Historier fra en mangfoldig og levende folkekultur i Han Herred

Bidragyderne til Han Herred Bogen 2016 sammen med årbogens redaktion ved præsentationen på herregården Bratskov. Stående fra venstre: Ejgil Bodilsen, Fjerritslev, Inger Søndergaard, Nibe, Tove Lund Larsen, Humlum, Asger Hylleberg, Skræm, Bente Kristensen, Øland, Kirsten Søndergaard Heising, Brovst, Lillian Carstensen, Koldmose, Eva Chortsen, Ollerup, Inge Ulrik, Aalborg, Lars Tinggaard Sørensen, Fjerritslev, Lene Poldi Christensen, Gøttrup, Peter Grishauge, Haderslev, Ellen Beltoft, Løgstør, og Per Sandal, Randers. Siddende fra venstre: Bodil Hansen, Ørslevkloster, Ingvard Jakobsen, Øsløs, Ellen Amtoft Gregersen, Frøstrup, og Gudrun Kaspersen, Frøstrup. Foto: Martin Eigenbroth
Bidragyderne til Han Herred Bogen 2016 sammen med årbogens redaktion ved præsentationen på herregården Bratskov. Stående fra venstre: Ejgil Bodilsen, Fjerritslev, Inger Søndergaard, Nibe, Tove Lund Larsen, Humlum, Asger Hylleberg, Skræm, Bente Kristensen, Øland, Kirsten Søndergaard Heising, Brovst, Lillian Carstensen, Koldmose, Eva Chortsen, Ollerup, Inge Ulrik, Aalborg, Lars Tinggaard Sørensen, Fjerritslev, Lene Poldi Christensen, Gøttrup, Peter Grishauge, Haderslev, Ellen Beltoft, Løgstør, og Per Sandal, Randers. Siddende fra venstre: Bodil Hansen, Ørslevkloster, Ingvard Jakobsen, Øsløs, Ellen Amtoft Gregersen, Frøstrup, og Gudrun Kaspersen, Frøstrup. Foto: Martin Eigenbroth
Han Herred Bogen 2016 præsenteret på herregården Bratskov

21. årgang af den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Herred blev torsdag aften præsenteret ved en sammenkomst for forfattere, redaktion og udvalgsmedlemmer i Lokalhistorisk Samvirke for Herred.

Præsentationen af Han Herred Bogen 2016 fandt traditionen tro sted i hyggelige og stemningsfulde omgivelser på herregården Bratskov i Brovst, hvor samvirkestyrelsens formand, Otto Kjær Larsen, omtalte bogen som Lokalhistorisk Samvirkes »flagskib«, der er udkommet hvert år siden 1996.

Ligeledes genopfriskede formanden et par af årets højdepunkter i det store lokalhistoriske fællesskab, der rækker fra Øland i øst via Brovst, Fjerritslev og Aggersund til Vesløs i vest. Otto Kjær Larsen fremhævede især den meget velbesøgte herredsudstilling om besættelsestidens Han Herred i Tinghuset og årets Træf Han Herred i Fjerritslev, ligesom han løftede sløret for to kommende projekter med lokalhistorisk islæt, nemlig »Kunsten i Han Herred« og markeringen af 575-året for bondeoprøret i 1441.

Otto Kjær Larsen mindedes endvidere samvirkets initiativtager og mangeårige formand, Jens Damsgaard, der døde for nylig, og udtrykte taknemlighed for den store idérigdom, som Jens Damsgaard udfoldede for at bringe mennesker sammen om en fælles sag.

Redaktør Ejgil Bodilsen introducerede indholdet af den nye årbog – som i øvrigt er den hidtil største årgang på hele 280 sider – og fastslog indledningsvis, at Han Herred Bogen igen er en fantastisk samling historier om mennesker, der måske ikke var særligt velstående i økonomisk henseende, men som havde et stort menneskeligt overskud og var med til at forme en mangfoldig og levende folkekultur, som vi i dag er en del af.

De 16 indlæg i Han Herred Bogen 2016 kommer vidt omkring i tid og emnevalg, og der er som altid bidrag fra alle hjørner af det langstrakte herred.

Årets kunstner 2016 er forfatteren Eva Chortsen, Ollerup, der har en omfattende produktion af sange, salmer, digte, teaterstykker, noveller og børnebøger bag sig og konstant er i gang med nye projekter. Eva Chortsen er fra Vester Svenstrup og gik i Hjortdal Skole, hvor hendes lyst til at læse, skrive og optræde ikke mindst blev næret af skolelederparret Frida og Keld Gaardboe.

Eva Chortsen oplæste en række eksempler på sin digtekunst, hvoraf en stor del er blevet til i samarbejde med ægtefællen, musikeren og komponisten Bjarne Korsgaard, som døde for fem år siden. Desuden var der lejlighed til at synge et par af kunstnerparrets fælles tekster og melodier fra Han Herred Sangbogen.

Årets kirke er Vesløs Valgmenighedskirke, hvis historie i bogen bliver fortalt af Signe Marie Ingvardsen.

De lokalhistoriske sognegrupper bidrager til bogen med et gammelt billede fra hvert sogn til fotokavalkaden Det Gamle Album, ligesom medlemsforeningerne i øst og vest hver har leveret en kort årsberetning, så læserne får et indtryk af, at der virkelig er liv i lokalhistorien i »landet mellem hav og fjord«. Ligeledes udgør kavalkaden Årets gang i Han Herred med klip fra de lokale aviser et fyldigt indslag.

Den grafiske produktion er lagt i hænderne på Fjerritslev Tryk, som igen høstede megen ros for det flotte boghåndværk. Omslagsbilledet er Bryggergaarden i Fjerritslev, fotograferet af Mattias Bodilsen.

Der var en fin og munter stemning over bogarrangementet fra først til sidst, og mange bekendtskaber blev indgået eller genopfrisket mellem de knap 60 deltagere i den smukke herregårdssal.

Læs mere om Han Herred Bogen 2016

Se billeder fra præsentationen af Han Herred Bogen 2016 på Bratskov

Scroll to Top