Markedsløjer og liv i historien på den gamle herregård

Foto: Mattias Bodilsen
Foto: Mattias Bodilsen
I 2016 er det 575 år siden, et voldsomt opgør mellem bønder og overklasse fandt sted lige midt i Han Herred, og det markeres 3.-4. juni med et stort og festligt folkeligt arrangement på herregården Aagaard ved Fjerritslev

Læs mere om Aagaard

Se og lyt til den nye udgave af folkevisen om Slaget ved Sankt Jørgens Bjerg 1441

Lørdag 4. juni bliver der igen et mylder af liv som i gamle dage på herregården Aagaard ved Fjerritslev.

I århundreder var Aagaard hjemsted for en af Danmarks betydeligste adelsslægter, Gyldenstjernerne, efterfulgt af en række initiativrige godsejere såsom jægermester C.E. Roulund. Men i de sidste årtier har gården gemt sig lidt anonymt mellem træerne ved hovedvejskrydset i byens sydlige udkant, og for mange er Aagaards dramatiske historie et temmelig ukendt kapitel.

»Festen på Aagaard 2016« er overskriften for et stort folkeligt arrangement, som dels skal markere 575-året for en af danmarkshistoriens blodigste borgerkrige, det nordjyske bondeoprør i 1441, og dels skal danne rammen om den officielle indvielse af to nye vandrespor omkring herregården.

Aktiviteter hele vejen rundt om den gamle herregård

Som den centrale festplads er valgt det rektangulære område, der ligger omgivet af voldgrave lige inden for hegnet ved parkeringspladsen langs Aggersundvej. På modsatte side af indkørslen til de to nuværende udgaver af Aagaard – henholdsvis hovedgård og avlsgård – ligger to store høje, borgbankerne, som var hjemsted for den oprindelige middelalderborg, der blev brændt ned under bondeoprøret, men genopbygget i flere udgaver.

Festlighederne, som breder sig ud over flere lokaliteter omkring den gamle herregård, begynder allerede fredag 3. juni kl. 12.30, hvor borgmester Mogens Gade indvier sporene, der er blevet etablereret i et nært samarbejde mellem lodsejerne Kim Jensen og Valdemar Møller, Jammerbugt Kommune og Nordjyllands Historiske Museum som led i projekt »Fælles om Fortiden«.

Som blikfang til »Festen på Aagaard« bliver der opstillet en vognborg i stil med bøndernes forsvarsværk under det afgørende slag ved Sankt Jørgens Bjerg i 1441.

Historieundervisning i det fri og på Gammel Aagaard

0.-6. klasse fra Fjerritslev Skole benytter indvielsen til at lave historieundervisning under åben himmel hele fredagen. Desuden vil eleverne fra Ørebroskolen med musiklærer Kaj Pries i spidsen medvirke med sang, og den gamle folkevise om »Slaget ved Sankt Jørgens Bjerg 1441« vil komme frem i lyset i en helt ny gendigtning.

Indvielsesfestlighederne byder også på middelalderdans ved Petra Skovholm og historiefortælling ved museumsinspektør Stig Bermann fra Nordjyllands Historiske Museum.

Kim Jensen åbner i festens anledning dørene til »Gammel Aagaard«, der er opført i midten af 1700-tallet, hvor det var slut med middelalderborgene, og dermed er en af Fjerritslev-egnens ældste bygninger.

I hovedbygningens stuer vil der være udstillinger, der fortæller historie om Aagaard og dens ejere og tjenestefolk gennem tiden, og Kim Jensen benytter anledningen til at efterlyse personlige beretninger og gamle billeder fra folk, hvis familiemedlemmer i tidligere generationer har haft tilknytning til herregården.

På storskærm vises tv-optagelser fra forestillingen »Festen på Aagaard 1496«, som Teaterforeningen Skovspillene opførte under åben himmel ved Jægerum Sø i sommeren 2015, og børn fra Jammerbugt Kulturskole har været i sving for at udsmykke hovedbygningen med farverige billeder.

