125-års jubilæum markerer ny begyndelse

Der er nære relationer mellem Fjerritslev Kirke og IM-fællesskabet, som siden 2010 har haft hjemsted i Kirkecentret lige ved siden af. Foto: Ejgil Bodilsen
Der er nære relationer mellem Fjerritslev Kirke og IM-fællesskabet, som siden 2010 har haft hjemsted i Kirkecentret lige ved siden af. Foto: Ejgil Bodilsen
17. december er det 125 år, siden Indre Mission fik sit første missionshus i Fjerritslev. Jubilæet fejres ved julefesten i Kirkecentret 3. juledag og markerer samtidig en vigtig ændring i det lokale IM-fællesskab

17. december 1896 blev en milepæl i Fjerritslevs kirkeliv, idet samlingen omkring Indre Mission i sognet nu var nået til et punkt, hvor der var basis for at bygge og indvi et missionshus på Borups Allé 28. I øvrigt som et af de første i Han Herred – ni år forinden var der indviet et missionshus i Brovst.

At Indre Mission fik fodfæste på Fjerritslev-egnen, skyldtes ikke mindst præsteparret Christella og N.P. Madsen, der flyttede til Kollerup i 1892 og hurtigt gjorde præstegården umiddelbart sydøst for kirken til et samlingssted, hvor folk i store flokke fra nær og fjern samledes omkring det kristne budskab.

Allerede i 1893 tog N.P. Madsen sammen med sin præstekollega i Lerup initiativ til de kendte grundlovsmøder i Fosdalen, og en tradition, der har varet ved − foreløbig til 2019 – var født. I 1895 begyndte Christella at holde søndagsskole i Fjerritslev, og med missionshusets indvielse året efter var der skabt gode rammer for såvel arbejdet blandt børn og unge som forkyndende møder for voksne. Efterhånden blev missionshuset også brugt af FDF, KFUM-spejdere, KFUM & KFUK, bibelkredse og forskellige støttekredse for indenlandsk og udenlandsk missionsarbejde.

På grund af skrøbeligt helbred flyttede N.P. Madsen allerede fra Kollerup i 1897, men tilknytningen til sognekirken forblev intakt og har været det lige siden, om end med varierende samarbejdsrelationer mellem præst/menighedsråd og IM-samfundet. IM besatte som regel et antal sæder i menighedsrådet, og IM’s venner har altid været trofaste kirkegængere.  De nære relationer lever fortsat i bedste velgående, ikke mindst siden 2010, hvor IM-fællesskabet flyttede ind som en fast del af Kirkecentrets mangeartede aktiviteter.

I slutningen af 1920’erne blev forholdene på Borups Allé 28 for trange, og tanken om et nyt samlingssted begyndte at tage form. Det blev en realitet med indvielsen af missionshuset i Nygade 6 kort før jul i 1931. Huset var tegnet af arkitekt Anders Krogfelt og blev opført i en smuk, klassisk byggestil. Glæden ved det nye missionshus varede dog kort, idet den tyske værnemagt beslaglagde huset efter ankomsten til Fjerritslev i 1940, så møderne under besættelsen måtte holdes på byens realskole i Grønnegade.

I næsten 60 år havde Fjerritslev egen IM-missionær. I 1902 kom Marius Jacobsen som den første til byen, herefter Chr. Randrup (1924-36), Anders Randbæk (1936-46), Johs. Engmark (1947-58) og Richard Holm (1958-60). Grønnegade 15 var fast missionærbolig. Fra 1964 til 1994 havde hoteldirektøren på Sanden Bjerggaard i Slettestrand status som indremissionær, først Henry Tidemand og senest Søren Grøn.

Det solide hus i Nygade 6 var i næsten 80 år hjemsted for børn, unge og voksne. Engang gik de fleste af byens børn i søndagsskole, rigtig mange unge deltog i KFUM & KFUK samt spejderarbejdet, og de årlige missionsuger og juletræsfester kunne fylde huset til bristepunktet. Efterhånden skiftede børne- og ungdomsarbejdet karakter og blev til vore dages børneklub, juniorklub og IMU.

En større vandskade i januar 2010 satte en stopper for den fortsatte brug af missionshuset, og fra august samme år flyttede samtlige aktiviteter til det nyindviede Kirkecenter i Vestergade 16. Huset i Nygade 6 blev sat til salg og er i dag indrettet som privatbolig.

I de seneste år har det imidlertid været vanskeligt at rekruttere frivillige til bestyrelsesarbejdet i Fjerritslev IM, og på to ekstraordinære generalforsamlinger i sommeren 2021 blev det efter nøje drøftelser og overvejelser besluttet at stoppe som traditionel medlemsforening med vedtægter og bestyrelse ved årets udgang.

Jule- og jubilæumsfesten 3. juledag, hvor organist Bettina Slot Christensen fra Brovst medvirker, bliver således den sidste samling i den 125-årige lokalforening. Men hos IM-folkene er indstillingen, at jubilæet skal være en begyndelse til noget nyt, idet aktiviteterne fortsætter på samme fundament som hidtil, nu blot med lidt færre møder og uden en fast bestyrelse til at drive det daglige arbejde. Ingeborg Jakobsen, som har været formand indtil nu, har indvilget i at være kontaktperson i overgangsfasen.

Det er så op til deltagerne i IM-fællesskabet at fordele opgaver og ansvar mellem sig. Der er lagt et halvårsprogram for foråret 2022, hvor der fortsat inviteres til møder i »kirkens dagligstue«, som er åben for alle i by og opland. Ad et par omgange i sæsonen bliver lejlighed til at tage aktiviteter og arbejdsformer op til fornyet drøftelse.

Selv om der i dag er færre voksne om at drive det lokale IM-arbejde, bliver der fra begyndelsen af det nye iværksat et helt nyt initiativ, der særligt retter sig mod den ældre generation som et supplement til 9690-kirkernes »Morgensang & Fredagskaffe« og IM-møderne i Kirkecentret. Det bliver i form af en »fortællecafé«, som holdes en gang om måneden med hygge omkring formiddagskaffen samt bibelfortælling og fællessang efter de gængse sang- og salmebøger. Første gang forventes at blive fredag 14. januar kl. 09.30-11.00, hvor alle er velkomne.

Scroll to Top