Bejstrup udvider med ny butik til både professionelle og private

Lagerchef Bo Pedersen (tv), som her ses sammen med Niels Mortensen fra virksomhedens administration, glæder sig til at komme helt på plads med alle de nye varegrupper i den stærkt udvidede butik. Foto: Mattias Bodilsen
Lagerchef Bo Pedersen (tv), som her ses sammen med Niels Mortensen fra virksomhedens administration, glæder sig til at komme helt på plads med alle de nye varegrupper i den stærkt udvidede butik. Foto: Mattias Bodilsen

Den udvidede maskinforretning er blot én af de mange aktiviteter i Bejstrup Maskinstation A/S

Siden den spæde start i 1972 er Bejstrup Maskinstation vokset støt for hvert årti og er i dag en omfattende virksomhed med egen entreprenørafdeling, vognmandsforretning, skiltefirma og anlægsgartneri.

I flere år har der også været en lille butik – måske upåagtet for en del af egnens befolkning – men nu er virksomheden ved at lægge sidste hånd på en større udvidelse, der både skaber større synlighed og en væsentlig forøgelse af såvel butiksareal som varesortiment.

Faktisk vokser butikken – også kaldet maskinforretningen – fra 25 kvm til hele 250 kvm, og butiks- og lagerchef Bo Pedersen ser frem til, at han og hans kolleger i afdelingen snart er på plads med alt inden for have- og parkmaskiner, håndværktøj, arbejds- og fritidsbeklædning samt et stort udvalg af legetøj.

Den nyindrettede butik, som fungerer i tilknytning til virksomhedens interne værkstedslager, retter sig både mod professionelle og private og forventes at stå færdig i begyndelsen af oktober.

Der stiles mod et åbent hus-arrangement, som sikkert vil tiltrække mange fra begge sider af fjorden. Ved direktør Per Kold Kristiansens 60-års fødselsdag var der stort rykind med op mod 3.000 besøgende.

Høsten forsinket tre-fire uger

Lige nu hersker der hektisk travlhed på maskinstationen, som er virksomhedens primære aktivitet. Den kølige og blæsende sommer har forsinket høstarbejdet med tre-fire uger, og kørselsafdelingen har fuldt op at gøre med at træffe aftaler med landmænd overalt i Han Herred og Vesthimmerland.

– Det er jo altafgørende for landmanden at få høstet på det mest optimale tidspunkt, så der går mindst muligt af udbyttet tabt. Der er ofte store penge på spil, og derfor betyder det utrolig meget, at vi har så stor en kapacitet, at vi kan rykke ud med flere maskiner på én gang, fortæller Per Kold Kristiansen, som selv sidder ved telefonen og dermed har fingeren på pulsen i den omfattende logistik.

I øjeblikket kører op mod 60 høstmaskiner i døgndrift i et område, der strækker sig fra Jammerbugten til syd for Aars. I takt med at landbrugsbedrifterne bliver større og større, må Bejstrup Maskinstation følge med og konstant sørge for forsyningssikkerheden.

Adskillige af medarbejderne har været ansat i 15, 25 eller 30 år, og derfor opstår der et tillidsforhold, som betyder, at mange landmænd ønsker såning, gødskning, høst og andet markarbejde udført af en bestemt medarbejder, hvilket i videst muligt omfang forsøges imødekommet.

Brotrafikken afviklet fornuftigt

Der er satellit-maskinstationer i Overlade, Vindblæs, Farstrup og Halvrimmen, men ofte er det nødvendigt at flytte det tunge materiel over Aggersundbroen for at være dér, hvor der er behov for den pågældende maskine.

Derfor har den netop afsluttede brorenovering også været en udfordring, som i flere tilfælde har betydet, at turen frem og tilbage mellem landsdelene har måttet gå via de trange gennemkørselsforhold i Aalborg.

– Men alt i alt er tingene gået ganske fornuftigt. Vi har haft en tæt dialog med de implicerede parter og har mødt stor velvilje og opbakning fra de lokale borgmestre og landboorganisationer. I forvejen står vi i nærkontakt med brovagten, som kan standse biltrafikken, hvis vi skal over med et af vore brede køretøjer.

Årets snitning af majs, som er den sidste del af høstarbejdet, ventes først afsluttet hen mod midten af november.

Entreprenør i vindmølleparker

Al vedligeholdelse og reparation af traktorer og maskiner foregår hjemme på værkstedet i Bejstrup, hvor egnens landmænd også kan få serviceret deres egne maskiner.

Som en naturlig del af maskinstationen blev der på et tidligt tidspunkt etableret en entreprenørafdeling med gummiged, rendegraver med videre. Denne konstruktion giver mulighed for at udnytte såvel materiel som mandskab optimalt, ikke mindst uden for de store sæsoner med landbrugsarbejde.

Entreprenørafdelingen har eksempelvis stået for alt jordarbejde – herunder anlæg af veje – til Vattenfalls nye vindmøllepark på Klim Fjordholme. Tilsvarende er afdelingen involveret i testcenter Østerild. Det sker i et nært partnerskab med entreprenørgiganten Per Aarsleff.

Nye aktiviteter – nye synergier

I 1992 blev der skabt yderligere synergier i virksomheden, da Bejstrup Maskinstation indgik i fusion med Leo Nielsens vognmandsforretning i Fjerritslev og lagde ud med fem-seks biler. Efterfølgende blev Leo Nielsen forretning overtaget helt, og siden er yderligere et par vognmandsforretninger blevet købt op.

En væsentlig del af aktiviteterne er speditionskørsel, og ud over Bejstrups egne 15 lastvogne foregår transporterne i lige så stort omfang ved hjælp af samarbejdspartnere.

Gennem årene er der sket yderligere knopskydning – såvel aktivitets- som bygningsmæssigt – idet Bejstrup-koncernen også omfatter en skiltevirksomhed og en anlægsafdeling, som tilbyder alt inden for anlæg af haver, fliser, terrasser, indkørsler og parkeringspladser.

Til disse nicheaktiviteter har virksomheden opkøbt to naboejendomme, der støder op til maskinstationen. Anlægsafdelingen er også hjemsted for et lokalkontor under landbrugsrådgivningen NF Plus.

Generationsskifte er sikret

Det første skridt til den koncern, vi kender i dag, blev taget, da Per Kold Kristiansen sammen med sin onkel Egon Kold begyndte at tilbyde sig med landbrugsarbejde med en enkelt traktor og nogle få maskiner.

Fra 1980 fortsatte Per Kold Kristiansen alene, indtil sønnen Kim Kold Kristiansen i 2000 kom ind i virksomheden. Kim Kold Kristiansen er udlært på maskinværksted i Farsø og er i dag ligeværdig partner sammen med sin far. Og nu er sønnen Rasmus også på vej, så generationsskiftet i Bejstrup-koncernen er dermed sikret.

Fakta

Aktiviteter: Maskinstation, anlæg, entreprenør, transport, maskinforretning og skilte
Antal medarbejdere i koncernen: Ca. 90 på årsbasis og i sæson/perioder op til ca. 125

På udvalgte områder rådes der aktuelt over følgende materiel
Ca. 55 traktorer
7 finsnittere
7 mejetærskere
20 pressere
16 gyllevogne og nedfældere
Ca. 40 gummigede, rendegravere, minigraver og gravko
15 lastvogne

Artikel fra Magasinet NORD september 2015, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top