Bogpræsentation og cykeltur i sporene på bondeoprøret

Når børnene er taget hjem ved 14-tiden, lægger Gammel Aagaard stuer til præsentationen af en helt ny bog af forfatteren Bodil Hansen, Ørslevkloster, der er født og opvokset på Fjerritslev Vestergaard, en anden af egnens betydeligste gårde. Bogen fås under »Festen på Aagaard« til særpris 250 kroner. Endvidere kan der købes ældre årgange af Han Herred Bogen med beretninger om Aagaard, og bogen »Slaget ved Sankt Jørgens Bjerg« med tegninger af Poul Eje vil ligeledes være til salg.

Fredagens program fortsætter med en cykeludflugt som en »Kend din egn«-tur rundt til en række historiske steder med tilknytning til bondeoprøret og adelsslægten Gyldenstjernerne på Aagaard. Udflugten arrangeres i samarbejde med Han Herred Cykelklub og Han Herred Turistforening.

Herold i middelalderudklædning

Lørdag 4. juni bliver arrangementets højdepunkt. Festlighederne indledes i Fjerritslev midtby, hvor de handlende har hejst byens flagallé og inviterer til »carwalk«, som er en kombination af modeshow og præsentation af de nyeste bilmodeller.

Mellem nye biler og forårsmode vil man opleve musikalske gøglere i middelalderudklædning, der underholder på sækkepibe, tromme og skalmeje og som herolder annoncerer eftermiddagens program på Aagaard, Endvidere holder Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum åbent med en udstilling af interiør fra den gamle herregård.

Spisetelt og markedsplads

På festpladsen ved Aagaard vil der være opstillet et stort telt, hvor der eftermiddagen igennem serveres en lækker grilltallerken med tilbehør til en pris, så alle kan være med. Omkring herregården opstilles en stribe boder, hvor publikum kan opleve kunst og kunsthåndværk, arbejdende værksteder og opvisninger, ligesom der er mulighed for at smage på gode lokale produkter.

Kunstneren Piet Pedersen er blandt de medvirkende kunstnere, og han har givet tilsagn om at stå og male et stort billede af bondeoprøret, alt imens markedsgæsterne kigger ham over skulderen.
I løbet af festen er der forskellige middelalderindslag, blandt andet medvirker gøglerne Morten Musicus og Johan Plesner, der både vil optræde med musik og dans og gå rundt på pladsen for at komme i snak med børn og voksne.

Endvidere er der arrangeret skattejagt, leg og mad over bål for børnene.

Historiefortælling i autentiske omgivelser

Eftermiddagen byder også på historiefortælling i de omgivelser, hvor en vigtig episode under bondeoprøret fandt sted, nemlig afbrændingen af Aagaard 3. maj 1441. Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd har i festens anledning valgt at lægge et af sæsonens sognearrangementer ud til Gammel Aagaard og har bedt historielærer Henrik Skovgaard Christensen fra Fjerritslev Gymnasium om at fortælle spændende danmarkshistorie.

Det sker ad to omgange kl. 13 og 14, hvorefter der inviteres på en vandring ad det nye spor gennem Aagaards lystskov med lokale guider.

Middelaldersang i Gyldenstjernernes kirke

Sidst på eftermiddagen, hvor markedsløjerne ebber ud, vil der være åbent i Kettrup Kirke, som Gyldenstjernerne på Aagaard har sat deres tydelige præg på.

Kl. 16 er der en kort sangandagt arrangeret over middelalderens traditioner – dvs. mands- og kvindeside, sang uden orgel og gudstjenestelige led på latin. Bagefter vil museumspædagog Svend Sørensen fra Thisted Museum fortælle om kirken og dens historie, ikke mindst tilknytningen til Aagaard.

 

Mere historie og baggrund

I foråret 1441 fandt et af danmarkshistoriens blodigste slag sted lige midt i Han Herred. Som følge af årtiers undertrykkelse havde vrede bønder sat sig op mod adel, gejstlighed og kongemagt med Henrik Tagesen som anfører, og efter at have afbrændt egnens herregårde – herunder Aagaard – mødte bondehæren sin modstander ved Sankt Jørgens Bjerg, som både er navnet på en bestemt lokalitet og en fællesbetegnelse for højdedraget omkring Husby Hole.

