndværkere om at få et byggeprojekt i gang.

– Vi regner med, at dette marked snart kommer i gang igen, fastslår Morten Brix.

30 år med EDC i Brovst

EDC Brovst blev grundlagt i 1984 af Aage Johansen og havde oprindeligt til huse i Østergade. I 1998 flyttede kontoret til sin nuværende adresse midt på byens handelsstrøg, hvilket har givet en langt større synlighed og tilgængelighed.

Morten Brix havde 20 års erfaring som bankmand bag sig, da han blev ansat hos Aage Johansen i 1999, og idet han har boet i Brovst i hele sit liv, kunne han også bidrage med et stort netværk og et indgående lokalkendskab, som ikke mindst kom ham til gode, da han overtog forretningen i 2004.

Tillid og troværdighed

– Hele vores virksomhed bygger på tillid og troværdighed, som er altafgørende i et lokalområde som vores. Det tager lang tid at opbygge tillid, men når den først er til stede, oplever vi ofte at være ene om buddet, når der skal handles hus, fortæller Morten Brix.

Netop tillid og troværdighed er vigtige faktorer, når et hus skal prisfastsættes, før det annonceres til salg.

– Det er bedst for begge parter med en realistisk pris i forhold til markedet. Hvis sælgers forventninger til prisen er for høje, er det bedre at vente med at sælge. Vores indgående kendskab til markedet betyder, at nye boligemner næsten altid sælges til prisen eller kun med mindre afslag. Derimod kan der være større mulighed for afslag på emner, som vi har haft på bøgerne i lang tid.

Selvstændighed og kreativitet

Ud over Kim Nielsen, der ligesom indehaveren er uddannet statsautoriseret ejendomsmægler og bosat i Brovst, er også Morten Brix’ ægtefælle ansat i butikken. Gitte Brix er oprindelig bankuddannet og har siden overtagelsen for 10 år siden været administrativ backup for de to mæglere.

EDC bygger på selvstændige mæglerbutikker med stor grad af mulighed for at være kreativ og gøre tingene på sin egen måde. Eksempelvis har Morten Brix – temmelig utraditionelt – indgået et samarbejde med den lokale Citroën-forhandler om at tilbyde en »bil nummer to« oven i hushandlen, så kunden så at sige får to nøgler i hånden ved indflytningen. Det kan måske være det lille skub, der skal til, for at flytte ud i naturen frem for at blive i storbyen, bemærker Morten Brix.

Endvidere har EDC Brovst et formaliseret samarbejde med Sparekassen Vendsyssel om gensidigt at henvise til hinanden.

– Det er til stor glæde for begge parter, fastslår ejendomsmægleren.

Ejendommene annonceres primært via lokalaviser og internet. I øvrigt er EDC’s hjemmeside den mest besøgte boligside på landsplan, indskyder Morten Brix.

Derudover tilbyder EDC Brovst en eksklusiv boligpræsentation i form af et trykt farveprospekt, som viser huset og beliggenheden i alle detaljer.

Engageret ildsjæl

Lokalområdets ve og vel ligger Morten Brix stærkt på sinde. Derfor er han medlem af bestyrelsen for Brovst Handelsforening, og derfor har han sammen med andre lokale ildsjæle sæde i en arbejdsgruppe under navnet »Brovst 2020«, som har til formål at påvirke udarbejdelsen af kommunens masterplan for Brovst og støtte udviklingen af handelslivet, herunder at få liv i tomme butikslokaler.

I et samarbejde mellem Jammerbugt Kommune og samtlige ejendomsmæglere i kommunen planlægges i maj 2014 en storstilet bosætningskampagne, som blandt andet omfatter en bustur for potentielle tilflyttere med borgmester Mogens Gade som guide.

Artikel fra Magasinet NORD maj 2014, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top