Ellen fortæller bryggerhistorie uden sidestykke

Ellen Helvind viser gæster rundt mellem de store ølkar i bryggerkælderen. Foto: Mattias Bodilsen
Ellen Helvind viser gæster rundt mellem de store ølkar i bryggerkælderen. Foto: Mattias Bodilsen
81-årige Ellen Helvind har i 28 år stået i spidsen for et bemærkelsesværdigt projekt, som både handler om formidling og om bevaring af et unikt kulturmiljø i Fjerritslev

Her levede og arbejdede brygger P. Kjeldgaard og hans familie. Her kan man se alle remedierne til, hvordan der i mere end 70 år blev brygget hvidtøl efter gode, nordjyske traditioner, og her fornemmer man tydeligt det selskabsliv, der engang udfoldede sig i bedste Matador-stil.

Vi er i Bryggergaarden lige i Fjerritslevs hjerte, og her møder vi en kvinde, som mere end nogen anden har lagt sjæl og kræfter i at holde både bygninger og interiør intakt, hvorved et helt igennem unikt kulturmiljø, der går tilbage til stationsbyens barndom i 1897, bliver bevaret og vist frem for nye generationer.

Ellen Helvind tager som altid venligt og gæstfrit imod og fortæller med glød i stemmen, at vi befinder os i Nordeuropas bedst bevarede landbryggeri, der tilmed har haft æren af at levere originale rekvisitter til tv-serien »Bryggeren«. Ingen andre steder har man kunnet bygge et museum op omkring et så autentisk ølbryggeri som her i Fjerritslev.

– Det skyldes, at bryggeriet kun har været i én families eje, og at bryggerdatteren Kirsten Kjeldgaard selv nærede stor interesse for de historiske værdier. Faktisk var det Kirsten Kjeldgaard selv, der i det små begyndte at indrette museum, efter at det sidste øl var brygget i 1968, fortæller Ellen Helvind.

Bryggersken fodrede selv høns

– Jeg har ikke kendt Kirsten Kjeldgaard personligt, men jeg husker, at jeg nogle gange har set hende gå og fodre høns i gården iført sin blåprikkede kittel, som vi stadig har i vores tekstilsamling.

Ellen Helvind flyttede sammen med sin familie fra Sjælland til Han Herred i 1979, men havde gennem en halv snes år forinden holdt ferie på egnen.

Kirsten Kjeldgaard, der var enebarn, testamenterede familiens livsværk til Brygger P. Kjeldgaards Familiefond, som overtog bygningerne med alt inventar efter hendes død som 91-årig i 1982. Samtidig blev der dannet en støtteforening, som i dag bærer navnet Museumsforeningen for Fjerritslev og Omegn, til at forestå selve museumsaktiviteten med lokalhistorikeren Egon Vestergaard som formand.

Egon Vestergaard var leder af Klim Friskole, hvor familien Helvinds datter kom til at gå i skole, og på skolelederens opfordring meldte Ellen Helvind sig ind i støtteforeningen for museet.

– Det måtte jo være en god måde, hvorpå jeg kunne lære min nye egn at kende, mente jeg.

Meget at sætte i system

Imidlertid blev Egon Vestergaard syg og måtte frasige sig formandshvervet i 1984, og det resulterede i, at bestyrelsesmedlemmerne Ejnar Mikkelsen og Kurt Brandi kom og bad Ellen Helvind om at overtage posten.

– Faktisk så jeg museet for første gang, efter at jeg var blevet formand.

Oprindelig var det kun selve bryggeriet i udlængen langs Nørregade, der var omfattet af museet. Bryggerhjemmet i forhuset stod fuldstændig urørt efter Kirsten Kjeldgaard.

Sammen med Poul Meisner fra bestyrelsen begyndte Ellen Helvind at sætte system i tingene, herunder den ikke helt ubetydelige egnssamling, som Kirsten Kjeldgaard også havde fået indrettet i bryggeriets loftsetager ved hjælp af effekter fra gemmerne hos handlende, håndværkere og gårde i Fjerritslev og omegn. Oplysning om giverne havde hun noteret i en lille, sort bog.

