Herredsudstilling skal markere 75-året for Danmarks besættelse

De 30 deltagere repræsenterede Han Herred fra Øland i øst til Vesløs i vest og bakkede op om oplægget til herredsudstillingen, der skal markere 75-året for besættelsen i 1940. Foto: Ejgil Bodilsen
De 30 deltagere repræsenterede Han Herred fra Øland i øst til Vesløs i vest og bakkede op om oplægget til herredsudstillingen, der skal markere 75-året for besættelsen i 1940. Foto: Ejgil Bodilsen
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred har nu officielt iværksat planlægningen af en herredsudstilling, der skal markere 75-året for Danmarks besættelse i 1940

Det skete ved et møde på herregården Bratskov i Brovst, hvor udstillingsgruppen præsenterede sit oplæg for de omkring 30 deltagere, der repræsenterede lokalområderne Brovst, Fjerritslev, Hannæs og Aggersund.

Der er lagt op til en bred, alsidig og folkelig udstilling i samarbejde med Kulturforeningen Tinghuset, som også lægger lokaler til. Når udstillingen åbner 9. april 2015, vil Tinghuset i Fjerritslev fremstå flot og nyrenoveret.

Det er planen at holde åbent fra torsdag til mandag, og der vil ud over en række temaudstillinger være lejlighed til at lytte til relevante foredrag og deltage i sangtimer, der i tråd med besættelsestiden kaldes alsang. Fredag formiddag og hele mandagen vil der være åbent for skoleklasser.

På Bratskov-mødet gav forsamlingen sin tilslutning til, at der arbejdes med seks hovedtemaer: 1. Dagligliv under besættelsen, 2. Kirke- og foreningsliv under besættelsen, 3. Den offentlige forvaltning under besættelsen, herunder skole, presse og samfærdsel, 4. Værnemagtens tilstedeværelse, anlæg og manifestationer, 5. Modstandsbevægelsen samt 6. Befrielsen og besættelsestidens følger.

Temaudstillingerne, der krydres med tidstypiske effekter, arrangeres i Tinghusets celler og andre mindre rum, og langs væggene i den historiske bygning vil der være mulighed for opsætning af plancher med særskilte historier, kortmateriale og lignende.

Hvert tema får sin egen arbejdsgruppe, som skal være tovholder og gå på jagt efter materiale ved hjælp af lokalhistoriske sognegrupper, foreninger, arkiver og museer samt enkeltpersoner over hele Han Herred. Der vil også blive indhentet assistance fra større samlinger uden for lokalområdet.

Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev er omdrejningspunkt i hele planlægningsfasen gennem det kommende år, og der er åbent for alle henvendelser fra såvel grupper som privatpersoner i kælderen under Fjerritslev Bibliotek hver mandag kl. 13-17.

Læs mere om herredsudstillingen her

Gå til artikeloversigt om Besættelsestidens Han Herred

Scroll to Top