Her uddannes skolebørn til affaldsagenter

Tina Bjerre fra Skraldeskolen hos Renovest. Foto: Mattias Bodilsen
Tina Bjerre fra Skraldeskolen hos Renovest. Foto: Mattias Bodilsen
Skraldeskolen hos Renovest i Oudrup ved Løgstør er på halvandet år blevet en bragende succes med 5.000 besøgende skoleelever fra områdets 0.-6. klasser

Vi er taget på besøg i Skraldeskolen hos affaldsselskabet Renovest i Oudrup ved Løgstør. Her tager underviser Tina Bjerre imod med lysende engagement og et kæmpestort smil.

Skraldeskolen er Renovests skoletjeneste, som siden efteråret 2011 har været et tilbud til alle børn i 0.-6. klasse i kommunerne Vesthimmerland, Jammerbugt og Rebild samt den vestlige del af Aalborg Kommune. Skraldeskolen er indrettet i en pavillon, som tidligere husede Renovests genbrugsbutik, der nu har fået langt større faciliteter under navnet IGEN IGEN BRUG.

Når skolebørnene ankommer med bus, bliver de sat af lige uden for Skraldeskolen og budt velkommen af et stort skilt med glade skraldemandsansigter. Det signalerer med det samme, at det skal være sjovt at lære, hvordan man sorterer sit affald rigtigt, og hvordan man ved hjælp af fantasi og moderne teknik kan udnytte utroligt meget affald til genanvendelse.

– Vi vil gerne udruste børnene til at dele ud af deres viden ud fra devisen: »Du må gerne blande dig i andres affald!« fortæller Tina Bjerre.

Området foran pavillonen er en indhegnet tumleplads, som bruges, når der er frikvarter i Skraldeskolen.

Pædagogisk og genbrugsrigtig indretning

Inden døre er alt bygget op i genbrugsmaterialer og malet i stærke farver. Indretningen af Skraldeskolen er pædagogisk gennemtænkt, så undervisningen følger et helt naturligt forløb, fordelt på et modul 1 og et modul 2, der afsluttes med eksamen, så børnene kommer ud i livet som »affaldsagenter for fremtiden«.

Der er afsat tre en halv time til hvert modul, inklusive pauser til at spise madpakker og koble af i legeredskaberne – eller måske et tiltrængt besøg på toilettet, der er Skraldeskolens »tropiske« frirum.

Vi begynder i perspektivrummet, hvor vi får at vide, hvorfor det er vigtigt, at vi får uddannet rigtig mange affaldsagenter.

– Hver dansker producerer syv kg affald pr. døgn året rundt. Det er næsten 38 mio. kg for hele landet, indleder Tina.

– Og hvad skal vi gøre med det? Smide det væk! Ja, men hvor er »væk«? Og sådan går snakken frem og tilbage mellem Tina og børnene.

På endevæggen er der opsat store billeder fra dårligt udviklede lande med børn, der sidder i uhyggelige mængder af forurenende og farligt affald.

– Sådan har vi ikke lyst til at bo og leve, konstaterer Tina og børnene. Men måske kan vi være med til at hjælpe disse børn, blandt andet til at komme i skole? Netop derfor går en del af overskuddet fra Renovests genbrugsbutik til organisationen Red Barnet.

Mange grundlæggende emner bliver vendt under besøget i perspektivrummet, og for Tina er det vigtigt, at det bliver så håndgribeligt og konkret som muligt for den enkelte:

– Smider I nogen sinde affald i naturen? Tænk på, at noget af det kan skade dyrene! Er det fair, at nogen skal samle affald op efter dig, og at du skal samle op efter andre?

Omvendt pyramide

I næste rum bliver der sat fokus på, hvad vi selv kan gøre. Tina udfordrer børnene:

– Tør I konkurrere piger mod drenge?

Og så går det ellers løs med at rode rundt i en affaldsbeholder for at lære, hvordan det daglige affald derhjemme skal sorteres.

Til at anskueliggøre det bruger Tina en omvendt »madpyramide«:

Forneden har vi deponi. Det er ting, der hverken kan brændes eller genanvendes og derfor bliver gravet ned i jorden. På store billeder, der hænger på væggen, kan børnene se det store hul til deponi i op til 30 meters dybde ude på Renovests arealer. Det dækker lige så meget som 11 store fodboldbaner eller 100 håndboldbaner!