– I begyndelsen oplevede vi jævnligt at få besøg af folk, der i årene forinden var blevet vist rundt i samlingerne af bryggersken i egen person, fortæller Ellen Helvind, som selv tog tråden op og gik aktivt ind i arbejdet med at udbygge egnssamlingen og derved kom rundt i utallige hjem for at hente museumsrelevante genstande.

– Vi har også gennem årene fået mange værdifulde oplysninger fra folk, der har kunnet fortælle historien bag de effekter, som Kirsten Kjeldgaard havde samlet.

Helt som i Matador

Stueetagen i forhuset blev udlejet til ejendomsmægler Jens Langgaard – siden turistkontoret – og lidt efter lidt blev der økonomi til at få sat skik på førstesalens private stuer, som fortsat udelukkende er udstyret med de originale møbler, billeder og bøger. Et besøg i de kjeldgaardske stuer er således en autentisk rejse tilbage i tiden, og der hersker en helt speciel atmosfære, når der hvert år dækkes op til julearrangement med sang omkring klaveret og kage på bordet efter fru Kjeldgaards gamle opskrift.

Andet privat indbo, som eksempelvis et komplet soveværelsesmøblement, står i magasin på loftet.

En vurdérlig hjælp til genskabelsen af bryggerfamiliens arbejds- og boligmæssige rammer dukkede uventet op i form af en rapport, som før Kirsten Kjeldgaards død var blevet udarbejdet af en ung, mandlig studerende fra Aalborg Universitet. Rapporten indeholder bryggerdatterens egne minutiøse forklaringer om ølbrygningen og de redskaber, der blev anvendt, og sammen med arkitekt C.J. Nørgaard Pedersens beskrivende tegninger blev den et sandt opslagsværk for museumsfolkene, som jo alle var amatører i faget.

Kirsten Kjeldgaard enestående dokumentation blev efterhånden suppleret af beretninger, som tidligere ansatte i bryggeri og butik og deres efterkommere kunne bidrage med under besøg i museet.

Der var i øvrigt også Nørgaard Pedersen, der lavede tegningerne til renoveringen af Bryggertorvet, som blev gennemført i 1987. Samme år flyttede turistkontoret ind i forhuset, hvorfor der måtte etableres toiletforhold i stueetagen samt trapper til henholdsvis kælder og førstesalen, hvor turistchefen fik sit kontor. Siden turistkontoret flyttede til det nuværende kirkecenter i 1998, har museet kunne råde over hele huset og haft de fysiske rammer, vi kender i dag. Stueetagen er nu reception, butik og udstilling, mens der på førstesalen mod vest er plads til skiftende udstillinger inden for tekstil og legetøj samt interiør fra herregården Aagaard.

Mange specialopgaver

Tekstil- og dragtsamlingens høje kvalitet skyldes ikke mindst Lise Rosschou, som i 1990’erne meldte sig som frivillig og fik ansvar for et af museets faste arbejdshold. Et andet team – populært kaldet »rustbankeholdet« – tager sig af alskens reparations- og vedligeholdelsesopgaver, mens et tredje hold modtager og registrerer arkivalier i form af næringsbreve, skøder og andet, der relaterer sig til de erhverv, som omfattes af egnssamlingen.

Af og til dukker der specialopgaver op som for ganske nylig, da Bryggergaarden i Fjerritslev fik overdraget en overdådig samling af øletiketter, som egentlig var tiltænkt Arbejdermuseet i København.

– Det viser da, at vi har opnået en høj anerkendelse som bryggerimuseum, indskyder Ellen Helvind. Pasningen af etiketsamlingen er lagt i hænderne på Erik Pedersen, der i forvejen er frimærkeentusiast.

Hædret med arkitekturpris

I 2010 afsluttede P. Kjeldgaard Familiefond, som Ellen Helvind også er bestyrelsesformand for, en omfattende bygningsrestaurering, der blev gennemført etapevis med støtte fra blandt andre Realdania, begyndende med udvendige døre og vinduer, herefter taget på bryggeriet og en totalrenovering af garagebygningen, hvorefter murværket afslutningsvis blev gået efter og fuget, alt efter de bedste håndværksmæssige traditioner. Restaureringen er netop blevet præmieret med Jammerbugt Kommunes Arkitekturpris 2012.

