Så er der klar til forårsmesse

En del af holdet bag Forårsmessen 2012 i Thorup-Klim Hallen. Fra venstre: Karl Otto Damsgaard, Allan Holm Kristensen (Støtteforeningen for Thorup-Klim Boldklub), Kristian Jakobsen, Lene Bruun Larsen, Olav Pretzmann, Henrik Agesen, Bjarke Lauersen (Støtteforeningen for Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening), Hanne Jørgensen og Iuliia Jensen. Foto: Ejgil Bodilsen
En del af holdet bag Forårsmessen 2012 i Thorup-Klim Hallen. Fra venstre: Karl Otto Damsgaard, Allan Holm Kristensen (Støtteforeningen for Thorup-Klim Boldklub), Kristian Jakobsen, Lene Bruun Larsen, Olav Pretzmann, Henrik Agesen, Bjarke Lauersen (Støtteforeningen for Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening), Hanne Jørgensen og Iuliia Jensen. Foto: Ejgil Bodilsen
Et team på 35-40 frivillige søger for, at alt klapper til 13. forårsmesse i Thorup-Klim Hallen i weekenden 10.-11. marts 2012

De kan bare det dér med at stille op til forårsmesse og sørge for, at det hele bliver afviklet til alles tilfredshed – såvel for publikum som udstillere og arrangører.

Det er de mange frivillige i støtteforeningerne for Thorup-Klim Boldklub og Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening, der er tale om. I løbet af den forlængede weekend, som forårsmessen i Thorup-Klim Hallen lægger beslag på, er mellem 35 og 40 voksne i sving. Men allerede mange måneder før har der været arbejdet i forskellige udvalg med at sælge stande, lægge program, sørge for aftaler og sikre den livsvigtige kontakt til publikum gennem annoncering og avisomtale.

Lokalt gå-på-mod er drivkraften

Henrik Agesen, der er messekoordinator og pr-ansvarlig, har været med alle årene, siden første forårsmesse blev afviklet i 1988, blot to år efter Thorup-Klim Hallens indvielse. Det var daværende halinspektør Hans Peter Gorritsen, der var primus motor, og han fik hurtigt Henrik Agesen og Finn Sørensen fra foreningslivet inddraget i planlægningen. Og inden længe sluttede flere frivillige sig til med det gå-på-mod, som fortsat kendetegner Thorup-Klim-området.

Siden da har der været afviklet forårsmesse hvert andet år med fyldte stande både inde og ude. Kun ganske få gange har der været ledige standpladser.

– Det første år lejede vi gulvtæpper og standvægge. Men nogen fandt hurtigt ud af, at dét måtte vi selv kunne lave, så allerede fra den anden forårsmesse i 1990 har vi haft vores eget standmateriale, som vi tilmed har kunnet leje ud adskillige gange til eksempelvis Fjerritslev, Trekroner, Jetsmark og Snedsted, fortæller Henrik Agesen.

– Vi stiller altid selv med folk, når vi lejer standmaterialet ud. Det sker under ledelse af Karl Otto Damsgaard, som véd nøjagtig, hvordan det hele skal tackles, og så tjener vi til gengæld en skilling, som bruges til at male og vedligeholde væggene og forny tæpperne.

I øvrigt foregår der også en udveksling med naboklubben i Trekroner, når det gælder folk til vagt, servering med videre.

Alt klapper efter nøje tidsplan

Mange af de frivillige har en håndværksmæssig baggrund, og hele afviklingen foregår efter en nøje fastlagt tidsplan. Torsdag eftermiddag lægges gulvtæppet, og klokken 17 er der et stort rykind af håndværkere og hjælpere. Ved 18.30-tiden er man færdig til velfortjent fællesspisning, og klokken 20 er alt klappet og klar.

Fredag morgen klokken 8 melder de første udstillere deres ankomst, og dagen igennem er der sat frivillige på til at assistere.

– Søndag aften klokken 18.30, når de sidste messegæster har forladt hallen, begynder nedtagningen, og i løbet af to timer er alt ryddet, så halinspektør Tommy Heskjær kan vaske gulvet, hvis han vil! lyder det fra den erfarne messekoordinator.

