Historien om et maleri i Hjortdal Kirke

Johannes Wilhjelms maleri »Efter gudstjenesten« fra 1904
Johannes Wilhjelms maleri »Efter gudstjenesten« fra 1904
Hjortdal Kirke præges af to betydningsfulde malere, som begge havde nær tilknytning til Han Herred og også var beslægtet rent stilmæssigt. Den ene er Anna E. Munch (1876-1960), som i 1942 skabte den meget smukke altertavle med den sejrende Kristus i midten og lokale bønder og fiskere på de to sidefløje. Historien bag altertavlen findes i Han Herred Bogen 2002

Allerede i 1904 maler Anna E. Munch Hjortdal-billedet »Hjem fra Kirke«, som i dag hænger på Vejen Kunstmuseum. Også her bruger hun navngivne personer fra lokalområdet som modeller.

Fra nøjagtig samme år stammer et andet vægtigt kunstværk med samme tema, nemlig »Efter gudstjenesten«, som nu har fået sin plads på sydvæggen i Hjortdal Kirke. Bag maleriet står kunstneren Johannes Wilhjelm (1868-1938), der nogle få år senere udførte altertavlen til den nyopførte kirke i Fjerritslev fra 1907.

»Efter gudstjenesten« (170 x 220 cm) bliver betragtet som et af Johannes Wilhjelms hovedværker. Det viser folk på vej over kirkegården med nogle stoute bønderkoner helt i forgrunden. De er i kirketøjet med det sorte silketørklæde over hovedet og salmebogen mellem hænderne. Tankefuldt betragter de kirkegårdens fattige gravsteder, der er markeret med hældende jernkors i det vildtvoksende græs.

I 1907 var billedet udstillet på Grosse Berlin Kunstmuseum, hvor det repræsenterede dansk kunst, og det blev senere erhvervet af fiskeeksportør Ekman Hørsel i Hirtshals. I 1968 udlånte han værket til en 100-års mindeudstilling for Johannes Wilhjelm på Charlottenborg i København.

På initiativ af Hjortdal Menighedsråd og skolebestyrelsen ved Hjortdal Skole blev der i 1996 søgt midler til at erhverve det monumentale kunstværk fra Hørsel-familien, og i årene frem til skolens nedlæggelse havde det sin plads i skolens fællesrum.

Ved indvielsen af Fjerritslev Kirkecenter i 2010 blev det besluttet, at Wilhjelm-maleriet skulle være Hjortdals bidrag til udsmykningen af multisalen, men menighedsrådet har siden set en oplagt mulighed i at lade værket indgå i kirkens inventar, netop fordi motivet er fra Hjortdal Kirke, og at det stilmæssigt falder så fint i tråd med altertavlen.

Ud over de to nævnte kunstnere findes i Hjortdal Kirke også et Kristus-maleri (altertavle indtil 1942) af Lucie Ingemann, der var gift med salmedigteren B.S. Ingemann.

Scroll to Top