Indvendig har Vagn Jæger stået i spidsen for et andet stort projekt, som består af renovering af vægge og kedler i bryggerkælderen samt etablering af adgang til den tre etager store maltovn og et frit udsyn over svalebakkerne, som brugtes ved afkøling af det færdigkogte øl før tilsætning af gær. Alt dette interiør har stået urørt siden 1940’erne. Projektet er et led i at styrke og videreudvikle bryggeridelen som en særskilt attraktion i forhold til egnsmuseet.

Bryggeri med krop og sjæl

Museet har i løbet af den sidste halve snes år fået sit eget håndbryggerlav, der ved passende lejligheder byder på smagsprøver af hjemmebrygget øl, som det også skete her i skolernes efterårsferie.

– Det er med til at give vores museum krop og sjæl, lyder det fra Ellen Helvind, der endvidere har et fortrinligt samarbejde med Renés Vin & Grønttorv lidt længere henne ad Østergade om lancering af nye øltyper som »Bryggernissen« og »Alverdens Casper«.

Eneste udgift på lønningssiden er en ung ansat til billetsalg i sommerferien.

– Her har vi altid været heldige med at finde unge, som også interesserer sig for museets liv og aktiviteter. Eksempelvis optrådte Anne Henriksen som heks, da vi traditionen tro holdt åbent ved handelsstandsforeningens by night-arrangementer her i sommer.

I det hele taget er Ellen Helvind optaget af at åbne Bryggergaarden så meget som muligt som en naturlig del af byens puls. Museet bakker ikke blot op om arrangementer i handelsstandsforeningens og turistforeningens regi, men stiller sig også til rådighed med juleklip for skolernes 4. klasser hvert år. I samtlige skoleferier er der altid specielle børneaktiviteter, som med årene er blevet særdeles populære.

Ihærdig ildsjæl

Personligt udfører Ellen Helvind et kæmpe ambassadørarbejde for at bevidstgøre omverdenen – og ikke mindst lokalpolitikerne – om, at Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum er en yderst vigtig brik i kommunens og landsdelens kulturliv. Det betyder, at hun så vidt muligt møder op alle de steder, hvor hun kan være med til at gøre museet synligt. Så det var ikke uden grund, at hun i 2011 blev kåret som Årets lldsjæl af Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg.

I øvrigt havde Ellen Helvind fornøjelsen af at blive udpeget som en af kommunens repræsentanter, da regentparret indbød til havefest for »det frivillige Danmark« på Fredensborg Slot her i sommer.

I museumsregi har det lille bryggeri- og egnsmuseum, der ikke selv er statsanerkendt, en såkaldt associeringsaftale med Aalborg Historiske Museum.

– Men jeg har nu aldrig ladet mig anfægte af, at vi er en slags Benjamin i museumsverdenen, smiler Ellen Helvind.

BLÅ BOG

Ellen Helvind
Født 28. juni 1931 i Aarhus, uddannet kontorassistent.
Gift med ingeniør Ole Helvind. To sønner og en datter.
Ansat hos Nordisk Fjer i København, før familien i 1979 flyttede til Ullerup Østergaard, Vester Thorup, som hidtil havde været feriested. Ellen Helvind tog en landbrugsuddannelse og stod for den daglige drift af gården med ansat medhjælp, mens ægtefællen passede sit job som direktør på Aggersund Kalkværk.
Tidligere spejderleder og fortsat politisk aktiv i Venstre.
Formand for Museumsforeningen for Fjerritslev og Omegn og Brygger P. Kjeldgaards Familiefond samt leder af Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum siden 1984.
Mange tillidsposter inden for det nordjyske museumsliv og den lokalhistoriske virksomhed i Han Herred og Jammerbugt Kommune.
Siden 1996 bosat i Fjerritslev.

www.fjerritslevmuseum.dk

Artikel fra Magasinet NORD november 2012, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top