– Det kan vi ikke blive ved med. Affald er ressourcer, der skal genanvendes, bliver hun og eleverne enige om.

– Det er derfor, I skal være affaldsagenter og få gode idéer til at lave for eksempel toiletter, som ikke skal graves ned, når de bli’r til affald.

Forbrænding, der er næste step på pyramiden, er straks en bedre løsning. Det giver nemlig varme og el til huse og lejligheder.

Næsthøjest i hierarkiet står der genanvendelse. Og her handler det pludselig om, at mange ting som aviser, dåser, glas og plastic kan laves om til nye ting.

– Vidste I for resten, at plasticflasker kan blive til fleecetrøjer? spørger Tina.

I toppen af pyramiden har vi genbrug. Der er masser af de ting, man smider ud, der kan bruges igen af andre ved at blive solgt i genbrugsbutikken.

Og så er der ikke at forglemme nogle af resterne fra madlavningen, som kan blive til dejlig kompost i stedet for at smide det i affaldsbeholderen.

Affald er penge

I det tredje rum bliver eleverne i modul 1 sendt på skattejagt, mens opgaven i modul 2 går ud på at sortere affald ud fra en container.

– Du smider vel ikke penge i skraldespanden? lyder udfordringen fra Tina.

Nej, det kunne ingen af børnene finde på. Men alligevel kan Tina pege på masser af områder, hvor ting, der kunne blive til penge, alligevel bliver smidt ud i stedet for at blive genanvendt.

– Fra genbrugspladserne sælges det genanvendelige affald, for eksempel plastemballage og pap fra cornflakespakker. Det giver penge til os alle sammen, fordi det gavner de kommuner, der ejer Renovest.

Tina viser også, hvad der kommer ud i det slagger, der består af resterne fra forbrænding af affald. Der er mange ting deri, som aldrig skulle have været smidt i affaldsbeholderen. Metal for eksempel. Det kan jo smeltes om til alle mulige nye ting. Glasset og meget aluminium går desværre tabt. Så det er jo penge lige ned under jorden!

Den Store Agenteksamen

Til sidst er vi nået frem til »Den Store Agenteksamen«, som Tina gør både spændende og dramatisk med nedtælling og lydeffekter i bedste »Den Store Klassefest«-stil.

Det foregår i agentrummet. Og det må gerne være sjovt at gå til eksamen, selv om det jo ikke er for sjov, forklarer Tina.

Når eleverne har gennemført modul 1, får de agentbeviset, som blandt andet giver dem lov til at blande sig i andres affald! Efter modul 2 bliver børnene udstyret med en agentbog, som i bedste »grønspættestil« anskueliggør, hvordan man skal forholde sig til alle tænkelige former for affald i hverdagen.

Modul 2 indebærer også en rundvisning på Renovest inklusive et kik ud over deponiet. Et trist syn af affald i jorden, som jo kan give meget stof til eftertanke.

For at fastholde det, som eleverne har lært på Skraldeskolen, får skolerne en affaldsspand med hjem til klasseværelset foruden en plakat, der viser, hvad der må kommes i affaldsspanden til forbrænding, og hvad der skal sorteres til genanvendelse.

– Børnene står jo med fremtidens udfordringer, og desuden må borgerne og skolerne jo gerne være bevidste om muligheden for at gavne kommunens økonomi ved at sortere til genanvendelse, hvis vi gerne vil have penge fra kommunen til nye faciliteter på skoler, bedre idrætsanlæg osv., minder Tina om.

Eneste af sin slags i landet

Skraldeskolen hos Renovest er foreløbig den eneste af sin slags i Danmark, og adskillige andre affaldsselskaber har siden starten for halvandet år siden været på inspirationsbesøg.

Pr. 22. marts 2013 kunne Skraldeskolen notere sig, at 4.978 elever havde deltaget i de lærerige undervisningsforløb på Renovest.

Der er fuldt booket i Skraldeskolen lige nu, fortæller Tina, som tilføjer, at det er planen at iværksætte et modul 3, når alle skoler har været igennem modul 1.

– Måske skulle vi også lave en skraldeskole for voksne? funderer Tina og kigger undersøgende på journalisten og fotografen.

Jo, vi har allerede lært meget i dag, men der er ingen tvivl om, at vi godt kunne trænge til et »modul 2« for at blive rigtig dygtige affaldsagenter!

Artikel fra Magasinet NORD april 2013, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top