Festen på Aagaard fortsætter

Foto: Ejgil Bodilsen
Foto: Ejgil Bodilsen
Den gamle herregård lige ved indkørslen til Fjerritslev danner i weekenden 7.-8. september 2018 igen ramme om en folkefest med mange historiske indslag

Efter den yderst vellykkede start på »Festen på Aagaard« i forsommeren 2016 er der ved at blive skabt en ny tradition for en stor folkelig begivenhed, der inddrager hele området omkring den gamle herregård Aagaard ved Aggersundvej umiddelbart syd for Fjerritslev.

Dermed er der koblet en ny dimension på Fjerritslev som kulturby og et fint supplement til Tinghuset, Kirkecentret, kroen, biografen, biblioteket, skolen, gymnasiet, idrætscentret, dyrskuepladsen og andre steder, hvor der året rundt arrangeres koncerter, film, teater, foredrag, udstillinger og lignende. Byen har så at sige fået et nyt ansigt mod syd.

Mens første udgave var en markering af 575-året for det nordjyske bondeoprør i 1441, er der næste gang lagt op til en høstfest med fokus på, hvordan man dyrkede og høstede korn på herregården helt tilbage til midten af 1800-tallet, hvor Aagaard gav slip på de store ejendomsbesiddelser i form af fæstegårde over hele Han Herred.

Selv om de tidligere fæstebønder nu var frie og ikke længere skulle udføre hoveriarbejde på herregården, tiltrak Aagaard stadig et stort folkehold i form af daglejere og faste ansatte, som ud over arbejdet i hus, mark og stald også skulle sørge for gårdens mejeri, mølle og smedje.

Som forberedelse til »Festen på Aagaard 2018«, som er planlagt til weekenden 7.-8. september, er en arbejdsgruppe med nær tilknytning til Fjerritslev handels- og foreningsliv i fuld gang med at lægge rammerne og træffe aftaler, så der bliver masser af spændende indslag af både oplysende og underholdende art.

Et af de store trækplastre bliver at vise, hvordan man gennem de seneste 150 år har høstet på herregården og de omkringliggende ejendomme, ligesom der vil blive foredrag, billedudstillinger med videre, der sætter fokus på landbrugets udvikling op gennem århundrederne.

Markedsplads med boder og gøgl, folkedans samt veteranudstilling med traktorer og maskiner er også blandt de ingredienser, som arrangørerne arbejder med.

Der opstilles i lighed med 2016 et stort telt, som vil danne ramme om spisning, musik og hygge, og festen kulminerer med et stort høstbal lørdag aften.

Arbejdsgruppen består indtil videre af Sanne og Kim Jensen, der ejer Gammel Aagaard, samt Ulla Flintholm, René Hjørnet Jensen og Ejgil Bodilsen.

Scroll to Top