Afsløring af mindeplade for husmandsdigteren Johan Skjoldborg

Mindesten for Bratbjergmanden
Mindesten for Bratbjergmanden

De lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum-Koldmose og Øster Han Herreds Egnssamling i Tranum har taget initiativ til at hædre husmændenes digter, Johan Skjoldborg (1861-1936), i form af en stele med mindeplade i mindelunden ved Bratbjerg Søerne. Afsløringen sker onsdag 14. juni 2023 kl. 17.00.

Skjoldborg, skomagersønnen fra Øsløs, var uddannet lærer fra Ranum Seminarium 1881 og blev efter et par korte vikariater hjælpelærer i Kollerup, hvorefter han virkede ved Koldmose Skole fra 1889 til 1902.

Det var i denne periode, han indledte sit forfatterskab, blandt andet om husmændenes historie med inspiration fra klittens folk. Hans første roman, »En Stridsmand«, udkom i 1896 med indledningsdigtet »Du husmand, som ørker den stridige jord«. Året efter udkom husmandssangen »Når vinteren rinder i grøft og i grav« med omkvædet »Med min hakke, min skovl og min spade«.

Ved siden af lærergerningen og forfatterskabet var Johan Skjoldborg aktiv i skyttebevægelsen og afholdsbevægelsen. Han havde desuden en sidebeskæftigelse for Nationalmuseet med fredning af fortidsminder og et samarbejde med folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Skjoldborg var med andre ord levende interesseret i alt, hvad der rørte sig i tiden.

Historien om husmændene er en kortere, men såre vigtig epoke i vores historie. Alle de mange små husmandsbrug, der skabte ramme om familierne, gled ud i 1950’erne og 1960’erne efter ca. 70 år, der i bibelsk forstand er støvets år!

Afsløringen af mindepladen for husmandsdigteren sker som indledning til Tranum Aktieplantages traditionsrige årsfest og fortages af kulturudvalgsformand Helle Bak Andreasen, Brovst, hvorpå der vil være en forfriskning. Derefter fortsætter Aktieplantagens årsfest efter programmet.

Opsætningen føjer sig smukt ind i mindelunden ved Bratbjerg Søerne, idet der foruden stelen med mindepladen for Johan Skjoldborg allerede er en tilsvarende for ildsjælen Gunnar Nielsen (1923-2008) og en større mindesten for Bratbjergmanden Chr. Jensen Mann (1876-1956).

Gunnar Nielsens mindeplade ved Bratbjerg Søerne
Gunnar Nielsens mindeplade ved Bratbjerg Søerne
Scroll to Top