Fælles oplevelser giver stærkt sammenhold

Klim Landsbyforening vil sikre sig, at området ved byens forsamlingshus ikke går i forfald og har derfor erhvervet afdøde Peter Styrbæks rødstenshus på Gammel Landevej 7, som er et tidligere karetmagerværksted med beboelse fra 1923. Med 70.000 kr. i støtte fra Jammerbugt Kommunes udviklingsafdeling og 25.000 kr. fra Klim Sparekasse – samt opsamlet overskud fra erhvervsklubben – er en række frivillige håndværkere i fuld gang med at totalrenovere huset med henblik på udlejning. Foto: Mattias Bodilsen
Klim Landsbyforening vil sikre sig, at området ved byens forsamlingshus ikke går i forfald og har derfor erhvervet afdøde Peter Styrbæks rødstenshus på Gammel Landevej 7, som er et tidligere karetmagerværksted med beboelse fra 1923. Med 70.000 kr. i støtte fra Jammerbugt Kommunes udviklingsafdeling og 25.000 kr. fra Klim Sparekasse – samt opsamlet overskud fra erhvervsklubben – er en række frivillige håndværkere i fuld gang med at totalrenovere huset med henblik på udlejning. Foto: Mattias Bodilsen
Netværket Klim og Omegns Erhvervsklub opstod som sidegevinst til den omfattende renovering af byens forsamlingshus i 2008-09

Klim og Omegns Erhvervsklub er blevet en succes af et omfang, som ingen havde drømt om, da netværket blev etableret i 2008.

Det skete i forbindelse med en kampagne, der skulle skaffe økonomiske midler til en gennemgribende renovering af Klim Forsamlingshus. Ud over at søge fondsmidler og foretage en husstandsindsamling valgte forsamlingshusbestyrelsen også at give områdets virksomheder mulighed for at tegne et erhvervsabonnement.

For at skabe en god stemning om kampagnen blev der iværksat forskellige sociale aktiviteter. Blandt andet blev der arrangeret en fælles julefrokost for de erhvervsdrivende og deres ansatte. Men det var ikke tanken, at disse tiltag skulle vare ved ud over byggeperioden.

Det viste sig imidlertid, at der her var sået nogle frø til noget, der skulle vokse sig meget større.

Helt ny model for samarbejde

Etableringen af erhvervsnetværket var en frugt af, at man forinden havde foretaget en større reorganisering af de to gamle foreninger, som blandt andet havde ansvar for forskellige faste arrangementer, nemlig Klim Håndværker- og Borgerforening og foreningen bag Klim Forsamlingshus.

Forsamlingshuset trængte til en større renovering, og i begge foreninger var det efterhånden vanskeligt at rekruttere folk til bestyrelsen. Derved opstod tanken om at slå foreningerne sammen, og gode kræfter i lokalsamfundet blev mobiliseret, således at man fik skabt en helt ny model for samarbejde mellem byens foreninger.

Resultatet blev paraplyorganisationen Klim Landsbyforening, som ud over en 10 mand stor bestyrelse fik en række underudvalg til at varetage vidt forskellige opgaver. Således er ansvaret for de faste årlige arrangementer i byen lagt over i et særligt udvalg, og det samme gælder eksempelvis vedligeholdelse af forsamlingshuset ude og inde, byforskønnelse, dilettant og hjemmesiden Thorup-Klim.dk

Der blev iværksat en mandagsklub for efterlønnere og pensionister, og Klim Kalkovn fik også sit eget udvalg, da denne kulturhistoriske bygning i 2010 blev overtaget fra Han Herred Naturcenter.

Drevet af lyst og interesse

– Pointen i det hele er, at vi har fået mange flere engageret i de forskellige opgaver, understreger Niels Agesen, der har været formand for Klim Landsbyforening i alle seks år siden oprettelsen.

– Og det allervigtigste er, at folk har haft mulighed for at byde ind med det, de brænder for, i stedet for at skulle binde sig til det »trælse« bestyrelsesarbejde. Det giver medansvar til gavn for helheden.

Erhvervsnetværk bliver permanent

Da forsamlingshuset, som sammen med Thorup-Klim Hallen og skolerne er vigtige omdrejningspunkter i lokalsamfundet, var genindviet i 2009, og der blev holdt generalforsamling i den nystiftede landsbyforening, var der forslag om at gøre erhvervsnetværket permanent under navnet Klim og Omegns Erhvervsklub.

– Der var fuld opbakning fra alle sider, og vi dannede et udvalg med tre personer fra landsbyforeningens bestyrelse og tre øvrige medlemmer, der repræsenterer områdets erhvervsliv, fortæller Niels Agesen.

I øjeblikket tæller erhvervsklubben 58 ud af områdets ca. 80 erhvervsdrivende med eget cvr-nummer, og kontingentstørrelsen er sat, så alle kan være med.

– Efterhånden har vi opbygget et højt aktivitetsniveau, men det har lige fra starten været vigtigt at uddelegere opgaverne, så ingen løber sur i at skulle stå for det hele.

Hvert år i januar planlægges årets aktiviteter, og der bliver sat ansvarlige på til at gennemføre hvert enkelt arrangement.

Alsidigt årsprogram

Alle medlemmer af erhvervsklubben er samtidig fuldgyldige medlemmer af Klim Landsbyforening. Men klubben har sit eget årsmøde i marts, hvor det er blevet en tradition, at der er skipperlabskovs på menuen.

– I det hele taget er mad en vigtig del af det sociale samvær, så vi har ingen aktiviteter uden en form for spisning, indskyder Niels Agesen.

Årsmødet i 2014 blev fulgt op af et offentligt foredrag med eventyreren Troels Kløvedal, og blandt årets øvrige aktiviteter kan nævnes ishockey i Gigantium, besøg i Østerild Testcenter, rundvisning i det nyindviede fiskepakhus i Thorup Strand og på Klim Strand Camping samt ture til Aalborg Travbane og Aalborg Teater, hvor man kom bag kulisserne og overværende henholdsvis travløb og en teaterforestilling.

Senest har der været en pilefletaften i forsamlingshuset, og 26. november afvikles den årlige bustur til Agromek i Herning. To dage senere indbydes til den efterhånden traditionelle julefrokost, og det er ifølge Niels Agesen en mulighed, som mange af områdets virksomheder gør brug af, da man på den måde udelukkende befinder sig blandt kendte mennesker.

Gensidig respekt og lokal stolthed

Ud over det fastlagte årsprogram er erhvervsklubben også formidler af andre tiltag, eksempelvis når nogle af medlemmerne holder kundearrangementer.

– Vi er et netværk, som bakker op om alt, hvad der foregår i lokalområdet, og gennem de forskellige aktiviteter giver vi lokalbefolkningen mulighed for at komme ind bag facaden af virksomhederne. Eksempelvis var der mange, der aldrig havde set Klim Møbelfabrik indefra, da vi sidste år arrangerede besøg dér.

– Det er vigtigt med en stor bredde for at tilgodese så mange interesser som muligt. Men vi giver os sjældent af med deciderede faglige arrangementer, da det ofte kun vil interessere nogle få af vore medlemmer, påpeger Niels Agesen.

– Gennem netværket er vi med til at nedbryde skel og fordomme og opbygge gensidig forståelse og respekt for, hvordan hver enkelt driver virksomhed. Og ikke mindst medvirker vi til at give lokalbefolkningen en stolthed over at bo i vores dejlige område.

Artikel fra Magasinet NORD november 2014, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top