Museum for KUNSTEN i Han Herred i støbeskeen

Efter fem års arbejdsindsats har styregruppen bag det lokalhistoriske projekt KUNSTEN i Han Herred gjort status og kan se tilbage på en perlerække af vellykkede maleriudstillinger i Fjerritslev Kirkecenter. Hertil kommer den permanente udsmykning af væggene i Kulturcenter Tinghuset samt enkelte mindre opsætninger i Fjerritslev Kino og Kirkecentret.

Det hele begyndte i januar 2017 med et stormøde, som var indkaldt af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. Her blev der nedsat en styregruppe med Herdis Lau. Nielsen, Skræm, som formand, og denne gruppe har med enkelte udskiftninger gennemført et omfattende research- og formidlingsarbejde siden da.

Den sjette udstilling med Han Herred-malere forventes at blive vist i Kirkecentret over to uger sidst i juli og begyndelsen af august 2022, og lige nu arbejdes der ihærdigt med at finde kunstneremner og et passende udvalg af malerier. Endvidere holder styregruppen åbent i Tinghuset i påsken fra skærtorsdag til og med 2. påskedag som led i den vifte af påskeferieaktiviteter, der udfoldes i Jammerbugt Kommune.

Sideløbende er der gang i bestræbelserne på at skabe mulighed for et egentligt museum for KUNSTEN i Han Herred til glæde for såvel lokale kunstinteresserede som besøgende udefra. Hovedvægten i et sådant kunstmuseum vil ligge på formidling af Svinkløvmalerne, som i kunstnerisk periode og kvalitet repræsenterer en pendant til Skagensmalerne, Fynbomalerne med flere. Blandt disse kan nævnes Anna E. Munch, Knud E. Larsen, Knud Sinding, Albert Kongsbak og Johannes Wilhjelm.

Desuden vil samlingen komme til at bestå af værker fra yngre Han Herred-malere, såsom Poul Eje, Sven Erik Jørgensen, Olga Tesch, Ingeborg Thygesen, Anders Peter Simonsen, Poul Bahnsen og Poul Berg.

Forventningen er, at et kommende kunstmuseum vil blive et betydeligt turistmæssigt aktiv i Jammerbugt Kommune. Det er tanken, at der lejlighedsvis skabes mulighed for et samspil mellem den ældre og vore dages kunstneriske udfoldelse, herunder kontakt til Jammerbugt Kulturskole og områdets fri- og folkeskoler, efterskoler og gymnasium, hvis elever og lærere kan hente værdifuld inspiration og viden om de malere, som fra omkring 1900 og frem til 1960’erne blev tiltrukket af lyset, havet, naturen og den jævne befolkning i Han Herred.

KUNSTEN i Han Herred modtager allerede nu en del donationer til samlingen og har i 2021 blandt andet erhvervet værker af tegneren og maleren Just Muus Pedersen samt keramiker- og malerparret Else Zeuthen Berg og Ejler Lunding Berg. Ud over private donorer er der også firmasponsorater iblandt, og således har styregruppen modtaget 15.000 kroner til køb og restaurering af et stort strandingsmaleri af Johannes Wilhjelm, der mere end noget andet sted vendte tilbage til Svinkløv, som han kaldte »min ungdoms kærlighed«.

Styregruppens formand, Herdis Lau. Nielsen, hører gerne fra flere erhvervsdrivende såvel som private, der vil betænke kunstsamlingen med kontante beløb eller værker, eventuelt i form af testamente.

FAKTA

KUNSTEN i Han Herred

  • Projekt under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred (kontaktmulighed: se Hanherred.dk)
  • Styregruppe etableret 16. januar 2017, i dag bestående af: Anne Grethe Kolstrup, Ejgil Bodilsen, Flemming Ranch, Hanne Rasmussen, Helle Lindsman, Herdis Lau. Nielsen (formand), Jørn Nielsen, Lillian Nøhr, Peter Eigenbroth og Rita Rendow
  • Formand Herdis Lau. Nielsen hædret af Lokalhistorisk Samvirke med »Årets Hane« 2021
  • Udstillinger i Fjerritslev Kirkecenter:
  • 2017: Aggersundbroen 75 år – malerier fra fjordegnene
  • 2018: Han Herred-malerne Anders Norre og Poul Eje
  • 2019: Svinkløvmalerne Knud E. Larsen, Knud Sinding, Albert Kongsbak, Johannes Wilhjelm og Anna E. Munch
  • 2020: Svinkløvmalerne Anna E. Munch og Emma Kongsbøll, Han Herred-malerne Sven Erik Jørgensen, Poul Berg og Peder Andreas Kristensen samt billedvæveren Berit Hjelholt (100 år)
  • 2021: Han Herred-malerne Olga Tesch, Ingeborg Thygesen, Anders Peter Simonsen og Wilhelm Fermer
Scroll to Top