Kunsten i Han Herred inviterer til stormøde i Tinghuset

Maler Knud Larsens hus i Svinkløv
Maler Knud Larsens hus i Svinkløv
Ny lokalhistorisk kunstudstilling skal markere Svinkløv Badehotels genåbning i 2019

Styregruppen bag det lokalhistoriske projekt »Kunsten i Han Herred« er gået i gang med planlægningen af sin tredje kunstudstilling. I løbet af projektets to første år har der været velbesøgte udstillinger i Fjerritslev Kirkecenter, henholdsvis i anledning af Aggersundbroens 75-års jubilæum og som et minde om to markante Han Herred-malere, Anders Norre og Poul Eje.

Denne gang stiler gruppen mod at kunne bidrage til festlighederne omkring Svinkløv Badehotels genåbning i forsommeren 2019. Temaet vil være »Svinkløvmalerne« med fokus på en række anerkendte kunstnere, der fra slutningen af 1800-tallet og frem til midten af 1900-tallet lod sig tiltrække af lyset, havet og den store natur og samtidig kom i nærkontakt med egnens befolkning, som nysgerrigt fulgte med i disse fremmedes gøren og laden.

Som første fase af planlægningen inviterer Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, der står bag kunstprojektet, til et stormøde for alle interesserede i Tinghuset, Fjerritslev, onsdag 31. oktober kl. 19. Alle fra øst og vest i Han Herred er velkomne, understreger styregruppen.

Håbet er, at mange vil bidrage med oplysninger om kunstnerne: Hvem var de, hvor indlogerede de sig, hvad malede de, og hvor findes deres billeder i dag? Nogle af »Svinkløvmalerne« − eksempelvis Knud Larsen – bosatte sig i området gennem en længere årrække, og andre satte sig spor i form af malerier, der i dag ses i vore kirker. Her kan nævnes Anna E. Munchs altertavle og Johannes Wilhjelms store vægbillede i Hjortdal Kirke.

Styregruppen med formand Herdis Lau. Nielsen, Skræm, i spidsen ser ikke mindst frem til at høre fra privatpersoner, der vil udlåne billeder til udstillingen eller formidle kontakt til andre indehavere af malerier.

Ud over Herdis Lau. Nielsen består styregruppen for tiden af Anne Grethe Kolstrup, Fjerritslev, Flemming Ranch, Gøttrup Strand, Jytte Nielsen, Museum Thy, Lillian Nøhr, Gøttrup Strand, Lone Olsen, Kirsten Kjærs Museum, Peter Eigenbroth, Fjerritslev, Rita Rendow, Fjerritslev, og Ejgil Bodilsen, Fjerritslev.

Henvendelser kan også ske til Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev og Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum.

Ved stormødet deltager journalist Chris Kraft-Christensen, der er blandt hovedkræfterne i at etablere et kunstmuseum i Løkken. Han har et godt kendskab til maleren Anders Norre og var styregruppen behjælpelig med gode kontakter i forbindelse med den seneste kunstudstilling i regi af »Kunsten i Han Herred«.

Scroll to Top