FG – et attraktivt uddannelsesvalg i nærmiljøet

Til fællessamlinger og i pauserne trives FG-eleverne på tværs af klasser og årgange. Foto: Mattias Bodilsen
Til fællessamlinger og i pauserne trives FG-eleverne på tværs af klasser og årgange. Foto: Mattias Bodilsen
På Fjerritslev Gymnasium kan du følges med gamle venner og klassekammerater, selv om I går ind bag hver sin dør, når skoledagen begynder

Hvis du går i 9. eller 10. klasse, er det netop nu, du skal tage stilling til, hvilken ungdomsuddannelse du gerne vil i gang med efter sommerferien.

Fjerritslev Gymnasium (FG) er det oplagte valg for dig, der har lyst til at tage det treårige almene gymnasium (STX), den toårige højere forberedelseseksamen (HF) eller det treårige handelsgymnasium (HHX). Og som noget nyt kan du fra i år også påbegynde et grundforløb til uddannelsen som social- og sundhedshjælper (SOSU) eller pædagogisk assistent (PA) uden at skulle rejse langt væk fra dit nærområde.

HHX udbydes i samarbejde med EUC Nordvest, mens SOSU-grundforløbet varetages af SOSU Nord. Endvidere er FG husvært for Jammerbugt Kommunes 10. klassecenter Vest, som administreres af Fjerritslev og Brovst skoler.

– Vi glæder os til, at det første hold HHX’ere dimitteres til sommer og til at tage imod rigtig mange nye elever på de forskellige uddannelser efter sommerferien, lyder det fra rektor Per Beck.

Bred målgruppe

Med den udvidede vifte af uddannelsesmuligheder er FG blevet et endnu mere attraktivt tilbud til unge, der bor i området Fjerritslev-Brovst-Løgstør-Ranum, ligesom Per Beck forventer en øget interesse fra den østlige del af Jammerbugt Kommune samt Hannæs-området mod vest.

– Vi får lettere ved at yde vores bidrag til den nationale målsætning om, at 95 pct. af hver årgang skal tage en ungdomsuddannelse, og at 60 pct. heraf skal blive i stand til at tage en videregående uddannelse. Samtidig skal vi gerne kunne motivere 25 pct. til at tage en lang videregående uddannelse. Med det nye SOSU-grundforløb er FG samtidig endnu bedre i stand til at skabe et godt grundlag for en erhvervsrettet uddannelse med en solid teoretisk ballast.

– Vore uddannelser baserer sig først og fremmet på de unge, der forlader folkeskolen eller de tilsvarende årgange i fri- og efterskoler. FG er primært et ungdomsmiljø, men det udelukker ikke, at vi gerne vil byde velkommen til voksne, der er kommet længere i livet, før de vælger en teoretisk uddannelse.

Én indgang – mange muligheder

– Man må nok konstatere, at FG er et temmelig utraditionelt gymnasium. Men vi synes, det er vigtigt at være vågen over for alle de muligheder, der byder sig, for at give vore unge et varieret uddannelsestilbud i nærmiljøet. Derfor kan det sagtens tænkes, at vi om nogle år har yderligere tilbud på skemaet.

Per Beck lægger stor vægt på, at de unge fra lokalområdet skal opleve trygheden ved at kunne følges med gamle venner og klassekammerater ind ad samme hoveddør om morgenen, hvorefter man spredes på de forskellige uddannelsesretninger.

– Uden for undervisningstimerne er der rig lejlighed til at dyrke det sociale samvær på kryds og tværs og være sammen med både gamle og nye venner, påpeger han. Eksempelvis deltog elever fra alle årgange i planlægningen og opførelsen af musicalen Atlantis, der blev spillet for fulde huse i februar.

Samtidig åbner udbuddet af forskellige uddannelser under samme tag en ventil for, at man i løbet af de første måneder kan nå at skifte uddannelse uden at skulle skifte skole.

De tre F’er

Fjerritslev Gymnasium baserer sig på tre nøglebegreber: Faglighed, Fællesskab, Fremtid, forklarer Per Beck.

– Vi sætter fagligheden højt. Du skal virkelig lære noget, mens du er FG’er. Men for at udvikle sig er det vigtigt med et godt fællesskab. Derfor gør vi meget ud af fælles aktiviteter på tværs af årgange, klasser og uddannelsesretninger, og derfor satser vi på at have de bedst mulige fysiske rammer for en tryg skolehverdag. Samtidig sørger vi for, at du får den hjælp og støtte, du har brug for, såvel fagligt som personligt.

– Endelig har vi stort fokus på fremtiden. Derfor er vore egne studievejledere og medarbejdere fra Studievalg Nordjylland til rådighed gennem hele dit skoleforløb på FG.

Knopskydning

Fjerritslev Gymnasium blev oprettet på Fjerritslev Skole i 1979 og tog i 1981 de nuværende, smukt beliggende bygninger på Skovbrynet i brug. I takt med de nye uddannelser, der er kommet til inden for de seneste få år, er bygningskomplekset udvidet ved knopskydning, senest med indvielsen i 2012 af det flotte fællesrum, Glassalen. Som en fleksibel løsning af behovet for undervisningslokaler er der opført en pavillon bag skolen.

Per Beck forventer ikke, at der bliver fysiske problemer med at huse den nye SOSU-uddannelse, da skolen har forskellige muligheder at trække på, alt afhængig af det samlede elevtal, der påbegynder det nye skoleår.

På ønskesedlen er en ny klassefløj, alternativt en ekstra pavillon, et nyt auditorium og flere lokaler til henholdsvis lærer- og elevarbejdspladser. Men det er ikke for at blive »store«, understreger rektor.

– Vi synes, vi har en passende størrelse for at kunne bevare en høj grad af nærkontakt og støtte elever med specielle behov. I forhold til FG’ størrelse har vi samtidig et meget bredt undervisningstilbud, så vi også er i stand til at udfordre elever med særlige talenter, opsummerer Per Beck.

Læs profilavis om Fjerritslev Gymnasium her

Artikel fra Magasinet NORD februar 2014, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top