Fjerritslev Fjernvarme i mål med stor udvidelse

Fjerritslev Fjernvarme. Foto: Ejgil Bodilsen
Fjerritslev Fjernvarme. Foto: Ejgil Bodilsen
Værket på Industrivej forsyner nu størstedelen af den gamle Fjerritslev Kommune

Fjerritslev Fjernvarme er ved at lægge sidste hånd på et stort projekt, som på 10 år har medført en forøgelse af antal forbrugere på hele 65 pct. fra de oprindelige ca. 1.400 til nu 2.325.

Udvidelsen betyder, at omkring 900 husstande i Kollerup, Klim, Vester Thorup, Skerping, Korsholm, Ørebro, Gøttrup, Husby, Aalegaards Mark, Skræm, Bonderup, Trekroner, Kirkedal og Haverslev nu kan glæde sig over billig, stabil og miljøvenlig forsyning af varme og varmt vand året rundt.

Dermed er Fjerritslev Fjernvarme gået fra at være en ren byforsyning til at dække størstedelen af den gamle Fjerritslev Kommune, hvor yderpunkterne ligger i en radius på 15 km fra værket.

Men også i Fjerritslev by er der i samme periode kommet en del nye aftagere af fjernvarme, fortæller bestyrelsesformand Benny Hegelund og varmemester Kenny Lundtoft.

For den enkelte forbruger betyder det i de fleste tilfælde en halvering af varmeregningen i forhold til opvarmning med oliefyr.

Initiativ fra lokalområderne

Udvidelsen er ikke et udtryk for, at Fjerritslev Fjernvarme, der blev etableret i 1959, er gået over gevind i forsøget på at ekspandere og skabe vækst. Initiativet er derimod kommet fra de nye forbrugere selv, understreger Benny Hegelund og Kenny Lundtoft.

– Der har i de enkelte lokalområder været indkaldt til borgermøder, hvor de stedlige beboerorganisationer har loddet stemningen for at blive koblet på fjernvarmen. Fra værkets side har vi naturligvis stået bi med faktaoplysninger og beregninger, men vi har på ingen måde forsøgt at trække noget ned over hovedet på nogen.

Opbakningen viste sig at være overvældende. I takt med at projektet blev en realitet, og fordelene ved at slutte sig til fjernvarmen blev indlysende, voksede tilslutningen til nu at være tæt på 100 procent. Med til regnestykket hører, at der gives ca. 3.200 kr. i tilskud til skrotning af et oliefyr af den traditionelle type, og det fra statens side ydes et ekstra tilskud på ca. 10.000 kr. ved overgang til mere miljøvenlige energikilder.

Til gavn for alle forbrugere

– Samtidig vil vi gerne understrege, at udvidelsen til landsbyområderne ikke har påført forbrugerne i Fjerritslev nogen form for ekstraudgifter. Efter nogle år med bundpriser på fjernvarme oplever vi en stigning, men det skyldes helt normale forhold såsom øgede udgifter til indkøb af flis til værket.

– Tværtimod har udvidelsen været en anledning til at øge effektiviteten på fjernvarmen i form af de forbedringer, der er udført på rørsystemet. De nye fjernvarmeledninger har en langt mindre diameter end de gammeldags rør, hvilket både øger effekten og minimerer varmetabet. For 10 år siden havde vi et nettab på 32 pct., men det er nu reduceret til 28 pct., og det på trods af, at vi har udvidet ledningsnettet betydeligt.

– I de nye forsyningsområder er en række store aftagere af fjernvarme, såsom kommuneskoler, sportshaller og efterskoler, med at bidrage til en særdeles fornuftig og rentabel drift.

Gennem de sidste 10 år er der investeret 55 mio. kr. i udvidelsen af Fjerritslev Fjernvarme fordelt på en række etaper, hvoraf Kirkedal og Haverslev netop er gennemført som den foreløbig sidste. I øjeblikket har lokale vvs-folk travlt med at færdiggøre installationerne i de pågældende ejendomme.

Fjernvarme med grøn profil

Samtidig med afslutningen på den store udvidelse af forsyningsområdet er der også gang i en modernisering af selve fjernvarmeværket på Industrivej.

– Vores fliskedel fra 1993 er slidt op, og da det ikke vil være rentabelt at renovere den, har vi valgt at installere en ny, der skal køre sammen med vores anden fliskedel, der opstillet i 2004. Som backup opsætter vi en ny elkedel i stedet for en gammel oliekedel fra 1959, der lejlighedsvis har været i brug under udfald eller strømsvigt.

– Dermed er de fossile brændstoffer i form af kul og olie helt ude af billedet, så vi styrker i høj grad den grønne profil hos Fjerritslev Fjernvarme, fastslår Kenny Lundtoft, som tilføjer, at elkedelen forventes på plads i maj 2012.

Parallelt hermed etableres en ny fliskedel med en ydelse på 12 mWh, som placeres i en 500 kvm stor tilbygning mod vest. Sammen med værkets anden fliskedel fra 2004 kommer ydelsen op på i alt 22 mWh. Endelig monteres en nødgenerator til produktion af el af hensyn til forsyningssikkerheden i Fjerritslev by.

Da døgnforbruget af flis næsten er fordoblet fra 80 til 150 tons for at kunne forsyne det stærkt voksende antal forbrugere, blev lagerkapaciteten for to år siden udvidet betragteligt.

– Det er også vigtigt for os at kunne modstå den situation, at der på grund af hårdt vintervejr eller andre transportvanskeligheder ikke kan leveres flis til værket i helt op til otte dage.

Med dette foreløbige punktum for udbygningen af Fjerritslev Fjernvarme mener bestyrelse og daglig ledelse, at værket står godt rustet til fremtiden.

Scroll to Top