Mange nye brikker til lokalhistoriens puslespil

Holdet bag Han Herred Bogen 2017. Stående fra venstre: Ejgil Bodilsen (redaktør, Fjerritslev), Olav Pretzmann (bidragyder, Vester Thorup), Erik Nielsen (bidragyder, Aalborg), Dagny Binnerup (bidragyder, Løgstør), Bente Kristensen (redaktør, Øland), Lillian Carstensen (redaktionsudvalgsmedlem, Koldmose), Anders Jørgen Brander (bidragyder, Halvrimmen), Ketty Johansson (bidragyder, Nørresundby), Arne Sloth Kristoffersen (bidragyder, Aalborg), Verner Bruhn (bidragyder, Aggersund), John Olsson (Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst), John Kristensen (bidragyder, Tranum), Karl Erik Møller (bidragyder, Lerup), Kurt Guldhammer (bidragyder, Brovst), Rise Guldhammer (bidragyder, Brovst), Susanne Hjorth Hansen (redaktionsudvalgsmedlem, Brovst), Gudrun Kaspersen (redaktionsudvalgsmedlem, Frøstrup), Otto Kjær Larsen (styrelsesformand, Ullerup) og Ellen Helvind (redaktionsudvalgsmedlem, Fjerritslev). Siddende fra venstre Niels Jørgen Chortsen (bidragyder, Fjerritslev) og Børge Møller (bidragyder, Aalborg). Foto: Martin Eigenbroth
Holdet bag Han Herred Bogen 2017. Stående fra venstre: Ejgil Bodilsen (redaktør, Fjerritslev), Olav Pretzmann (bidragyder, Vester Thorup), Erik Nielsen (bidragyder, Aalborg), Dagny Binnerup (bidragyder, Løgstør), Bente Kristensen (redaktør, Øland), Lillian Carstensen (redaktionsudvalgsmedlem, Koldmose), Anders Jørgen Brander (bidragyder, Halvrimmen), Ketty Johansson (bidragyder, Nørresundby), Arne Sloth Kristoffersen (bidragyder, Aalborg), Verner Bruhn (bidragyder, Aggersund), John Olsson (Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst), John Kristensen (bidragyder, Tranum), Karl Erik Møller (bidragyder, Lerup), Kurt Guldhammer (bidragyder, Brovst), Rise Guldhammer (bidragyder, Brovst), Susanne Hjorth Hansen (redaktionsudvalgsmedlem, Brovst), Gudrun Kaspersen (redaktionsudvalgsmedlem, Frøstrup), Otto Kjær Larsen (styrelsesformand, Ullerup) og Ellen Helvind (redaktionsudvalgsmedlem, Fjerritslev). Siddende fra venstre Niels Jørgen Chortsen (bidragyder, Fjerritslev) og Børge Møller (bidragyder, Aalborg). Foto: Martin Eigenbroth
Han Herred Bogen 2017 blev behørigt præsenteret ved en festaften i historiske rammer på Bratskov

Herregården Bratskov i Brovst lagde igen i år rammer til udgivelsen af den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred. Forfattere, redaktører, redaktionsudvalg samt medlemmer af Lokalhistorisk Samvirkes styrelse og øvrige udvalg – 65 mennesker i alt – deltog i festlighederne, og der var synlig glæde over såvel Han Herred Bogen 2017 som over det unikke lokalhistoriske fællesskab, der strækker sig over 24 sogne mellem Øland i øst og Vesløs i vest.

Borgmester Mogens Gade bragte indledningsvis en hilsen fra kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune og glædede sig over, at der er så stærk en lokalhistorisk tradition i Han Herred med en smuk og læseværdig årbog og en lang række sognegrupper og foreninger, der medvirker til at give befolkningen både »rødder og vinger«.

Johan Svaneborg på violin og Niels Kraghede på harmonika sørgede for den muntre stemning omkring fællessangen, og styrelsesformand Otto Kjær Larsen tog i sin tale et tilbageblik på nogle af årets højdepunkter i Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred – herunder middelalderdagene »Festen på Aagaard« 3.-4. juni og Træf Han Herred 14 dage senere. Hele formandens årsberetning er trykt som forord i bogen.

Redaktør Ejgil Bodilsen introducerede indholdet af Han Herred Bogen 2017 og hæftede sig ved »lokalhistoriens puslespil«, som også denne udgave er et udtryk for. Samtidig præsenterede han alle bidragyderne til de 18 historier, som har fundet vej til årgang 2017, hvorefter det var tid til at afsløre selve »barnet«, som er 22. udgave af den populære lokalhistoriske årbog. Årets kunstner er multikunstneren Piet Art Pedersen, og årets kirke er Tranum Kirke, der i bogen beskrives af sognepræst John Kristensen.

Han Herred Bogen udgives i samarbejde med Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, som var repræsenteret ved formand John Olsson.

Fjerritslev Tryk fik stor ros for den grafiske produktion, og som forsidemotiv er i år valgt Mattias Bodilsens sommerlige foto af Svinkløv Badehotel, så årbogen dermed kan bidrage til at videreføre »Svinkløv-ånden«, indtil en afløser for det nu nedbrændte klenodie kan forventes klar i foråret 2018.

En dejlig og hyggelig aften var slut – og Han Herred Bogen 2017 er nu på vej ud til de mange læsere.

Scroll to Top