Fællessang ved Havbådehuset hver tirsdag i juli

Alle fire tirsdage i juli er der udendørs fællessang i Slettestrand. Foto: Ejgil Bodilsen
Alle fire tirsdage i juli er der udendørs fællessang i Slettestrand. Foto: Ejgil Bodilsen

»Sange ved havet« er gennem de seneste 10 år blevet en fast bestanddel af sommerlivet i Han Herred, og igen i år inviteres alle – sommergæster såvel som fastboende – til fire sangaftener i det fri ved Havbådehuset i Slettestrand.

Det foregår som hidtil alle tirsdage i juli fra klokken 20 til ca. 21, og traditionelt bliver »Sange ved havet« besøgt af mellem 150 og 300 sangglade mennesker hver gang.

Et team af dygtige sangere og musikere – primært fra lokalområdet – er klar til at lede forsamlingen gennem et afvekslende og veltilrettelagt program.

4. juli er bemandingen Inger Lund Gregersen (klaver) og Marianne Klausen (forsanger), 11. juli: Anders Moltsen (klaver) og Gitte Nielsen (forsanger), 18. juli: Peter Olsen (klaver) og Johan Svaneborg (forsanger), og 11. sæson afsluttes 25. juli med en aften, hvor Peter Sloth Andersen og Diana Haugland Jensen, der er henholdsvis organist og kirkesanger ved Vejgård Kirke, står for programmet.

Han Herred Sangbogen, som indeholder et bredt udvalg af såvel danske som nordiske sange, benyttes ved alle fire sangaftener, og deltagerne har mulighed for at låne et eksemplar ved Havbådehuset. Det er desuden muligt at bestille sangbogen via www.Forlag1.dk

Der er fri adgang hver gang, men efter fællessangen er der tilbud om kaffe og kage à 25 kroner. Pengene går ubeskåret til dækning af de udgifter, der er forbundet med arrangementet, idet kaffe og kage sponsoreres af de lokale hoteller: Feriecenter Slettestrand, Rønnes Hotel, Strandhotel Klitrosen og Hotel Højgaarden.

Arrangørerne opfordrer deltagerne til at tage klapstol, tæppe og eventuelt paraply med, så man er passende klædt på til de lyse nordjyske sommeraftener. Skulle det vise sig at være dårligt vejr, vil arrangementet blive aflyst ved opslag på »Sange ved havet«s Facebookside.

Bag »Sange ved havet« står en stab af frivillige, der repræsenterer følgende ni foreninger og instanser: Udvikling Han Herred, Han Herred Havbåde, Destination Svinkløv‐Slettestrand‐Thorupstrand, Hjortdal Beboerforening, Hjortdal Menighedsråd, Kulturforeningen Tinghuset, Jammerbugt Kulturskole, Klim Kalkovn og Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred.

»Sange ved havet« fletter sig smukt ind i sommerens række af kirkekoncerter »Musik i Han Herred«, og fællessangen fortsætter efter sommerferien i Tinghuset, Fjerritslev, hvor der også er fri adgang den første tirsdag i hver måned klokken 19 fra september til maj.

Scroll to Top