Humoristisk, ofte utraditionel og altid inspirerende

Jens Damsgaard

Mindeord om redaktør Jens Damsgaard, Fjerritslev, død 14. september 2015, 77 år

Jens Damsgaard var født ind i familien, der fra 1918 drev Fjerritslev Avis – og fra 1976 også Løgstør Avis – frem til NORDJYSKE’s overtagelse af begge aviser i 1999. Gennem årene beklædte han alle funktioner i bladhuset i Østergade 33-35 som avisbud, typograf, journalist, pressefotograf, redaktionssekretær, redaktionschef, ansvarshavende redaktør og administrerende direktør – for at slutte som områdechefredaktør i det nye regi.

Modsat sin far, Einar Damsgaard, der gennem en lang årrække var sognerådsformand og borgmester i Fjerritslev Kommune, begav Jens Damsgaard sig aldrig ud i politisk arbejde. Derimod involverede han sig helhjertet, nyskabende og med meget stort engagement i det lokale foreningsarbejde. Først som spejder og spejderleder, senere i Fjerritslev Rotary Klub, hvor hans indsats blandt meget andet resulterede i venskabsbysamarbejdet mellem Rotary-klubben i Fjerritslev og klubberne i Hjo, Sverige, samt Stokke, Norge.

Ikke mindst blev Han Herred Turistforening stedet, hvor han med sin visionære tilgang til arbejdet påtog sig formandshvervet gennem flere år og bidrog til at gennemføre mange vigtige projekter. Jens Damsgaard var således med til at ansætte Fjerritslev Kommunes første turistchef og flere af de følgende erhvervs- og turistchefer. I jobbet som turistforeningsformand skulle der i disse år tages stilling til alt fra ralgravning ved kysten til byfornyelse, flytning af rutebilstation og planlægning af de store, rekreative områder i kommunen.

Ligeledes engagerede Jens Damsgaard sig stærkt i bestræbelserne på at få et amtsgymnasium til Fjerritslev, hvilket lykkedes i 1979, i første omgang i lejede lokaler på Fjerritslev Skole og fra 1981 i egne smukke rammer på Skovbrynet. Tilsvarende benyttede han sig af sit omfattende netværk og bidrog til at sikre Tinghuset en ny fremtid som kulturelt mødested efter retskredsens ophør i 2007.

Et andet hjertebarn blev Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, som Jens Damsgaard var med til at stifte i 1994 og var formand for i 12 år fra 2001 til 2013. Samarbejdet mellem Fjerritslev Avis og de lokalhistoriske foreninger medførte i første række udgivelsen af årbogen Han Herred Bogen, som nu er på vej i sin 21. årgang, og dernæst fulgte år for år nye initiativer i form af egnsudflugterne »Kend din egn« samt udgivelse af Han Herred Sangbogen med Egnsbank Han Herred som medspiller. Efter at være fratrådt som avisredaktør i foråret 2000 engagerede Jens Damsgaard sig i oprettelse af frivillige lokalhistoriske sognegrupper i netværket »Liv i Lokalhistorien«, hjemstavnstræffet Træf Han Herred og omfattende herredsudstillinger med lokalhistorisk formidling, senest om »Besættelsestidens Han Herred« netop i år.

På sin 77-års fødselsdag 8. juli 2015 blev Jens Damsgaard udnævnt til æresmedlem af Han Herred Turistforening, som sammen med Han Herred Rotary Klub og Lokalhistorisk Samvirke også havde indstillet ham til Ridderkorset, hvilket der dog ikke nåede at komme en afklaring på før hans død.

Vi er mange, der skylder Jens Damsgaard tak og stor respekt for den betydningsfulde og samlende indsats, som han øvede til gavn for hele Han Herred, fra Vesløs i vest til Øland i øst. Vi vil savne hans humoristiske, ofte utraditionelle og altid inspirerende tilgang til de ting, han kastede sig ud i.

Æret være Jens Damsgaards minde.

Lisbeth Juhl, præsident for Han Herred Rotary Klub
Ulla Flintholm, formand for Han Herred Turistforening
Otto Kjær Larsen, formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Scroll to Top