Sparekassefond støtter restaurering af klassiske Han Herred‐malerier

Afdelingsdirektør Henrik Jensen fra Sparekassen Danmark i Fjerritslev overrækker beviset for sponsoratet på 7.000 kroner til Herdis Lau. Nielsen, der er formand for projekt Kunsten i Han Herred. Pengene går til den vellykkede restaurering af de to viste værker af henholdsvis Martin Konopacki og Ingvor Groth. Foto: Ejgil Bodilsen
Afdelingsdirektør Henrik Jensen fra Sparekassen Danmark i Fjerritslev overrækker beviset for sponsoratet på 7.000 kroner til Herdis Lau. Nielsen, der er formand for projekt Kunsten i Han Herred. Pengene går til den vellykkede restaurering af de to viste værker af henholdsvis Martin Konopacki og Ingvor Groth. Foto: Ejgil Bodilsen

Der er gang i »Kunsten i Han Herred«, som er et lokalhistorisk projekt under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, og projektgruppen oplever større og større opmærksomhed fra såvel private donorer af malerier som økonomiske sponsorer til indkøb, restaurering og formidling af de klassiske værker, der ofte er malet omkring Svinkløv og Slettestrand.

Siden projektets start i 2017 er der opbygget en større samling af værker med hovedvægt på perioden fra sidst i 1800‐tallet til midt i 1900‐tallet, og disse malerier pryder nu væggene i Kulturcenter Tinghuset som det første skridt i opbygningen af et egentligt kunstmuseum for Svinkløvmalerne og andre Han Herred‐malere.

Kunstprojektet har også bevågenhed hos Fonden Himmerland, som hører under Sparekassen Danmark, og afdelingsdirektør Henrik Jensen, Fjerritslev, havde for nylig fornøjelsen af at overrække 7.000 kroner til projektgruppens formand, Herdis Lau. Nielsen.

− Pengene går til restaurering af to af de værker, der indgår i vores samling som private donationer. Det ene er et landskabsmotiv fra Slettestrand udført af Ingvor Groth (1892‐1967), som var autodidakt kunstmaler, og som fra 1933 forelskede sig i egnen ved Jammerbugten. Det andet maleri viser to kvinder ved badestranden og er udført af den akademisk uddannede Martin Konopacki (1891‐1946), hvis far var tysk, mens moderen var ud af Rendtorff‐familien fra Nørrebjerregaard i Gøttrup. Familien købte under Første Verdenskrig »Hjemmet« på Slettestrandvej 126, og selv byggede Martin Konopacki et særpræget hus med atelier på familiens store grund, i dag Under Lien 4. Huset blev i 1947 overtaget af en anden Svinkløvmaler, Albert Kongsbak, hvis værker vi også har på væggene i Tinghuset, fortæller Herdis Lau. Nielsen.

Henrik Jensen fik efter overrækkelsen en rundvisning i Tinghusets malerisamling, hvor han udtrykte begejstring og beundring for arbejdet i projekt Kunsten i Han Herred.

− Vi er glade for at kunne støtte et projekt, som giver mange mennesker glæde ved at beskæftige sig med den klassiske kunst i Han Herred, enten som deltagere i projektgruppen eller som publikum ved besøg i Tinghuset og de årlige sommerudstillinger i Fjerritslev Kirkecenter. Det er samtidig med til at skabe interesse for at tage ud og opleve vores skønne natur, så projektet har bestemt også en stor turistmæssig værdi. Vi ønsker Kunsten i Han Herred alt muligt held med at sætte fokus på Svinkløvmalerne som en værdifuld pendant til Skagensmalerne og andre nordjyske kunstnerkolonier.

− Projektgruppen er hele tiden på udkig efter nye firmasponsorer, der eksempelvis også vil donere penge til indkøb af værker på auktion, tilføjer Herdis Lau. Nielsen.

Scroll to Top