Fjerritslev Vestergaard var mit paradis

Bodil og Kjeld Hansen ved forfatterens elskede barndomshjem, Fjerritslev Vestergaard, som i dag fremstår i en ny udgave. Men de store, gamle lindetræer på gårdspladsen forbliver! Foto: Mattias Bodilsen
Bodil og Kjeld Hansen ved forfatterens elskede barndomshjem, Fjerritslev Vestergaard, som i dag fremstår i en ny udgave. Men de store, gamle lindetræer på gårdspladsen forbliver! Foto: Mattias Bodilsen
– siger Bodil Hansen, der præsenterer bogen »Fra Han Herred til Fjends Herred og Ørslev Kloster« i forbindelse med »Festen på Aagaard« fredag 3. juni

Personlige erindringer og masser af kulturhistorie i én og samme bog. Det er lidt af et kunststykke, som forfatteren Bodil Hansen har ført ud i livet med bogen »Fra Han Herred til Fjends Herred og Ørslev Kloster«, der udgives i samarbejde med Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og Fjerritslev Tryk.

For yderligere at lede læserne på sporet af bogens indhold har Bodil Hansen sat »– en tidsrejse i 1900-tallet nord og syd for Limfjorden« på som undertitel, og kærligheden til disse fjordegne lyser ud af hver af bogens 256 sider.

Erindringerne begynder i 1940’erne ved barndommen og opvæksten på Fjerritslev Vestergaard, som havde stor betydning for byen og egnen op gennem århundrederne. Gården beskæftigede et stort antal folk og var desuden hjemsted for postdiligencen mellem Thisted og Aalborg op til jernbanens fremkomst omkring år 1900. Jorden blev senere udstykket til husmandsbrug og villakvarterer – man plejer her på egnen at sige, at halvdelen af Fjerritslev er bygget på Vestergaards jord, den anden halvdel på Dalsgaards!

Fjerritslev Vestergaard med de flotte træer på gårdspladsen og i haven var barndommens paradis for Bodil Hansen og forblev familiens omdrejningspunkt, indtil forældrene i 1984 måtte flytte til en ældrebolig i byen.

Der er kærlige portrætter af forældrene, Ane Margrethe og Chr. M. Jacobsen, samt søstrene Edel og Kirsten, og endvidere karakteriseres naboer og en lang række af byens øvrige borgere ved hjælp af personlige iagttagelser, oftest krydret med forfatterens humoristiske og positive tilgang til tilværelsen. Ikke mindst sendes mange tanker til realskolebestyrer Thorlacius-Ussing, der på sin helt egen måde inspirerede sin vågne elev ude fra Vestergaard.

Fra Han Herred går tidsrejsen til Aarhus og København og fortsætter i Fjends Herred, hvor Bodil Hansen og ægtefællen Kjeld Hansen, der er lærersøn fra Klim, finder deres livsgerning som skolefolk i lokalmiljøet omkring Ørslev Kloster mellem Virksund og Skive. I denne del af bogen bliver de nordenfjords læsere indviet i særdeles spændende danmarkshistorie i forbindelse med det gamle kloster, som i dag er arbejdsrefugium for forfattere, kunstnere og forskere.

Bodil Hansen skriver med let pen og får rigtig mange fine detaljer med af det miljø, de personer og de historiske steder og begivenheder, som hun beriger sine læsere med. Ud over at være en varm, personlig livsfortælling giver bogen et fint og nuanceret tidsbillede og er dermed et væsentligt bidrag til lokalhistorien – men den rækker samtidig ud i en større historisk sammenhæng.

Bogudgivelsen finder sted fredag 3. juni kl. 14 på herregården Gammel Aagaard ved Fjerritslev. Det sker som led i markedsdagene »Festen på Aagaard«, som en bred arbejdsgruppe med rødder i Fjerritslev-egnens foreningsliv har taget initiativ til som en markering af 575-året for det store nordjyske bondeoprør i 1441, hvor bønderne led et sviende nederlag til konge og adelsmænd ude på Aagaards marker omkring Husby Hole.

Og netop Aagaard spiller også en væsentlig rolle i Bodil Hansens erindringer, hvor hun fortæller:

»Min første cykeltur gik et par km mod syd til Aagaard, den gamle, historiske herregård med sine to hovedbygninger, en nyere, hvid i baggrunden og i forgrunden den ældre, trelængede fra 1700-tallet, der dengang endnu stod med sine røde mure. Allermest spændende var det, at der inde i træerne foran den ældste hovedbygning var to høje, som er det oprindelige voldsted for Gyldenstjernernes gamle borg. De Gyldenstjerner, der engang var så kendte, at den engelske forfatter Shakespeare tog navnet med i sit verdensberømte teaterstykke om Hamlet. I det fugtige terræn rundt om voldstedet kunne man med lidt god vilje lige ane, hvor voldgravene havde været – fantasien fejlede jo ikke noget.«

»Fra Han Herred til Fjends Herred og Ørslev Kloster« udsendes i flot, indbundet udstyr med masser af gamle og nye billeder og fås hos Fjerritslev Tryk til 288 kroner. Under Festen på Aagaard 3.-4. juni kan bogen erhverves til særpris kun 250 kroner. En oplagt gave til fars dag!

Scroll to Top