Stor opbakning til nyt projekt

Der var fuldt hus i Fjerritslev Kino ved præsentationen af projektet lørdag 31. marts 2012. Foto: Ejgil Bodilsen
Der var fuldt hus i Fjerritslev Kino ved præsentationen af projektet lørdag 31. marts 2012. Foto: Ejgil Bodilsen
Der var fuldt hus i den nyindrettede biograf i Fjerritslev, da Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred i samarbejde med Fjerritslev Kinos Venner afviklede en filmeftermiddag med »Hvidsten-gruppen« på det store lærred. De knap 80 deltagere repræsenterede hele Han Herred fra Vesløs i vest til Øland i øst

Særforestillingen var samtidig anledningen til at igangsætte et omfattende lokalhistorisk projekt om besættelsestidens Han Herred, hvor Lokalhistorisk Samvirke opfordrer alle interesserede til at deltage i dokumentationen af den mest skelsættende og bevægende epoke i nyere tid. Han Herred er et af de steder i landet, hvor sporene af den tyske besættelsesmagt er allertydeligst, så et stykke dramatisk historie, som en tid endnu kan fortælles af levende kilder, findes så at sige lige uden for døren.

Projektet går ud på at indsamle alle tænkelige oplysninger og personlige beretninger i såvel skriftlig som mundtlig form, ligesom det gælder om at få billeder, kortmateriale og effekter fra besættelsesmagtens tilstedeværelse frem i lyset til brug for artikler, udstillinger, foredrag, udflugter med videre. Oplysningerne registreres i de lokalhistoriske arkiver i øst og vest, og på arkivet i Fjerritslev oprettes en fælles database. Projektdeltagerne skal ikke afholde sig fra at belyse emner, som andre tidligere har beskrevet, idet det også er vigtigt at kunne sammenligne oplysninger og få nye aspekter med, lyder det fra initiativtagerne.

Indsatsen er et led i »Liv i Lokalhistorien – 25 sogne i Han Herred skriver fælles historie«, og foruden den folkelige del vil projektet have et forskningsmæssigt sigte, idet fagfolk med forskellige indgangsvinkler vil kunne drage stor nytte af det indsamlede materiale.

Inden filmforevisningen af den stærkt anmelderroste film, som har afstedkommet adskillige ekstraforestillinger i Fjerritslev Kino, redegjorde initiativtagerne for idéen bag projektet, hvori alle interesserede kan deltage.

Otto Kjær Larsen, Ullerup, der er formand for projektets styregruppe, påpegede symbolikken i, at det netop samme dag var vedtaget at lave en times mørkelægning af landet i forbindelse med Verdensnaturfondens årlige klimakampagne. Besættelsestiden var i omkring 50 år et temmelig nedtonet og følsomt emne i lokalbefolkningen, men nu er det tiden at fjerne mørklægningsgardinerne. Selv havde Otto Kjær Larsen fornøjelsen af at medvirke til etableringen af en mindeplads for modtagegruppen »Jarl« på Thorup Fjordholme ved 60-året for befrielsen i 2005.

Samvirkets formand, Jens Damsgaard, takkede Helle Bak Andreasen fra Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg for tilsagn om økonomisk støtte til projektets første fase, og Helle Bak Andreasen kvitterede ved at udtrykke håbet om, at der ud over indsamling vil blive satset stærkt på formidling af de spændende beretninger, der efterhånden vil dukke op.

Ejgil Bodilsen, redaktør af Han Herred Bogen, som er et af de steder, hvor formidlingen af lokalhistorien løbende finder sted, slog fast, at de lokalhistoriske sognegrupper og lokalarkiverne vil være omdrejningspunkter i projektet. Han opfordrede enkeltpersoner til at tage kontakt til sognegrupperne – og omvendt – således at man lokalt får kendskab til, hvad der arbejdes med. Også nye grupper på langs og tværs af Han Herreds 25 sogne vil kunne opstå.

Herefter var der lejlighed til at se den to timer lange film, som tydeligvis gjorde et stærkt indtryk på de fleste, og afslutningsvis serverede Kinos Venner kaffe, så man kunne snakke indbyrdes og fordøje eftermiddagens mange indtryk.

Scroll to Top