Det afgørende slag fandt sted i dette område i dagene efter pinse 6.-8. juni 1441, og som markering af 500-året blev der opsat en smuk mindesten med relief af billedhuggeren Axel Poulsen. På grund af den tyske besættelse blev mindesmærket dog først indviet i sommeren 1945.

Bog om Slaget ved Sankt Jørgens Bjerg

Historien om slaget ved Sankt Jørgens Bjerg, der er en af middelalderens få, men store borgerkrige – ikke at forveksle med Skipper Clement-fejden ved reformationen knap 100 år senere – er udgivet som bog med tegninger af Poul Eje og tekst af Ejgil Bodilsen.

Bogen, der kan købes på Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev og ved »Festen på Aagaard« for 75 kroner, indeholder selvfølgelig også den kendte folkevise om slaget og de flygtende morsingboer og thyboer, mens vendelboerne – og hanningerne – stod fast til sidste blodsdråbe!

Under angrebet på Aagaard 3. maj 1441 måtte herremand Niels Pedersen Gyldenstjerne flygte fra sin gård og nåede ikke at få andet med sig end »en stav i sin hånd«, som det fortælles i de gamle skrifter. Gårdens papirer gik tabt ved branden, men heldigvis findes der i landsarkivet en mængde materiale fra tiden derefter.

Gyldenstjerner på Aagaard i 300 år

Gyldenstjernerne residerede på Aagaard i omkring 300 år, og fra 1496 foreligger der dokumentation af et mægtigt julegilde, som Niels Pedersens søn, Mourids Nielsen Gyldenstjerne, lod holde for et stort antal familiemedlemmer og venner, blandt andre biskoppen fra Børglum og prioren fra Ø Kloster, det senere Oxholm. Listerne over, hvem der var inviteret, og hvad gæsterne fik at spise, har dannet grundlag for et helt nyt egnsspil, »Festen på Aagaard 1496«, som blev opført af Teaterforeningen Skovspillene i Jægerum Søpark i sommeren 2015.

Gyldenstjerne, der var en af datidens mest indflydelsesrige adelsslægter med besiddelser over hele landet samt i Skåne, har lagt navn til en bjesk, der er lanceret af Renés Vin & Grønttorv i Fjerritslev.

Fordelt på to borgbanker

Den oprindelige borg, som kan føres tilbage til midten af 1300-tallet, var et såkaldt castrum-curia anlæg fordelt på to borgbanker, hvoraf den nordlige var til familiens beboelse, mens den sydlige var et egentligt forsvarsværk med tårn. Efter branden i 1441 blev borgen genopført, og der findes gode skriftlige kilder med de skiftende beboere, angivelse af folkeholdets størrelse med videre. Ligeledes er borgens beliggenhed veldokumenteret gennem arkæologiske undersøgelser i første halvdel af 1900-tallet.

Oprindelig var der indkørsel til Aagaard fra øst, idet vejen fra Aggersund til Jammerbugten gik direkte via Kollerup, altså uden om Fjerritslev. En flot lindeallé, som er ca. 300 år gammel, vidner om datidens storhed.

En af Fjerritslev-egnens ældste bygninger

Middelalderborgen blev omkring 1750 afløst af den nuværende hovedgård, som også kaldes Gammel Aagaard, der nu ejes af Susanne og Kim Jensen, Fjerritslev. Således er Gammel Aagaard i dag en af Fjerritslev-egnens ældste bygninger. Omkring 1916-18 blev avlsgården udskilt fra hovedgården, og det nuværende stuehus blev opført. Ny Aagaard ejes i dag af Valdemar Møller.

Det rektangulære areal, der ligger omgivet af voldgrave umiddelbart inden for hegnet ved p-pladsen langs Aggersundvej, kan muligvis være en grund, hvorpå der i århundredernes løb har ligget lade- og staldbygninger til Aagaard.

