Populært aktivitetscenter fylder 20 år

20-års jubilæet har givet Centerrådet anledning til at kigge i de gamle udklipsmapper og fotoalbum tilbage fra 1993. Fra venstre: Jens Kjeldgaard, Villy Kjeldgaard og Jørgen Jensen. Foto: Mattias Bodilsen
20-års jubilæet har givet Centerrådet anledning til at kigge i de gamle udklipsmapper og fotoalbum tilbage fra 1993. Fra venstre: Jens Kjeldgaard, Villy Kjeldgaard og Jørgen Jensen. Foto: Mattias Bodilsen

Frivillige står for samtlige aktiviteter i Kultur/Senior Centret, som er det nye navn på mødestedet for alle efterlønnere og pensionister i Fjerritslev og omegn

Med indtegning af deltagere til viften af efterårets aktiviteter og fejring af husets 20-års jubilæum er sæsonen for alvor begyndt i Kultur/Senior Centret på Tennisvej i Fjerritslev.

»Centret«, som det kaldes i daglig tale, er det foretrukne mødested for områdets efterlønnere og pensionister, og ugen igennem summer lokalerne af hyggesnak, spil, musik, bevægelse og kurser i mad, håndarbejde, husflid, edb, sprog og meget andet.

– Lige nu mangler vi en underviser i turistengelsk, påpeger Jørgen Jensen, der er formand for foreningen, der står for den daglige drift af centret.

Det er gratis at deltage i aktiviteterne ud over forbruget af materialer, som betales af deltagerne selv.

Jammerbugt Kommune ejer de fysiske faciliteter, der ligger i samme bygningskompleks som lægehus, beskyttede boliger og almene lejligheder i det gamle sygehus, og yder et årligt driftstilskud på 15.000 kr. foruden betaling af lys, varme og rengøring. Resten klares af frivillige med centerrådet i spidsen.

Ud over de aktiviteter, som centerrådet koordinerer og selv står for, bruges centret også af Ældre Sagen, Fjerritslev Pensionistforening, Fjerritslev Efterlønsklub, Landbrugets Seniorklub og Fjerritslev Bridgeklub.

På årsbasis kommer der ca. 25.000 personer igennem huset som deltagere i de utallige tilbud.

Frivillige afløste lønnet leder

Det hele begyndte med ombygningen af det tidligere amtsplejehjem til kommunalt ældrecenter. I samme forbindelse blev der opført en centerbygning med pyramidetag mellem sygehuset og ældreboligerne, hvorved der opstod et stort samlingslokale, som fik navnet Aktivitetscentret. Dette navn er nu overtaget af Plejecenter Solgaarden på Aggersundvej, hvorfor en navneændring har været nødvendig, og valget er faldet på Kultur/Senior Centret.

Aktivitetscentret blev indviet 27. august 1993 og fik gode ord med på vejen af tidligere socialminister Else Winther Andersen samt daværende borgmester Olav Larsen og socialudvalgsformand Johan Svaneborg.

Fra starten var Anita Bæk Baunsgaard ansat som lønnet leder, der igangsatte en lang række tiltag i samarbejde med et aktivitetsudvalg. Udvalget blev i 1995 afløst af centerrådet, som måtte tage ansvaret for driften over i egne hænder, da der fire år senere ikke længere var økonomi til en fastansat.

Og sådan har det fungeret siden. Centerrådet er en foreningsbestyrelse og vælges på den årlige generalforsamling i maj, hvor der også er udstilling af vinterens produktion. I årenes løb har Folmer Pedersen, Egon Christensen, Aksel Førby, Ingeborg Mikkelsen og nu Jørgen Jensen beklædt posten som centerrådsformand.

Anita var igangsætter

Kultur/Senior Centret har på mange måder været et foregangsprojekt. Ikke blot i Jammerbugt-området, men også ud over landet. I årenes løb har der ofte været delegationer fra andre kommuner på besøg for at se, hvordan tingene gribes an i Fjerritslev, og hvilke frugter der kommer ud af at organisere de mange frivillige med et fælles hus som omdrejningspunkt.

– Der er ingen tvivl om, at Anita Bæk Baunsgaard skal have æren af, at hun fik iværksat så mange aktiviteter, mens hun var ansat. Det ville have været svært for os selv at få så meget i gang, mener Villy Kjeldgaard, der i dag er næstformand i centerrådet.

Der blev i løbet af de første seks år skabt et solidt fundament, som de frivillige kunne bygge videre på, om end der i starten nok var lidt betænkelighed over for at skulle stå uden lønnet leder.

Formand Jørgen Jensen roser det sammenhold og samarbejde med andre foreninger, der er omkring Kultur/Senior Centret.

– Vi er gode til at finde løsninger og få tingene til at lykkes, og det er noget, der bliver lagt mærke til udefra.

Gymnastik som i gamle dage

Bevægelse er vigtig i alle livets aldre, og derfor bliver motionsrummet og gymnastiksalen bag det store samlingslokale flittigt brugt. Her kan man eksempelvis gå til herregymnastik med Bent Nygård i bedste Kaptajn Jespersen-stil.

En anden af de meget populære fornøjelser er billard, hvor man jo også får bevæget både arme og ben, snakketøj og lattermuskler.

I tilknytning til Kultur/Senior Centret er der desuden etableret et værksted, som er åbent for borgerne i by og opland. Det har til huse ved Spejderborgen i en lille afdeling af tidligere tiders epidemisygehus og er samtidig hjemsted for Kollerup Husflidsforening, som indtil for få år siden havde egen bygning ved Kollerup Kirke.

Værkstedet rummer et komplet snedkerværksted med alt i værktøj og maskiner. Udenfor er der faciliteter til stenslibning, som har sit eget hold, der mødes hver onsdag.

Café bidrager til økonomien

Centerrådet, der har sit eget kontor i huset, har ansvar for centrets café, som er åben alle ugens hverdage samtidig med de mange enkeltpersoner, interessegrupper og kursushold, der mødes i lokalerne. Caféen passes af to hold frivillige på skift, og overskuddet går sammen med indtægter fra arrangementer til nyanskaffelser samt vedligeholdelse af lokaler og inventar.

– Hvis der er tale om større anskaffelser, må vi i gang med at søge sponsorer og fonde, indskyder Jørgen Jensen.

En redaktion under centerrådet står 11 gange om året for udgivelsen af bladet Park-Tidende, hvor alle arrangementer omtales, og hvor der er mulighed for at komme til orde med gode historier fra lokalområdet. Oplaget er omkring 500 eksemplarer.

Netop at dele de gode historier om fortid og nutid er for mange en væsentlig del af samværet, hvilket også kan foregå over den daglige avis, som kan læses i sofahjørnet. I et andet hjørne af samlingslokalet står en lille montre, der flittigt bruges til små udstillinger. Netop nu har Anna Lise Andreasen opsat en historisk fotoudstilling i anledning af 20-års jubilæet.

Hus med traditioner

Der er gennem årene naturligvis opstået en række traditioner på centret. Således er der hvert år i marts cabaret med »Det er bare os« alias Per Iversen & Co. Befrielsesaftenen 4. maj holdes i hævd med besøg af Hanbokoret, ligesom der altid er sankthansfejring på sommerprogrammet.

Sidste år havde man en overvældende succes med en danseaften, og arrangementet gentages i år 6. september. Desuden er der et adventsarrangement, julemarked og julefrokost som faste programpunkter i centerrådets regi.

Hertil kommer en lang række andre møder, foredrag og fester, som husets øvrige foreninger står for.

Artikel fra Magasinet NORD september 2013, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top