Vi er stolte af at være lokale

Sparekassedirektør Henrik Agesen. Foto: Ejgil Bodilsen
Sparekassedirektør Henrik Agesen. Foto: Ejgil Bodilsen
Klim Sparekasse, der i år fylder 135 år, holder fast i de solide principper om at være til for lokalsamfundets skyld

Selv om Klim Sparekasse for længst har forladt de gamle kassebøger til fordel for moderne it-systemer, er det et pengeinstitut, der kendes ved sin historie og sit lokalområde.

Det er nu 135 år siden, sparekassen så dagens lys, og i alle disse år har det vestlige Han Herred været det primære markedsområde. Det har hverken sparekassedirektør Henrik Agesen eller hans bestyrelse tænkt sig at lave om på, om end mange af kunderne har helt andre postnumre end de nordvestjyske.

– Det skyldes, at mange, der er flyttet fra egnen – selv til udlandet – har valgt at beholde os som deres pengeinstitut, fordi det er her på egnen, de er født og opvokset. Og vi tror også, at det skyldes, at de er godt tilfredse med den måde, vi håndterer tingene på, og den service, de får hos os.

Eneste lokale pengeinstitut

Henrik Agesen slår fast, at sparekassen drives efter de samme solide principper som for 50 og 100 år siden og konstaterer, at Klim Sparekasse nu faktisk er det eneste lokale pengeinstitut, der har hjemsted i Jammerbugt Kommune, efter at alle øvrige er blevet fusioneret ind i større koncerner.

– Det forpligter os til at fastholde det, som er vores kerneforretning, nemlig at servicere private og erhvervsdrivende i vores lokalområde og holde begge ben på jorden. Vi har ingen aktionærer, der skal have udbytte, så vores overskud kan anvendes til at støtte forenings- og kulturlivet her på egnen.

– Og vi kan mærke, at der bliver sat pris på vores støtte, tilføjer Henrik Agesen. – Vi bakker op om både små og store projekter, og som noget af det seneste har vi bevilget 50.000 kroner til udbygningen af Vesterstrand Ridecenter i Gøttrup. Ellers er vi inde i billedet, når der bygges ud og renoveres i områdets haller, forsamlingshuse og klubhuse, men vores sponsorstøtte gælder ikke mindst foreningerne i hele vores markedsområde med Hannæs Badmintonklub og Fjerritslev Svømmeklub som geografiske yderpunkter.

– Vi er også meget optaget af at være med til at bevare og udvikle kystfiskeriet og ser med spænding frem til, at de lokale fiskere får held til at realisere planerne om et nyt fiskepakhus ved Thorup Strand og salg af dagfrisk fisk fra en båd ved Langelinie i København.

I tillæg til sponsoraktiviteterne har Klim Sparekasse sine faste traditioner med at invitere garanterne til spisning og dans i Thorup-Klim Hallen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i marts, ligesom der hvert år sendes en fyldt bus af sted på garantrejse til en af de europæiske hovedstæder.

Ni ansatte skaber overskud

Der er ni ansatte til at varetage hovedkontoret i Klim og filialen i Øsløs, hvor der er deltidsåbent fire dage om ugen. Øsløs-afdelingen har de senere år oplevet en betydelig tilvækst af kunder, så også her er Klim Sparekasse solidt plantet i lokalsamfundet.

– Sektormæssigt udfordres vi naturligvis af de stadig stigende krav til forretningsgange, indrapportering og regnskabsaflæggelse, og derfor indgår vi i et samarbejde med flere mindre sparekasser, så vi hver især sparer omkostninger.

Med sit fokus på kerneydelserne har Klim Sparekasse alligevel formået at klare sig igennem de sidste fire års krise med positive regnskabsresultater. Sidste år kom sparekassen ud med et overskud før skat på 1,5 mio. kroner, og perioderegnskabet for 3. kvartal af 2012 viser et resultat på 3,7 mio. kroner før skat.

– Det betyder, at vi fortsat kan bakke op om både nye og bestående projekter i lokalsamfundet, understreger Henrik Agesen.

Låner gerne penge ud

– Vi vil også rigtig gerne låne penge ud. Det gælder ikke mindst til nybyggeri, omforandringer og sommerhusbyggeri, hvis der ellers er fornuft i tingene. Den seneste tid har vi haft succes med mange lån til energiforbedringer gennem vores såkaldte KlimA-lån. Hvis man overvejer at etablere solceller, er det måske en god idé at gøre alvor af det nu, før der kommer et regeringsindgreb i støtteordningerne.

– Ligeledes er vi klar med kvalificeret rådgivning om realkredit, investering, forsikring og pension. Det sker i samarbejde med Totalkredit, DLR Kredit, Sparinvest, Bankinvest, Garanti Invest og Forsikringsselskabet Himmerland.

Rådgivningen følges op af faglige møder, der eksempelvis sætter fokus på efterløn og pension.

– Herudover tilbyder vi naturligvis alle gængse selvbetjeningsordninger og kortløsninger. Vi har ingen gebyr på kunderådgivning, og i det hele taget har vi kun få gebyrer her i sparekassen.

Nærkontakt med kunderne

– Men vi vil gerne slå fast med syvtommersøm, at vi på ingen måde har planer om at lukke for betjening ved kassen. Vi sætter stor pris på den direkte kontakt med vore kunder, og vi tror, det tilsvarende gælder den anden vej.

– Vi kommer også gerne ud til kunderne uden for normal åbningstid, tilføjer Henrik Agesen.

Hovedtal regnskab 2011
9 ansatte, ca. 3.000 kunder, heraf 1.100 garanter
Egenkapital: 46,8 mio. kr.
Balance: 308 mio. kr.
Overskud før skat: 1.560.000 kr.
Solvensprocent: ca. 22
Likviditetsoverdækning: o/400 %
Sparekassens øverste myndighed er repræsentantskabet, som vælges hvert 4. år og består af 34 medlemmer. Bestyrelsen på 10 medlemmer vælges næste gang i marts, ligeledes for en 4-årig periode.

Artikel fra Magasinet NORD november 2012, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top