Forårsmesse i Thorup-Klim Hallen. Foto: Mattias Bodilsen
Forårsmesse i Thorup-Klim Hallen. Foto: Mattias Bodilsen
Størst mulig bredde

Arrangørerne har fra starten været meget bevidste om at sikre en stor bredde, såvel fagligt som geografisk med fokus på hele det nordvestjyske område.

– Det giver ingen mening at fylde hallen med udelukkende bilforhandlere, ejendomsmæglere eller pengeinstitutter, som Henrik Agesen siger. Det betyder, at man af og til må skuffe en potentiel udstiller. Salget af standpladser er lagt i hænderne på tre rutinerede folk – Olav Pretzmann, Lene Bruun Larsen og Kristian Jakobsen – som kan glæde sig over, at mange udstillere bestiller plads gang på gang.

Under selve messen, hvor der erfaringsvis kommer 2.000 besøgende, bliver udstillerne serviceret på bedste vis af frivillige iført gule trøjer – blandt andet med frugt og vand på standene – hvilket arrangørerne høster stor ros for. Desuden er det blevet en tradition, at der arrangeres hygge og spisning for udstillerne lørdag aften, så de slipper for at skulle tænke på mad efter en lang og travl dag på standen.

Henrik Agesen roser til gengæld udstillerne for opbakningen i form af præmier til de forskellige publikumskonkurrencer, som afvikles løbende helt frem til lukketid søndag.

Livlig aktivitet på scenen

Ud over forbrugerudstillinger af enhver tænkelig art er forårsmessen i Thorup-Klim Hallen også synonym med sceneoptræden i form af modeopvisninger, demonstrationer og et bredt underholdningsprogram. Blandt andre optræder Kasper Anisimow med trylleshow, der er børne-bingo-banko, og Øland Karlekammerkor synger under ledelse af friskolelærer Jørgen Henrik Nielsen.

Rold Skovklub, der er landets førende i skovsport, giver opvisning lørdag, ligesom Susanne Anisimow fra Hjerteforeningen demonstrerer brugen af hjertestarter begge dage.

– Modeshowet, som udstillerne af tøj og sko præsenterer, er en vigtig aktivitet, som efterfølges af et hårmodeshow ved frisør Trine Rosenkrantz Røge, bemærker Henrik Agesen. Den kendte håndboldspeaker Mogens Bay fra Fjerritslev er messens konferencier og dermed også for mode- og hårshowet.

Åbningstalen lørdag er lagt i hænderne på MF Karsten Lauritzen, Venstres retsordfører, der er fra Løgstør-egnen og har været elev på Fjerritslev Gymnasium.

Fælles gudstjeneste i hallen

– Som noget helt nyt forsøger vi os i år med en gudstjeneste i hallen søndag formiddag.

Initiativet kommer fra sognepræst Gitte Kibsgaard-Vester og valgmenighedspræst Thorben Johannesen, som hjemme på Færøerne, hvor han kommer fra, har været vant til, at enhver folkelig begivenhed bliver markeret med en gudstjeneste. Gudstjenesten i hallen er berammet til klokken 9.15, hvorefter der er gratis kaffe og rundstykker til de morgenfriske messegæster.

Vigtigt tilskud til foreningsdrift

Forårsmessen i 2010 satte rekord med ca. 120.000 kr. til deling mellem de arrangerende foreninger.

– Det er et utrolig vigtigt tilskud til at få foreningsarbejdet til at løbe rundt i hverdagen. Det betyder lavere kontingent og bidrager til både lederlønninger og halleje. En del af pengene kommer ind via messetombolaen, hvor en række frivillige på forhånd har været i aktion for at skaffe gevinster blandt områdets erhvervsdrivende.

– Forårsmessen er endvidere et vigtigt aktiv for selve hallen, der i løbet af denne weekend har en betydelig omsætning i cafeteriet. Samtidig er der lejlighed til at vise udenbys gæster, hvilke faciliteter hallen byder på til arrangementer i såvel forenings- som virksomhedsmæssig regi.

Scroll to Top