Initiativrig godsejer

Aagaard blev i 1848 overtaget af jægermester C.E. Roulund, som blev foregangsmand inden for landbruget ved at være medstifter af såvel Han Herreders Landboforening (1857) og Han Herreders Sparekasse (1858). I lystskoven med de høje bøgetræer, som Roulund lod plante syd for indkørslen til Aagaard i 1859, findes en mindesten for den initiativrige godsejer.

Under Estrup-tiden med de midlertidige love, der til dels satte det unge danske demokrati på standby, havde politikorpset »de blå gendarmer« en station på Aagaard. Gendarmhuset lå ud for indkørslen til Gammel Aagaard. En af disse forblev og var i mange år kendt som landbetjent Mains – altså en af Røde Willys forgængere!

Aagaard har også haft sit eget mejeri, som til sidst var placeret på hjørnet af Aggersundvej og Husbymøllevej.

Alverdens Casper

Efter Roulund kom Dreyer-familien til Aagaard, og her på egnen er der stadig mange ældre folk, der enten selv – eller deres forældre og bedsteforældre – har gjort tjeneste på den store gård. Også historierne om Alverdens Casper knytter sig gården. I dag mindes vi den lokale daglejer og spøgefugl, når vi nyder en specialøl med samme navn fra René! Alverdens Caspers gravsted findes i øvrigt velbevaret på Kettrup Kirkegård.

I mange år var lystskoven omkring Aagaard – med et væld af anemoner i det tidlige forår – et yndet udflugtssted, når Fjerritslevs borgere skulle på søndagstur.

Fælles om Fortiden

I forbindelse med Jammerbugt Kommunes projekt »Fælles om fortiden« blev der i vinter og forår 2014-15 arbejdet med at åbne og formidle den spændende historie om Aagaard til glæde for både fastboende og turister. Der blev udgivet en folder, hvori Aagaard og slaget ved Sankt Jørgens Bjerg er omtalt, og ligeledes blev der opsat et stort informationsskilt med Aagaards historie ved p-pladsen ud for indkørslen fra Aggersundvej.

Med lodsejernes store velvilje blev der samtidig ryddet træer på borgbankerne og etableret en trampesti hen over marken, ligesom stien gennem lystskoven er blevet åbnet for offentligheden i timerne mellem solopgang og solnedgang.

Ydermere falder de nye vandrespor sammen med etableringen af Hærvejen gennem Han Herred, hvor både Husby Hole og Aagaard ligger umiddelbart langs ruten.

Spor åbner nye perspektiver

Åbningen af »Aagaard Voldsted« og »Roulund Sporet« vil helt sikkert vise sig at blive en gevinst for både Kettrup-Gøttrup og Fjerritslev by, som hermed åbner sig mod syd – for egnens skoler, som nu kan tage eleverne med ud til historieundervisning »on location« – og for områdets mange besøgende, som kan få suset fra spændende danmarkshistorie med på turen.

Der skal søges dannet en frivillig Aagaard-gruppe til at stå for vedligeholdelse af stierne, udvikling af historieformidling via Hanherred.dk m.v.

Et andet opfølgende projekt, som vil være meget relevant af hensyn til trafiksikkerheden for alle ovennævnte parter og fremme cykelturismen langs Hærvejen, er at få etableret en tunnel under A11 ud for Migatronic.

575-året for bondeoprøret en god anledning

I stedet for at holde et beskedent arrangement i sensommer/efterår 2015 har det været oplagt at vente med den officielle indvielse til forsommeren 2016, hvor det netop er 575 år siden, bondeoprøret og nedbrændingen af Aagaard fandt sted.

Det har givet mulighed for at planlægge en større begivenhed, der involverer mange gode kræfter fra såvel Kettrup-Gøttrup, hvor begge lokaliteter hører hjemme, som Fjerritslev, der har Aagaard som nærmeste nabo mod syd.

Læs mere om Aagaards historie

Scroll to Top