Stormøde på Bratskov om besættelsestiden

Projekt Besættelsestidens Han Herred, hvis formand Otto Kjær Larsen her ses på talerstolen ved sidste års stormøde på Sanden Bjerggaard, har til formål at involvere flest muligt i indsamlingen af oplysninger om perioden 1940-45 og årene umiddelbart efter. Foto: Ejgil Bodilsen
Projekt Besættelsestidens Han Herred, hvis formand Otto Kjær Larsen her ses på talerstolen ved sidste års stormøde på Sanden Bjerggaard, har til formål at involvere flest muligt i indsamlingen af oplysninger om perioden 1940-45 og årene umiddelbart efter. Foto: Ejgil Bodilsen
Lokalhistoriske sognegrupper planlægger udstilling om besættelsestidens Han Herred

Som led i projekt Besættelsestidens Han Herred har Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde frem mod en lokalhistorisk herredsudstilling, der skal markere 75-året for Danmarks besættelse i 1940.

Herredsudstillingen, der bliver sat op i Tinghuset i Fjerritslev, er fastsat til at åbne netop på 75-års dagen torsdag 9. april 2015, og det er planen at holde åbent hver dag til og med mandag 13. april, så flest muligt, herunder skoleklasser, får lejlighed til at se udstillingen.

For at skabe et solidt, folkeligt fundament for herredsudstillingen inviterer udstillingsgruppen til et stormøde på herregården Bratskov i Brovst mandag 17. marts kl. 19, hvortil alle interesserede er velkomne. Stormødet er det fjerde i rækken blandt projektets fælles aktiviteter, og det henvender sig ikke mindst til deltagere i lokalhistoriske sognegrupper, medlemmer af lokalhistoriske foreninger og frivillige i arkiver og museer fra Øland i øst til Vesløs i vest.

På mødet præsenterer udstillingsgruppen sit oplæg til de forskellige temaer, som man gerne vil involvere alle lokalhistorisk interesserede i, ligesom der redegøres for de fysiske rammer, som udstillingen får at brede sig over.

Ikke mindst er det tanken at sætte fokus på hverdagsliv og foreningsliv under besættelsen, men der vil også blive sat fokus på den offentlige forvaltning, modstandsbevægelsen samt den tyske værnemagts tilstedeværelse og dens efterladenskaber.

Arbejdet i udstillingsgruppen koordineres af Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev, hvor alle, der ligger inde med billeder, beretninger, protokoller, dagbøger, breve og tidstypiske effekter, kan henvende sig i åbningstiden hver mandag kl. 13-17.

Lokalhistorisk Forening for Øster Herred, der står for stormødets praktiske arrangement og er vært ved kaffen, beder om forhåndstilmelding til formand Bente Kristensen, Øland.

Scroll to Top