Han Herred Bogen 2024 er på vej ud

Udsnit af omslagsbilledet til 29. årgang af Han Herred Bogen. Motivet er Aggersborg − Danmarks største ringborg fra vikingetiden − som 17. september 2023 blev optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. Foto: Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix
Udsnit af omslagsbilledet til 29. årgang af Han Herred Bogen. Motivet er Aggersborg − Danmarks største ringborg fra vikingetiden − som 17. september 2023 blev optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. Foto: Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix

Torsdag 16. november udkommer Han Herred Bogen 2024, der er 29. årgang af den lokalhistoriske årbog for både Øster og Vester Han Herred. Bogen udgives af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred i samarbejde med Sparekassen Danmark Fonden Brovst, og redaktionen består af Bente Kristensen, Peter Eigenbroth og Ejgil Bodilsen. Den er igen i år på 256 sider i et stort, indbundet format, rigt illustreret og med en forside, der prydes af et luftfoto af vikingeborgen Aggersborg, som netop i år er udnævnt til UNESCO Verdensarv.

Fra Gjøl i øst til Hannæs i vest var Han Herrederne i omkring 90 år den geografiske ramme om et eventyr, minkavlen, som fik en brat ende med coronapandemien. I Han Herred Bogen 2024 fortæller den tidligere minkavler Poul Erik Andersen, Skræm, i samarbejde med en række tidligere pelsdyravlerkolleger og en tidligere minkkonsulent, historien. Endnu er det for tidligt at sige, om der igen kommer en dansk minkproduktion af betydning.

Rita Rendow skriver om Astrid Dieckmann (1903-54), lærerdatteren fra Skræm, som 1922 forlovede og 1927 giftede sig med den på Bornholm fødte senere kordegn Hans Christian Kofoed (1898-1952). I 1928 åbnede de sammen på Christianshavn under navnet Christians Sogns Arbejdsstuer for Arbejdsledige det, der i 1946 efter fem flytninger blev til Kofoeds Skole, både på Christianshavn og ude på Amager, skabt af de to sammen og med udgangspunkt i deres hjem på Christianshavns Torv samt i deres kristne grundsyn, men efter moderne pædagogiske principper.

I to artikler fortæller Carl Christensen, Bente Kristensen og Ida Leding Larsen historien om Skovsgaard Hotel, der åbnede 1900 som Skovsgaard Gæstgivergaard, og som siden 1992 har været drevet på andelsbasis med økonomisk grundlag i permanente arbejdspladser for mennesker uden store muligheder på det normale arbejdsmarked.

Skovejer Mette Glarborg, der er født 1953, og hvis morfar Frode Hansen 1962 købte Oxholm Gods på Øland, fortæller om sin barndom i først København og siden i Brovst-området, hvorefter hun som ung blev landbrugsuddannet på Bygholm Landbrugsskole i Horsens og siden på godser Sjælland og Fyn, men 1977 vendte tilbage til Øland. Hun gennemgår årenes udvikling omkring Oxholm frem til dagens skovdrift på Øland.

Mogens Kronborg Brix, der er født 1945, og hvis navne borger for en mangeårig og bred forankring i Han Herred, fortæller i en artikel om sin opvækst på Søgaard i Nørre Økse. Videre fortæller Anne Studsgaard om sin morfar, karetmager og sognefoged M.P. Knøsgaard (1877-1976) i Brovst, som også kunne skrive Dannebrogsmand, cykelsportsmand og forhenværende kontrolbestyrer hos arbejdsmændene på sit cv. Og Dorte Elkjær-Gregersen fortæller om den stoute bonde Frendsen Pedersen Danielsen (1854-1944), som i 43 år drev landbrug som husmand og hedeopdyrker på Rødland Hede i Lerup Sogn, efter at han 1880 giftede sig med Kirstine Andrea Larsen (1858-1931) fra Kettrup. Fra 1923 havde de deres otium på Rolighedsvej i Fjerritslev.

»Dette øde sted er den skønneste plet i mit rige!« Sådan skulle Kong Frederik VI spontant have udbrudt, da han mandag 21. juni 1824 kom ridende til Grønnestrand i Kollerup Sogn i Vester Han Herred. Kongen og hans følge kom fra Børglum Kloster i Vendsyssel langs Jammerbugten – og var nu ankommet til Thisted Amt. Netop ved Grønnestrand sørgede godsejer Johann Caspar de Mylius til Aagaard syd for Fjerritslev for, at der blev rejst en mindesten. Den står der endnu, på venstre hånd lidt nord for Grønnestrand Feriecenter, når man kører fra Fjerritslev mod Grønnestrand. I øvrigt mente man, at det var det første kongebesøg i Thisted Amt i henved 300 år.

I artiklen »Sangene fra Vesten Bjerget« fortæller musikeren og sangskriveren Ole Berthelsen om sit møde med Hannæs i 1984, et helårsliv dér i nogle år og et fritidsliv dér lige siden, og om de sange, egnen har inspireret ham til. Og Kirsten Stokholm fortæller om Martin Andersen (1892-1974), der gennem 29 år cyklede Frøstrup Postdistrikts længste rute Bulbjerg-Lild Strand-Kæret på hele 36 kilometer i al slags vejr, hvorefter han de følgende år varetog de to daglige ombæringer på byruten i Frøstrup og således fejrede 40-års jubilæum 1. maj 1959.

Kettrup Kirke historisk og i dag er fokus for to artikler af Bjarne Bjerregaard Jørgensen og sognepræst Henning Elmholdt Smidt. Endelig skriver snart 90-årige Arne Jensbye, Tilsted, om sit lange liv fra barndommen på en landbrugsejendom på Aagaards Mark syd for Fjerritslev til lærergerning i Thisted og derfra udsendelse som missionær til Nigeria.

Årbogen indeholder som sædvanlig også årsberetning fra udgiveren Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred samt beretninger fra de enkelte lokalhistoriske foreninger, der indgår i samvirket. Der er også billedkavalkaden »Det Gamle Album« og »Årets gang i Han Herred«.

Han Herred Bogen 2024 udgives på Forlag1.dk og kan købes hos en række lokale forhandlere.

Scroll to Top