Y’s Men i Han Herred fejrer 40-års jubilæum

Måned for måned året rundt samles en flok kvinder og mænd i et socialt og aktivt fællesskab, kaldet Han Herred Y’s Men’s Club, som i år kan fejre 40-års jubilæum. Mødestedet er sædvanligvis »Bjælkebo« på Enghaven i Skovsgaard

Han Herred Y’s Men’s Club støtter arbejdet blandt børn, unge og socialt udsatte. Arbejdet bygger på en kristen livsopfattelse med frivillig tjeneste og indsats for en bedre verden, og klubmedlemmerne får mange tilbagemeldinger på, at deres indsats nytter.

Helt konkret skaffer klubben økonomiske midler og arbejdskraft til en række projekter såvel lokalt som på nationalt og internationalt plan. Det sker i regi af den verdensomspændende Y’s Men’s bevægelse, der har rødder i YMCA (KFUM). I dag er der 140 klubber med ca. 3.400 medlemmer på landsplan i Danmark.

Initiativ kom fra Aars

40-års jubilæet i Han Herred Y’s Men’s Club fejres med en stor fest i Fjerritslev Kirkecenter søndag 26. marts. Netop på denne dato i 1977 blev klubben chartret som nr. 72 i Danmark.  Aars Y’s Men’s Club var moderklubben, og ildsjælen Chr. Bach Iversen kørte mange ture til Han Herred for at hverve medlemmer til den nye klub.

Det viste sig hurtigt, at der var et stort behov for en sådan klub i Han Herred, og en af de første opgaver blev at skaffe midler og hænder til en gennemgribende restaurering af spejderhuset »Hanbohus« i Sandmosen.

Hanen og hønen

Samme dato blev der chartret en ny klub i Norge – nemlig i Hønefoss – og hvad kunne være mere naturligt, end at »hanen og hønen« fandt sammen som venskabsklubber! Der blev hurtigt taget kontakt til Norge – venskabet blev en realitet – og i årene herefter oplevede nordjyderne mange dejlige besøg i Norge og gensidigt her i Han Herred.

Desværre »døde hønen« i 1993, idet der blev problemer med at rekruttere nye medlemmer, og man blev nødt til at nedlægge klubben i Hønefoss. Dog har et enkelt medlem, Astrid Opsahl, holdt kontakten til Han Herred ved lige og deltager gerne i 40-års jubilæet. Siden 2007 har Holbæk Fjord Y’s Men’s Club på Sjælland været ny venskabsklub.

Han Herred Y’s Men’s Club er i dag moderklub for Aabybro Y’s Men. Nogle af Han Herreds medlemmer fra Aabybro mente, at der var basis for at chartre en ny klub i Aabybro, og det blev en realitet i 2004.

Davidsen og Y’s Men’s bevægelsen

Y’s Men blev igangsat 1920 i Toledo, USA, med inspiration i de frokostklubber, som vandt frem i mange sammenhænge. Idémanden var Paul W. Alexander, og allerede i 1928 kom bevægelsen til Europa.

I 1947 blev den første klub i Danmark etableret i Aalborg på initiativ af grosserer Ejnar Davidsen, der havde stiftet bekendtskab med bevægelsen på en rejse til Prag. Nu afdøde Ejnar Davidsen boede på sine ældre dage i Hjortdal, idet hans familie har nær tilknytning til Fjerritslev-området.

De lokale aktiviteter

Han Herred Y’s Mens Club har en række faste aktiviteter på årsprogrammet, såsom klipning af fyrtoppe samt fremstilling af kranse, som sælges til egnens kirkegårde. Førhen samlede man trærødder, som blev dekoreret til juledekorationer. Sammen med Aabybro Y’s Men udgives en årlig annoncelodseddel, som sælges af blandt andet KFUM-Spejderne og FDF for at skaffe midler til at støtte især det kirkelige arbejde blandt børn og unge i Jammerbugt Kommune.

Via de lokale aktiviteter er klubben hvert år i stand til at uddele ca. 100.000 kroner efter ansøgning. Derudover ydes støtte til internationale – kirkelige, sociale og humanitære – projekter via Y’s Men Region Danmark.

Jubilæumsfesten 26. marts

Jubilæumsfesten søndag 26. marts indledes med gudstjeneste i Fjerritslev Kirke ved pastor Ejler Winkel, Hjortdal. Derefter fortsætter festlighederne i Kirkecentret med velkomst ved klubbens nuværende præsident, Lilli-Anne Christensen, Fjerritslev. Til aften bydes på en velanrettet buffet, inden Jens Byskov, der bor i Haderup og er medlem af ledelsen for Region Danmark, holder festtalen.

Der er desuden fællessang og musikalsk underholdning ved Pernille Christensen og Jens Kristian Jensen fra Hjortdal, og under kaffen står Martin Sørensen, Fjerritslev, for et historisk tilbageblik på de første fire årtier.

Martin Sørensen er det eneste nuværende medlem, der har været med i samtlige 40 år, og før stiftelsen af Han Herred Y’s Mens Club var han medlem gennem 10 år i Bjerringbro. Han har således 50 år på bagen som »Y’s Man« og glæder sig over, at der allerede er 80 tilmeldte til jubilæumsfesten i Fjerritslev.

Scroll to Top