Han Herred Bogen 2019 på vej ud til læserne

Mange har ydet deres bidrag til Han Herred Bogen 2019, som blev præsenteret ved en festaften i Sport & Kulturcenter Brovst. På billedet ses en stor del af forfatterne til de 17 artikler samt Han Herred Bogens redaktion og styregruppen bag projekt »Kunsten i Han Herred«, som også har sat sit præg på 24. udgave af den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred. Foto: Mattias Bodilsen
Mange har ydet deres bidrag til Han Herred Bogen 2019, som blev præsenteret ved en festaften i Sport & Kulturcenter Brovst. På billedet ses en stor del af forfatterne til de 17 artikler samt Han Herred Bogens redaktion og styregruppen bag projekt »Kunsten i Han Herred«, som også har sat sit præg på 24. udgave af den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred. Stående fra venstre: Ketty Johansson, Otto Kjær Larsen, Lillian Carstensen, Susanne Hjorth Hansen, Joan Vuust, John Olsson, Lillian Nøhr, Jens Peter Larsen, Lis Jensen, Bente Kristensen, Gudrun Kaspersen, Erling Jensen, Peter Grishauge, Jytte Vuust Nielsen, Peter Eigenbroth, Dorte Kvist, Margit Kristensen, Kirsten Stokholm, Ejgil Bodilsen, Bente Bennike, Anna Marie Toft Sørensen, Helen Grishauge og Inge Sørensen. Siddende fra venstre: Rita Rendow, Anne Grethe Kolstrup, Jens Dige, Ole Villumsen Krog, Ingvard Jakobsen og Karin Bach Dahl-Jensen. Foto: Mattias Bodilsen
Han Herred Bogen 2019 – 24. udgave af den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred – blev præsenteret for bidragydere, redaktion og medlemmer af Lokalhistorisk Samvirkes styrelse og udvalg ved en festaften i Sport & Kulturcenter Brovst

Helle Bak Andreasen deltog som repræsentant for Jammerbugt Kommune og fastslog, at lokalhistorie er et højt prioriteret område under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, som hun er formand for. Hun glædede sig over, at der netop er igangsat en arkivuddannelse med 41 deltagere fra hele kommunen til første modul, og roste det store frivillige arbejde omkring Han Herred Bogen, der nu snart kan fejre 25-års jubilæum.

Samvirkets formand, regionsrådsmedlem Otto Kjær Larsen, indledte festlighederne med et tilbageblik på aktiviteterne i det forløbne år og fremhævede projekt »Kunsten i Han Herred«, som indtil nu har resulteret i to velbesøgte maleriudstillinger i Fjerritslev Kirkecenter. Senest om malerne Anders Norre og Poul Eje, der begge voksede op og lagde grunden til deres kunstneriske livsvej i Han Herred. Anders Norre er årets kunstner i Han Herred Bogen 2019, hvor han portrætteres af Gunnar Olsen fra Løkken.

Næste lokalhistoriske kunstudstilling planlægges til forsommeren 2019 med temaet »Svinkløvmalerne« som et led i markeringen af Svinkløv Badehotels genåbning, og årbogens redaktion er meget interesseret i at finde nye kunstnerartikler til kommende årgange.

Redaktør Ejgil Bodilsen, der præsenterede de enkelte forfattere og deres bidrag til Han Herred Bogen 2019, sammenlignede lokalhistorie med det at samle et stort puslespil med mange brikker, hvor det til en begyndelse gælder om at få samlet hjørner og sider til en ramme:

− Han Herred Bogen giver dig en ramme til lokalhistorien og samtidig en masse løse brikker, som du selv må pusle med at få til at hænge sammen. Rammen består af artikler, der skaber sammenhæng og overblik over udviklingen i et sogn, en forening eller en bestemt periode i vores fælles historie, og alle de løse brikker består især af erindringsartikler, som først og fremmest er udtryk for skribenternes personlige oplevelser, sansninger og indtryk, pointerede han.

Efter præsentationen blev årbogen uddelt til de 71 deltagere, og især bogens mange billeder gav anledning til mange gode samtaler og udveksling af minder omkring bordene. En af bidragyderne, Ole Villumsen Krog, sluttede aftenen med et indblik i sin research til artiklen om »Undergrundshæren i Fjerritslev« i den sidste del af besættelsestiden.

Bogfesten blev i øvrigt krydret med fællessang efter Han Herred Sangbogen til musikalsk ledsagelse ved Johan Svaneborg på violin og Niels Kraghede på harmonika.

Han Herred Bogen 2019 er på 264 sider og indeholder 17 artikler foruden de faste rubrikker med årsberetninger, billedkavalkaden »Det Gamle Album« og en oversigt over årets gang i Han Herred 2017-18 med klip fra de lokale aviser. Årbogen udgives i samarbejde med Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, og Fjerritslev Tryk, som står for den grafiske produktion samt forlagsekspedition.

Se flere billeder fra bogpræsentationen 15. november

Køb Han Herred Bogen

Scroll to Top