Advokatvirksomhed med solide rødder

Advokat Erik Braad – indehaver af Advonord Fjerritslev. Foto Mattias Bodilsen
Advokat Erik Braad – indehaver af Advonord Fjerritslev. Foto Mattias Bodilsen
Han Herreds ældste advokatvirksomhed følger med tiden og har omstillet sig til en ny virkelighed efter kriseår og ændrede strukturer i lokalsamfundet

Advonord i Fjerritslev har gennem mere end 85 år serviceret både private og erhvervsdrivende i områderne Fjerritslev, Brovst, Aggersund og Hannæs.

Kontoret har fungeret i vækstår med fremgang og optimisme i lokalsamfundet såvel som i perioder med krise og stagnation, og aktiviteterne har hele vejen igennem skullet tilpasses konjunkturerne og samfundsudviklingen.

Hvor der i 1960’erne og 1970’erne var en voldsom byggeaktivitet med mange nye parcelhuskvarterer og deraf følgende rådgivning og papirarbejde for en advokatvirksomhed, har byggeriet ligget næsten stille de seneste år. Tilsvarende var der i 1970’erne mange nye industrivirksomheder, der så dagens lys og ekspanderede over de næste årtier. Også dét involverede i høj grad de lokale advokater med rådgivning og projektudvikling. I dag hører det til sjældenhederne, at der skabes industriarbejdspladser lokalt.

Omstilling til servicesamfund

Advokat Erik Braad, som i dag er eneindehaver af Advonord Fjerritslev, kan se tilbage på en rivende udvikling alene i de 35 år, han har været tilknyttet virksomheden. Både op- og nedture.

– Man kan beklage mangt og meget i udviklingen, der har medført, at mange større virksomheder er flyttet fra egnen for at placere sig tæt ved motorvejsnettet, og at vi har mistet mange funktioner som led i den store kommunal- og retsreform i 2007.

– Til gengæld har vi fået nye iværksættere, især inden for servicefagene, og heldigvis har vi et vidtforgrenet net af håndværkere. Hertil kommer, at vi har et velfungerende handelsliv med liv i stort set alle butikker, ligesom hotellerne i høj grad er med til at markere vores område som en stærk turist- og konferencedestination.

Moderne advokatkontor med historie

Advonord har formået at omstille sig og har løbende tilpasset virksomheden til de ændrede forretningsvilkår. I dag er kontoret bemandet med to advokater, Erik Braad og Heidi Bach, samt tre sekretærer, Conny Holmehave, Ellen Sørensen og Bente Jensen, der alle er kendte ansigter i lokalområdet i deres fritid.

Kontoret drives i dag fra moderne og lyse lokaler i Sparekassen Himmerlands bygning i Østergade 15 midt i Fjerritslev by. Tidligere rådede Advonord over naboejendommen Østergade 21, som nu er fjernet for at give plads til et nyt torv foran SuperBrugsen.

Det var sagfører Willumsen, der grundlagde virksomheden helt tilbage i 1926. I 1954 blev kontoret overtaget af den legendariske sagfører M.A. Madsen, der efterhånden optog advokaterne Mogens Nørgaard og Erik Braad som kompagnoner.

Gennem alle årene har Advonord haft fast hovedkontor i Fjerritslev, og samtidig har der i en årrække været afdelingskontorer i henholdsvis Brovst, Frøstrup og Vesløs. I dag er aktiviteterne samlet på ét sted.

Den nyeste teknologi er i anvendelse, når de mangeartede opgaver skal udføres, og medarbejderne har løbende holdt sig ajour med uddannelse og opdatering inden for den nyeste teknik, så Advonord er fuldt konkurrencedygtig på såvel ydelser som kompetencer.

Engageret i lokalt erhvervliv

– Vi har altid haft fokus på projektudvikling af fast ejendom samt bistand og rådgivning til lokale virksomheder og private, fortæller Erik Braad.

Blandt opgaverne, der relaterer sig til bygge- og ejendomsforhold, er rådgivning omkring de kommunale lokalplaner, ligesom Advonord stiller sin ekspertise til rådighed ved udredning af tvister og mangelsager.

Kontoret har desuden juridisk, fagligt speciale inden for familie- og arveret foruden afvikling af retssager, strafferetsbehandling og forligsmægling.

– Vi har et stort og dybtgående lokalkendskab, som er opbygget gennem mange generationer, til dels som følge af, at vi ved siden af kontorets daglige aktiviteter har involveret os i mangt og meget erhvervsmæssigt bestyrelsesarbejde på frivillig og ulønnet basis.

– Det har betydet kvalitet og en uvurdérlig dimension i rådgivningen over for både små og mellemstore virksomheder, påpeger Erik Braad.

En vigtig del af servicen over for såvel virksomheder som private er håndteringen af almindelige inkassosager, og igen takket være indehavernes og medarbejdernes omfattende lokalkendskab er kontoret i stand til at yde særlig bistand omkring kreditvurderinger og inddrivelse af større skyldige beløb.

Erfaring og indsigt giver tryghed

– Det er vores erfaring, at lokale virksomhedsejere og privatpersoner er trygge ved at henvende sig til et kontor som vores med den sikkerhed, der ligger i, at vi gennem generationer har betjent de familier, som har rod i området og fortsat driver virksomhed i området mellem Jammerbugten og Limfjorden.

– Mange og lange forklaringer er tit ganske overflødige, fordi vi har så indgående et kendskab til kundernes forhold tilbage i tiden.

Fuld valuta for pengene

Erik Braad slår fast, at det er Advonords overordnede mål at levere en serviceydelse, der står mål med honoraret, således at kunden altid får fuld valuta for pengene.

– Vi sikrer alle en god, personlig, hurtig og effektiv betjening inden for de områder, vi beskæftiger os med, tilføjer han.

Advonord et af de få tilbageværende advokatrådgivningsfirmaer i Han Herred, idet udviklingen har medført, at adskillige kolleger gennem årene har måttet lukke.

Artikel fra Magasinet NORD april 2013, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top