Han Herred Bogen – et fyrtårn i lokalhistorien

Bidragydere til Han Herred Bogen 2020 i godt selskab med årbogens redaktionsudvalg samt medlemmer af styregruppen bag Kunsten i Han Herred. Årets Kunstner i Han Herred Bogen er Svinkløvmaleren Johannes Wilhjelm. Foto: Mattias Bodilsen
Bidragydere til Han Herred Bogen 2020 i godt selskab med årbogens redaktionsudvalg samt medlemmer af styregruppen bag Kunsten i Han Herred. Årets Kunstner i Han Herred Bogen er Svinkløvmaleren Johannes Wilhjelm. Foto: Mattias Bodilsen
JUBILÆUM: Den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred fylder 25 år og er nu blevet fejret behørigt med en forfatteraften i Brovst og en reception i Fjerritslev

Der var stor glæde at spore hos forfattere og redaktion, og der faldt mange anerkendende ord om 25-års jubilaren, da Han Herred Bogen 2020 blev præsenteret ved en festaften i Sport & Kulturcenter Brovst.

− Udgivelsen af Han Herred Bogen er en af de helt klare markeringer af, at der er liv i lokalhistorien i Han Herred. Det er afgørende, at vi holder fast i vores historie og dermed i vore rødder og vores kultur, fremhævede borgmester Mogens Christen Gade i sin hilsen fra kommunalbestyrelsen i Jammerbugt.

− Det er altid specielt at stå med en nytrykt bog i hånden og ikke mindre, når man selv har bidraget til dens indhold, som jeg har fået lov til i år.

Mogens Christen Gade har sammen med tidligere centerleder Thorkild Lind Poulsen skrevet en beretning til årbogen om Brovst Asylcenter, som fik 25 års eksistens, før det blev nedlagt i dette forår.

Otto Kjær Larsen, der er formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, gav et kort rids af samvirkets og Han Herred Bogens historie, som begyndte med et lykkeligt sammentræf mellem ildsjælen Gunnar Nielsen fra Nørre Bratbjerg og redaktør Jens Damsgaard på Fjerritslev Avis. Samvirket så dagens lys på herregården Bratskov 24. november 1994, og året efter kunne Poul Meisner i spidsen for redaktionsudvalget præsentere første årgang, som fik navnet Han Herred Bogen ’96.

− Selv om det handler om historie, skal man jo helst være forud for sin tid! lød det fra formanden. Han noterede sig i øvrigt, at to redaktionsudvalgsmedlemmer – nemlig Gudrun Kaspersen og Ingvard Jakobsen fra Hannæs – har været med til udgivelsen af samtlige 25 årgange indtil nu.

Aftenen fortsatte med præsentation af årets bidragydere og en kort introduktion til hver af artiklerne i Han Herred Bogen 2020. Denne opgave var lagt i hænderne på Bente Kristensen, Øland, der afløste Poul Meisner i redaktionen fra og med årgang 2008.

Festaftenen var naturligvis også en anledning til fællessang efter Han Herred Sangbogen til akkompagnement på harmonika og violin ved Niels Kraghede, Johan Svaneborg og Erik Nordholt.

25-års jubilæet for den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred blev i dagene forud for festaftenen markeret ved en offentlig reception i Tinghuset, Fjerritslev, hvor Inge Pedersen som formand for Kulturelt Samvirke i Jammerbugt Kommune udtrykte sin begejstring for såvel Han Herred Bogen som de lokalhistoriske projekter Besættelsestidens Han Herred og Kunsten i Han Herred.

Inge Pedersen kaldte Han Herred Bogen et fyrtårn i lokalhistorien:

− Her fortælles ikke bare tilfældige historier. Nej, der fortælles om mennesker, der har levet et liv, mennesker, der lever endnu, påpegede hun og udtrykte taknemlighed over, at hun selv fik lejlighed til at fortælle om fem års barndom i Han Herred Bogen 2014.

Ud over lanceringen af Han Herred Bogen 2020 − med mulighed for at få suppleret sin samling af manglende eksemplarer af de foregående 24 årgange − bød åbent hus-arrangementet også på en virtuel rundvisning i Tinghuset ved Per Nielsen, ligesom der var mulighed for at få en snak med redaktionsudvalget i bogcaféen og tilsvarende med styregruppen bag Kunsten i Han Herred i kunstcaféen, hvor de første donationer til en kommende samling af malerier fra Svinkløvmalerne blev vist frem.

Samvirkestyrelsens formand, Otto Kjær Larsen, havde forinden sluttet sin tale med en let omskrivning af et kendt citat af den romerske statsmand Cato den Ældre:

− I øvrigt mener jeg, at vi bør have et museum for Kunsten i Han Herred!

Det fik Inge Pedersen til at replicere:

− I øvrigt mener jeg, at Han Herred er højborgen for kunst og kultur i Jammerbugt Kommune!

Omkring 60 mennesker kiggede inden for til receptionen, som i lighed med forfatteraftenen i Brovst bød på fællessang til musik af Niels Kraghede og Erik Nordholt.

Han Herred Bogen udgives i samarbejde med Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, hvis formand, tidligere sparekassedirektør John Olsson, bidrager med egne erindringer til årgang 2020. Fjerritslev Tryk står for den grafiske produktion samt forlagsekspedition.

Læs mere om Han Herred Bogen 2020 her

Scroll to Top