Lokalhistorisk årbog med stor bredde

Torsdag 17. november udkommer Han Herred Bogen 2023, der er 28. årgang af den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred. Bogen udgives af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred i samarbejde med Sparekassen Danmark Fonden Brovst, og redaktionen består af Bente Kristensen, Peter Eigenbroth og Ejgil Bodilsen. Den er i år på 256 sider i et stort, indbundet format, rigt illustreret og med en forside, der prydes af et farvebillede af Kokkedal Slot ved Brovst.

Når Kokkedal Slot er valgt som omslagsbillede, hænger det sammen med en erindringsartikel fra Irwin Andersen (født 1946) med overskriften »Mit liv som dreng på Kokkedal«, hvortil han kom 1949, da hans far, Evald Andersen, var blevet ansat som landbrugsleder på det nystartede drengehjem.

Et meget personligt portræt tegner Louise Crandal (født 1970) af sin mormor Birthe Mehl (1919-2016), født Andersen på Oxholm Gods på Øland. Dermed var mormoderen sønnedatter af ØK-stifteren H.N. Andersen (1852-1937), der forærede godser til sine børn og altså herunder Oxholm Gods med det tilhørende Klavsholm til sønnen Sigurd Andersen (1894-1967). Men efter at have giftet sig med morsingboen Johs. Mehl (død 1999) brød Birthe Mehl med sin far, og resten af livet måtte ægteparret hver dag kæmpe for, at deres familie kunne overleve økonomisk.

For at være helt nutidig har redaktionsmedlem Bente Kristensen været på besøg hos kvægavlerparret Petra og Matthijs Westra i Tranum Enge, hvortil den hollandske familie, der også tæller tre sønner, flyttede i 1998. Begge ægtefæller havde en universitetseksamen, men da de ønskede at blive selvstændige med en kvægbedrift, måtte de flytte ud af landet. Flere andre hollandske kvægavlerfamilier har gennem de seneste 30 år fulgt deres eksempel med så at vælge Danmark.

Fra midten af Han Herred skriver Lars Brøndum (født 1934) om »en af Han Herreds største originaler«, nemlig Birre Vibb alias Bertha Kirstine Povlsdatter (1810-96), der blandt andet var bekendt med den i Øsløs fødte husmandsdigter Johan Skjoldborg (1861-1936) fra hans tid som degn i Koldmose 1889-1902, og som dannede grundlag for hans novelle »En fæstning« fra debuten i 1893.

Blandt beretningerne lidt tættere på vor egen tid fortæller Ejgil Bodilsen (født 1958) om specialøllen »Øl-Anton« og om den person, som den var opkaldt efter: Anton Marinus Graven Larsen (1909-63), som fra 1931 var chauffør samt senere også maltgører og hvidtølsbrygger på Fjerritslev Bryggeri (1897-1968) hos familien Kjeldgaard. Bryggeriets nyrestaurerede bygninger rummer i dag byens bryggeri- og egnsmuseum.

Maria Rehling Refer (født 1951) beretter om maleren August Tørsleffs arbejder fra Kollerup- og Fjerritslev-egnene i somrene 1902 og 1904. Artiklen kan ses som led i en løbende afdækning af hanherrederne som malesteder for kunstnere gennem tiderne, for som det hedder i årets beretning fra samvirkestyrelsens formand, tidligere borgmester Otto Kjær Larsen (født 1953): »I øvrigt mener jeg, at vi bør have et museum for Kunsten i Han Herred …

Fra Hannæs fortæller Kirsten Johanne Vase (født 1937) om, hvordan Bjerget Efterskole blev til i årene 1976-77. Sammen med sin mand, Carl Erik Vase, var hun forstander på skolen, fra den åbnede i 1977 til 2001. Den eksisterede frem til 2020. Og Arup Kirkes historie er emnet for en artikel af Inger Hørning (født 1979), der siden april 2021 har været sognepræst i Øsløs, Vesløs og Arup sogne.

Ud over en række yderligere artikler indeholder årbogen som nævnt også styrelsesberetningen fra samvirket, serien med billeder fra »det gamle album« – også godt repræsenteret fra begge herreder – samt nyhedsoversigten »årets gang« fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022 foruden omtaler af aktiviteterne i samvirket samt i de mange lokalhistoriske lokalforeninger og andre relevante aktiviteter.

Læs mere om de enkelte artikler i Han Herred Bogen 2023

Køb bogen her

Scroll to Top