Thorupstrand indvier nyt pakhus og landingsanlæg

Fiskepakhuset i Thorupstrand indvies tirsdag 11. marts 2014. Foto: Kirsten Monrad Hansen
Fiskepakhuset i Thorupstrand indvies tirsdag 11. marts 2014. Foto: Kirsten Monrad Hansen
Frisk fisk af høj kvalitet og fiskeri, der understøtter en unik kystkultur og skåner naturen. Det er hovedtankerne i Thorupstrand Kystfiskerlaug, Thorupstrand Fiskeriforening og Han Herred Havbådes nye fiskepakhus og landingsanlæg ved Thorupstrand i Nordvestjylland. Pakhuset og landingsanlægget bliver indviet tirsdag den 11. marts kl. 13. Alle er velkomne til arrangementet

Siden vikingetiden har Thorupstrand i Han Herred, Nordvestjylland, været centrum for kystfiskeri med klinkbyggede havbåde fra stranden. Men lovændringer og økonomisk krise har i de senere år gjort det svært for fiskerne, og i dag er det traditionelle erhverv mere end trængt.

Thorupstrand Kystfiskerlaug, Thorupstrand Fiskeriforening og Han Herred Havbåde er gået sammen i den fælles forening Thorupstrand Landingsplads Pakhusforening, der står bag byggeriet af det nye landingsanlæg. Pakhuset har faciliteter til at håndtere helt frisk fisk – fra bådene lander på stranden, til fisken sendes ud til forbrugerne. Fiskepakhuset er indrettet, så det er med til at bevare det naturskånsomme kystfiskeri og samtidig videreudvikle kystfiskeriet som nicheproduktion. Dermed understøtter fiskepakhuset både arbejdspladser og den særlige kystkultur, som er ved Thorupstrand og Slettestrand.

Det nye landingsanlæg har en moderne forarbejdningshal og et ismagasin, som gør det muligt at sende en del af den friskfangede fisk direkte videre i distributionsleddet til detailhandel og restauranter – inden for bare 24 timer. På den måde øger fiskerne værditilvæksten i fiskerlejet.

Pakhuset har gode forhold for fiskerne, som nu har let adgang til is og kølerum. Samtidig giver de nye faciliteter fiskepakhusets medarbejdere og lokalsamfundets unge, der mødes og renser fisk på pladsen ved pakhuset, moderne og sikre arbejdsforhold.

Udover selve produktionen fremmer fiskepakhuset også salg af den friske fisk og giver turister og andre besøgende mulighed for at opleve kystfiskeriet som et aktivt erhverv. Som besøgende er det nemlig muligt at følge hele forarbejdningskæden – fra bådene lander i havstokken til fisken fileteres i pakhusets skærerum.

Det nye fiskepakhus rummer funktioner, der på én gang udvikler landingspladsen som en levende, moderne arbejdsplads og derved bidrager til, at fiskerlejet fortsat vil være en unik attraktion, hvor man kan opleve en særlig kystkultur i fuld aktivitet.

Fakta om pakhuset i Thorupstrand

Fiskepakhuset og fornyelsen af forarbejdningsanlægget fremtidssikrer Thorupstrands infrastruktur for områdets fiskere. Anlægget gør det muligt at øge kvantiteten og højne kvaliteten af landingerne samt optimere arbejdsmiljøet på kystlandingspladsen. Pakhus og anlæg bidrager dermed til at øge omsætning, skabe højere kvalitet, forarbejdningsgrad og tilvækst i den samlede værdikæde for fiskeri fra Thorupstrand. Desuden er der skabt en mere effektiv og miljøvenlig energiudnyttelse.

Fiskepakhuset er endnu et element i Thorupstrand Kystfiskerlaug, Thorupstrand Fiskeriforening, Han Herred Havbådes og Jammerbugt Kommunes samlede investering i bevaring og udvikling af bæredygtigt kystfiskeri fra Thorupstrand og Slettestrand. De øvrige elementer omfatter havbådeværftet Han Herred Havbåde, opbygning af fangstrettigheder til naturskånsomt kystfiskeri i Skagerrak samt fornyelse af spilanlæggets bygninger og maskineri.

Indretning

Pakhuset er 1000 m2 stort og indrettet med godt udstyr og sikre arbejdsforhold for medarbejdere, der renser, fileterer og pakker fisken. Blandt andet er der et moderne skinne- og løftesystem, så landingerne kan håndteres i fællesanlægget. Desuden sikrer temperaturstyring og det fysiske flows entydige vej fra båd til kølebil, at der bruges mindst mulig arbejdskraft, kropsbelastninger og modgående produktstrømme i landingspladsens overdækkede anlæg.

Arkitektur

Brøgger Arkitekter er arkitekterne bag pakhuset. Huset er bygget i beton med en træfacade og tagpaptag. Huset har saddeltag, der en kendt bygningsform langs den jyske vestkyst. Der er generelt lagt vægt på, at huset er formet efter naturen og andre huse omkring det. Indvendigt er alle overflader i de rum, hvor fisken bearbejdes og opbevares, lette at gøre rene. Pakhuset har også et solfangeranlæg, der leverer strøm til husets kølesystem og ismagasin.

Ejerforhold og drift

Thorupstrand Landingsplads Pakhusforening er ejer af det nye fiskepakhus og vil stå for dets drift. Thorupstrand Samlecentral og Thorupstrand Fiskercompagni vil gøre brug af anlægget.

Økonomi

Projektet har et budget på knap 22 mio. kr. Projektet har modtaget støtte fra NaturErhvervsstyrelsen, Region Nordjylland, Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania.

Pressemeddelelse

Scroll to Top