Penge til udforskning af Han Herred under besættelsen

Privatkundechef Jørgen Kirk (th) overrækker beviset for donationen på 10.000 kr. fra Sparekassen Himmerlands Gavefond til Otto Kjær Larsen, der er formand for styregruppen bag Projekt Besættelsestidens Han Herred. Foto: Mattias Bodilsen
Privatkundechef Jørgen Kirk (th) overrækker beviset for donationen på 10.000 kr. fra Sparekassen Himmerlands Gavefond til Otto Kjær Larsen, der er formand for styregruppen bag Projekt Besættelsestidens Han Herred. Foto: Mattias Bodilsen
En lang række ildsjæle er i fuld gang med at udforske alle tænkelige sider af det lokale liv under den tyske besættelse 1940-45

Det sker i form af Projekt Besættelsestidens Han Herred, som er igangsat af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og involverer lokalhistoriske sognegrupper, foreninger, arkiver, museer samt enkeltpersoner og studiekredse i samtlige Han Herreds 24 sogne fra Vesløs i vest til Øland i øst.

Blandt de allerede afviklede aktiviteter er et biografarrangement med visning af filmen om Hvidstengruppen, stormøder på Fjerritslev Skole og Sanden Bjerggaard, foredrag, guidede rundvisninger til bunkeranlæggene ved Svinkløv og Sanden Bjerggaard, afsløring af mindesten for faldne engelske flyvere i Tranum Klitplantage samt dagligstuemøder, hvor erindringer og oplysninger om besættelsestiden drøftes og noteres ned til brug for udarbejdelse af artikler og anden dokumentation.

Sparekassen Himmerlands Gavefond har støttet projektet ad to omgange, og senest er der ydet et beløb på 10.000 kr. til den fortsatte udvikling af projektet, som blandt andet indebærer en fælles herredsudstilling i Tinghuset som markering af 75-året for besættelsen 9. april 2015.

De lokalhistoriske arkiver i øst og vest er vigtige omdrejningspunkter for projektet. Hvis nogen ligger inde med billeder, dokumenter og beretninger, opfordres man til at aflevere det på nærmeste arkiv, så materialet bliver tilgængeligt for alle interesserede. Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev står for ajourføring af en fælles database, som er søgbar via Arkiv.dk

Man kan også følge projektet på Facebook og på hjemmesiden Hanherred.dk/besaettelsestiden

Scroll to Top