Spejderliv kan også udfoldes i byen

– Ting ta’r tid, når det er frivillige, der skal lave det meste af arbejdet i fritiden, siger Mogens Jørgensen (tv), der her ses sammen med Jan Sørensen Bendixen, Nikolai Jørgensen og Niels Nygaard. Foto: Mattias Bodilsen
– Ting ta’r tid, når det er frivillige, der skal lave det meste af arbejdet i fritiden, siger Mogens Jørgensen (tv), der her ses sammen med Jan Sørensen Bendixen, Nikolai Jørgensen og Niels Nygaard. Foto: Mattias Bodilsen
KFUM Spejderne i Fjerritslev realiserer et længe næret ønske om en bålhytte, så der kan laves udendørs aktiviteter året rundt ved Spejderborgen på Aggersundvej

I disse uger skyder et markant og spændende byggeri i vejret ved Spejderborgen på Aggersundvej i Fjerritslev.

Det er KFUM Spejderne – også kaldet grønne spejdere – som er i gang med at lave en bålhytte af svært, afbarket tømmer, hvor de unge selv har været i gang med høvlen. Når projektet er færdigt, kan børn og voksne samles om bålet midt i hytten, ligesom den lægger op til talrige andre udfoldelsesmuligheder.

Gruppeleder Mogens Jørgensen, der også er distriktschef, forventer, at der er lagt tag på inden det store julemarked sidst i november. Herefter skal der laves yderligere beklædning og indretning af hytten.

– Ting ta’r tid, når det er frivillige, der skal lave det meste af arbejdet i fritiden, som han siger.

Selv har 48-årige Mogens Jørgensen været Fjerritslev-spejder i 40 år, heraf 30 år som leder, og han har været i den heldige situation, at såvel hustruen Joan som børnene Nikolai, Cecilia og Kenneth altid har taget aktivt del i spejderlivet. For familien Jørgensen er spejder ikke noget, man går til. Spejder er noget, man er!

Bålhytte også til udlån

Bålhytten er opfyldelsen af en gammel drøm om at kunne skabe endnu flere aktiviteter året rundt lige uden for døren, fortæller Mogens Jørgensen. Tømmeret er indkøbt i Gjern, hvor i øvrigt også tv’s »Bonderøven« henter sit træ, og beklædningen leveres af autismecentret Nord-Bo i Aabybro.

Budgettet lyder på 200.000 kroner, hvoraf 80.000 foreløbig er tilvejebragt via Friluftsrådet og lokale LAG-midler under forudsætning af en betydelig frivillig arbejdsindsats.

– Det vil være muligt at låne bålhytten til andet end spejderaktiviteter, indskyder han.

I forvejen har de grønne spejdere adgang til »Præstens Skov«, som tidligere hørte til præstegården i Kollerup, men nu er i privat eje. Her er der en mindre hytte og masser af udenomsplads til mange forskellige aktiviteter.

Tidligere epidemisygehus

Selve Spejderborgen, hvor spejderarbejdet hører hjemme, er en del af det gamle epidemisygehus i Fjerritslev fra 1894. De grønne spejdere delte oprindelig huset med de blå, Det Danske Spejderkorps, som senere fik hjemsted i Han Herred Fritidscenter. Spejderborgen har siden midten af 1980’erne været tilskødet KFUM Spejderne, mens udenomsarealerne ejes og passes af Jammerbugt Kommune.

I øjeblikket er der gang i udskiftning af vinduer med økonomisk støtte fra Han Herreds Y’s Men’s Club. For seks år siden blev hele tagetagen fornyet efter en omfattende brand.

Spejderliv for alle aldersgrupper

Den nye spejdersæson er netop begyndt, og lørdag 30. august blev der traditionen tro afviklet »Spejder for en dag«, så nye børn og unge kunne få mulighed for at afprøve spejderlivets spændende udfordringer på egen krop under fantasi-temaet »Befrielsen fra Grassatia«.

I øjeblikket består Fjerritslev-gruppen af ca. 50 medlemmer, hvoraf 10 er ledere.

– Vi gør en stor indsats for at få flere bævere, som er den yngste afdeling for børn i 0.-1. klasse. De mødes hver mandag kl. 16.30-18.00. Den største afdeling er ulvene for aldersgruppen 2.-4. klasse. Her har vi i øjeblikket omkring 20 medlemmer, som mødes hver tirsdag kl. 17.30-19.30.

– Hertil kommer troppen, de store spejdere fra 5. klasse og op. De mødes om onsdagen kl. 18.30-20.30. Endelig har vi roverne for unge over 17 år. De lever så at sige deres eget liv som en del af gruppen og mødes normalt en gang om måneden. Nogle af roverne tager også en tørn i lederflokken.

Spejderlivets sjæl

En vigtig del af spejderlivet er at tage af sted på lejr. Hvert år i oktober tager hele gruppen samlet på en weekendtur til Hanbohus ved Tranum, hvor der er sørget for aktiviteter under et gennemgående fantasi-tema.

Den ældste del af gruppen tager ligeledes i oktober på en tur til Silkeborg med primitiv overnatning. Det sker sammen med Martin Henriksen, en »gammel« Fjerritslev-spejder, som er bosat i området.

Bævere og ulve deltager i den årlige MUS-lejr (Musvitter, Ulve og Smutter) på spejdercentret Thorup Hede ved Dronninglund. Sommerlejren afvikles i samarbejde med flere andre spejderkorps og samler op mod 1.000 deltagere fra det meste af Nordjylland.

De store spejdere har også deres ture ud i det fri. I sommer gjaldt det en vandretur i Nationalpark Thy – fra Bøgsted Rende til MuseumsCenter Hanstholm – hvor de unge blev præsenteret for levende kyllinger, som skulle slagtes og derefter steges over bål. Der var også kajakroning på Vandet Sø. Vandreturen blev afviklet sammen med Tranum-spejderne.

Hvert andet eller tredje år tager seniorspejderne på kano- og vandretur til Sverige. De otte gange, det indtil nu er blevet til, er selve spejderlivets sjæl for en garvet leder som Mogens Jørgensen.

Endelig deltager Fjerritslev-gruppen i de store landslejre, som i vore dage holdes sammen med andre store korps fra ind- og udland. Den første »Spejdernes Lejr« var for to år siden i Holstebro, og i 2017 går turen til Sønderborg.

Jul på Nisseborg

Med jævne mellemrum ses de grønne spejdere også i Fjerritslevs gadebillede, eksempelvis med pandekagebagning over bål i forbindelse med handelsstandsforeningens »by night«-arrangementer.

Årets helt store begivenhed, der involverer såvel aktive spejdere som hele forældrekredsen, er »Jul på Nisseborg«, hvor der er stor tilstrømning af gæster både ude og inde hele dagen igennem. Julemarkedet afvikles en lørdag i sidste halvdel af november og er en vigtig del af spejdernes indtægtsgrundlag.

Se billedserie fra »Jul på Nisseborg 2010« her

Grupperådet, som varetager økonomien foruden overordnede opgaver som lederhvervning og -uddannelse, nyanskaffelser og vedligeholdelse, består af fem forældre samt lederflokken.

Artikel fra Magasinet NORD september 2014, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top