Fuldt hus til de gode fortællinger i kirken

Jesper Kinch Andersen havde kigget dybt i de tilgængelige kilder for at sætte navne på de lokale personer på Anna E. Munchs smukke altertavle, hvis centrale motiv er Kristus i stråleglans, omgivet af tilbedende engle. Foto: Ejgil Bodilsen
Jesper Kinch Andersen havde kigget dybt i de tilgængelige kilder for at sætte navne på de lokale personer på Anna E. Munchs smukke altertavle, hvis centrale motiv er Kristus i stråleglans, omgivet af tilbedende engle. Foto: Ejgil Bodilsen
Hjortdal Kirke dannede ramme om en indholdsrig eftermiddag med udgangspunkt i personerne på Anna E. Munchs unikke altertavle fra 1942

På en temmelig våd efterårssøndag valgte knap 100 mennesker fra nær og fjern at søge i ind i det hyggelige kirkerum og sætte sig godt til rette for at lytte til et par gode fortællere krydret med fællessang og dejlig musik på orgel og tværfløjte.

Første afdeling var lagt i hænderne på 65-årige Jesper Kinch Andersen, Struer, der er opvokset i Slettestrand og har en stor viden om tidligere tiders fiskerliv, pensionatsvirksomhed og kunstnerisk udfoldelse på egnen omkring Hjortdal. Han havde påtaget sig at dykke ned i både mundtlige og skriftlige kilder, der kan belyse historien om de lokale personer, som maleren Anna E. Munch (1876-1960) benyttede på sidefløjene, da hun i 1942 udførte kirkens helt specielle altertavle med Kristus i stråleglans som det centrale motiv.

Det var lykkedes ham at sætte navne på følgende, som Anna E. Munch portrætterede første gang allerede i slutningen af 1890’erne: Fisker Per Gundersen og gamle Maren Kathrine på venstre fløj – og »Æ Dorthe« (Jensen) samt drengen Christian Kjelgaard på højre fløj. Jesper Kinch Andersen afviste en udbredt formodning om, at den unge kone med barnet til venstre skulle være Per Gundersens hustru.

Manden på højre side er andetsteds angivet som en fisker fra Vedbæk, men Jesper Kinch Andersen ville nu hellere tro, at der er tale om den Slettestrand-fisker, som kunstnerens mor i et brev fra 1898 omtaler som »en aldeles brillant Model, en ung, kraftig Fyr, høj og stærk glødende som en Indianer med et godt Ansigt«. Den lille pige til højre er der foreløbig ingen oplysninger om.

Herefter blev ordet givet videre til forfatteren Jens Kristian Kjelgaard Lings, Fjaltring, der med egne ord har kendt Hjortdal Kirkes indre i hele 87 år! Det forklares ved, at Lings fylder 90 i begyndelsen af december i år.

Den nære tilknytning til Hjortdal skyldes stærke familiebånd, idet bedsteforældrene oprindelig boede som nabo til huset »Thorshøj« på Slettestrandvej 54, hvor kunstnerfamilien Munch holdt til. Og i 1899 lavede Anna E. Munch et portræt af Lings’ far – den dengang treårige Christian Kjelgaard – som 43 år senere blev forfremmet til kirkens altertavle. Forfatteren kunne fortælle, at han som barn ofte faldt i dybe tanker om faderens rolle på alterbilledet. Christian Kjelgaard fik sin livsgerning som førstelærer og kirkesanger i Haunstrup ved Herning.

Jens Kristian Lings kunne videre berette om sin store kærlighed til området omkring gården Vester Lien ved Fosdalen, hvor bedsteforældrene på deres gamle dage indlogerede sig hos datteren Laura og svigersønnen Marinus Jensen. Det var barndommens paradis for Jens Kristian, og som ung student fik han plads som karl på gården hos faster Laura og onkel Marinus, efter at han i et halvt år havde prøvet kræfter med lærerfaget som vikar i Øsløs Nordre Skole.

Lings’ fortælling varede en god times tid og rummede mange muntre og pudsige episoder, som vakte smil og latter hos tilhørerne i den fyldte kirke. Erindringerne er også nedfældet i form af tre bøger.

89-årige Jens Kristian Lings leverede en medrivende fortælling om sin tilknytning til kirken, hvor hans far er afbildet på Anna E. Munchs altertavle, og om slægten på gården Vester Lien, som var barndommens paradis. Foto: Ejgil Bodilsen
89-årige Jens Kristian Lings leverede en medrivende fortælling om sin tilknytning til kirken, hvor hans far er afbildet på Anna E. Munchs altertavle, og om slægten på gården Vester Lien, som var barndommens paradis. Foto: Ejgil Bodilsen

Organist Jens Kristian Jensen og fløjtenist Pernille Christensen afrundede eftermiddagen med endnu et stykke musik, før gode folk fra Hjortdal Menighedsråd og Hjortdal Beboerforening serverede kaffe og kage, alt imens snakken gik lystigt, og der var lejlighed til at tage altertavlen i nærmere øjesyn.

Det lokalhistoriske projekt »Kunsten i Han Herred« stod for arrangementet i samarbejde med menighedsråd og beboerforening, og der var til anledningen sammensat en lille udstilling med en række små værker af Anna E. Munch.

Scroll to Top