Med Han Herred i hjertet

Holdet bag Han Herred Bogen 2018 samt samvirkets kunstgruppe. Stående fra venstre: Ejgil Bodilsen (redaktør), Inger Thunbo (bidragyder), Otto Kjær Larsen (styrelsesformand), Anna Marie Toft Sørensen (redaktionsudvalgsmedlem), Bente Kristensen (redaktør), Lene Poldi Christensen (bidragyder), John Olsson (Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst), Ketty Johansson (bidragyder), Inge Ulrik (bidragyder), Jesper Kinch Andersen (bidragyder), Anne Grethe Kolstrup (kunstgruppen), HolgerBinnerup (bidragyder), Peter Eigenbroth (kunstgruppen), Lillian Carstensen (bidragyder), Lillian Nøhr (kunstgruppen), Arne Sloth Kristoffersen (bidragyder), Anne Martha Rasmussen (kunstgruppen), Anne Hansen (bidragyder) og Dorte Elkjær‐Gregersen (bidragyder). Siddende fra venstre: Kirsten Borregaard (bidragyder), Lis Sand (bidragyder), Ingvard Jakobsen (redaktør), Rita Rendow (bidragyder), Ingeborg Mikkelsen (bidragyder) og Herdis Lau Nielsen (kunstgruppen). Foto: Lisbet Bodilsen
Holdet bag Han Herred Bogen 2018 samt samvirkets kunstgruppe. Stående fra venstre: Ejgil Bodilsen (redaktør), Inger Thunbo (bidragyder), Otto Kjær Larsen (styrelsesformand), Anna Marie Toft Sørensen (redaktionsudvalgsmedlem), Bente Kristensen (redaktør), Lene Poldi Christensen (bidragyder), John Olsson (Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst), Ketty Johansson (bidragyder), Inge Ulrik (bidragyder), Jesper Kinch Andersen (bidragyder), Anne Grethe Kolstrup (kunstgruppen), HolgerBinnerup (bidragyder), Peter Eigenbroth (kunstgruppen), Lillian Carstensen (bidragyder), Lillian Nøhr (kunstgruppen), Arne Sloth Kristoffersen (bidragyder), Anne Martha Rasmussen (kunstgruppen), Anne Hansen (bidragyder) og Dorte Elkjær‐Gregersen (bidragyder). Siddende fra venstre: Kirsten Borregaard (bidragyder), Lis Sand (bidragyder), Ingvard Jakobsen (redaktør), Rita Rendow (bidragyder), Ingeborg Mikkelsen (bidragyder) og Herdis Lau Nielsen (kunstgruppen). Foto: Lisbet Bodilsen
Han Herred Bogen 2018 blev præsenteret ved en festaften i Sport & Kulturcenter Brovst

Som noget nyt i år dannede Sport & Kulturcenter en fin ramme om udgivelsen af Han Herred Bogen. Ellers har herregården Bratskov gennem de foregående 22 år lagt stuer til præsentationen af den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred.

Se billedserie fra bogfesten

Forfattere, redaktører, redaktionsudvalg samt medlemmer af Lokalhistorisk Samvirkes styrelse og øvrige faste udvalg – 68 mennesker i alt – deltog i festlighederne, og der var synlig begejstring over såvel Han Herred Bogen 2018 som over det lokalhistoriske fællesskab, der strækker sig over 24 sogne
mellem Øland i øst og Vesløs i vest.

Borgmester Mogens Gade bragte indledningsvis en hilsen fra kommunalbestyrelsen:

– Her i Jammerbugt Kommune kendes vi ved historien, og vi véd, hvor vigtigt det er at have både »rødder og vinger«, fastslog borgmesteren, der samtidig roste det store folkelige arbejde omkring lokalhistorien i Han Herred.

Johan Svaneborg på violin og Niels Kraghede på harmonika sørgede for den muntre stemning omkring fællessangen efter Han Herred Sangbogen, og styrelsesformand Otto Kjær Larsen lod i sin tale blikket glide tilbage til nogle af årets højdepunkter i Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred – ikke mindst
kunstudstillingen i Fjerritslev Kirkecenter i anledning af Aggersundbroens 75‐års jubilæum i juni. Udstillingen var første tiltag i det nystartede projekt »Kunsten i Han Herred«. Hele formandens årsberetning er trykt som forord i bogen, og Aggersundbroen er helt naturligt valgt som årets forsidemotiv.

Redaktør Ejgil Bodilsen introducerede indholdet af Han Herred Bogen 2018 og fastslog, at 23. udgave i lighed med tidligere årgange er en broget vifte af fortællinger om mennesker, der har »Han Herred i hjertet« til fælles. Samtidig præsenterede han alle bidragyderne til de 18 historier, som har fundet vej til årgang 2018.

Herefter blev spændingen udløst ved uddeling af bogen, der traditionen tro er udført i smukt grafisk udstyr hos Fjerritslev Tryk, som i 2018 i øvrigt har været 100 år på familien Damsgaard/Eigenbroths hænder. Årets kunstner er maleren Henrik Jespersen (1853‐1936), der fik en særlig tilknytning til Han Herred via Søndergaard‐familien på Badepension Grønnestrand, og Rita Rendow gav som medlem af familien sin personlige introduktion til kunstneren. Årets kirke er Kollerup Kirke, som er en af Han Herreds største middelalderkirker og er beskrevet i en artikel af Ejgil Bodilsen.

Han Herred Bogen udgives i samarbejde med Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, som ved festaftenen var repræsenteret ved formand John Olsson. Bogen gav anledning til livlig snak om før og nu blandt gæsterne − der også blev introduceret til historien bag »Fjerritslev Port 2017« fra Renés Vin & Grønttorv − og Han Herred Bogen 2018 er nu klar til salg i Sparekassen Vendsyssels afdelinger i Brovst og Fjerritslev foruden flere andre lokale forhandlere.

Scroll to Top