Vesterstrand Ridecenter summer af liv

Finn Justesen, Inger Lise Jensen og Trine Henriksen er med god grund stolte over de nye faciliteter på Vesterstrand Ridecenter. Foto: Mattias Bodilsen
Finn Justesen, Inger Lise Jensen og Trine Henriksen er med god grund stolte over de nye faciliteter på Vesterstrand Ridecenter. Foto: Mattias Bodilsen
Han Herreds Hestesportsklub inviterer i sidste weekend af marts til et stort indendørsstævne som indvielse af en ny ridehal

De kommer alle vegne fra, de næsten 200 aktive i Han Herreds Hestesportsklub – fra hele den tidligere Fjerritslev Kommune, fra Aggersund og fra Hannæs – og i påskeweekenden 30.-31. marts indtages Vesterstrand Ridecenter på Gøttrup Strand af unge ryttere fra hele den nordjyske region til et storstilet D-stævne.

Netop denne weekend har klubben og ridecenteret nået endnu et delmål i en gigantisk byggeproces, der har stået på siden sidste sommer. De synlige resultater er en ny stald, der allerede er indviet med et ibrugtagningsarrangement 2. december, foruden en ny ridehal, som for første gang bliver fyldt op ved indvielsesstævnet i påsken.

Den ekstra indendørs ridebane lever med sine 20 gange 60 meter op til de internationale standarder og åbner for helt nye muligheder i klubaktiviteterne.

Ni måneder undervejs

− Vi tog fat, så snart årets ridelejr var afviklet, og første spadestik blev taget ved sommerfesten 7. juli, fortæller lærer Trine Henriksen, der er klubbens formand.

Sammen med Inger Lise Jensen og Finn Justesen fra bygherren Vesterstrand Ridecenter viser hun rundt i de nye faciliteter på en råkold vinterdag mellem de talrige arbejdsweekender, hvor klubbens mange frivillige har lagt en kæmpeindsats for dagen.

Men kulden, der bider såvel inde som ude, lægger på ingen måde en dæmper på begejstringen:

− Vi får de mest optimale rammer for både heste og ryttere. Stalden har plads til 40 heste og opfylder de nye lovkrav om, at hestene skal kunne gå omkring i boksene og ikke stå bundet med spiltove som før.

Samtidig er der gjort meget for rytternes sikkerhed. Trine viser, hvordan opsadlingen af hestene nu foregår i såkaldte vandspiltove i et område midt i stalden, hvor der også er mulighed for at spule og strigle. Det betyder, at der både er ro og god plads omkring hestene, forklarer hun.

Finn Justesen indskyder, at udmugningen foregår med bobcat, og med de nye og lette adgangsforhold til møddingen kan arbejdet klares på et par timer.

Hestene skal passes hver dag

Der er altid liv på ridecenteret fra kl. 14 til 22 hver dag året rundt, fortæller Trine. Mange kommer også for at ride og træne i formiddagstimerne, inden undervisningen går i gang.

− Rytterne betaler en fast pris for opstaldning, og de skal jo selv passe hestene, så det giver sig selv, at de kommer her hver dag.

Børn og unge – og især piger − er i klart overtal i klubben. Pigerne går som regel mest op i hestens pleje og egen rideuddannelse, mens de få drenge, der er, mere tiltrækkes af sporten og konkurrencemomentet.

Men der er også voksenhold og motionsryttere blandt medlemmerne, hvoraf nogle benytter sig af den korte afstand til Limfjorden til en tur på hesteryg ud i naturen.

I dag er der besøg fra Fjerritslev Gymnasium, hvor ridning indgår i faget idræt og afsluttes med eksamen. Eleverne låner af de 10 heste, som klubben selv råder over, samt et par af de privatejede heste, da mange af medlemmerne gerne vil bidrage til aktiviteter som denne.

Han Herreds Hestesportsklub kan i øvrigt med en vis stolthed notere sig, at Ulrik Gerstorf Sørensen − der var Trines første ridelærer, da hun som 10-årig begyndte i klubben − netop er blevet udnævnt som ny træner for de danske junior- og ungrytterlandshold.

Det sociale liv i rytterstuen

Vi går over i den nye ridehal, som endnu ikke er helt færdigmonteret. Barrierene omkring ridebanen er sat op – og langs den ene side er der gjort klar til tilskuerpladser – men til indvielsen vil banen være forsynet med det rigtige underlag af knust asfalt, ler og sand, ligesom der er etableret dommertårn og rytterstue i hallens sydøstlige ende. I tilknytning til rytterstuen indrettes køkken, toiletter og bad med handikapvenlig adgang.

− Rytterstuen bliver stedet, hvor de unge kan hygge sig, snakke heste og læse lektier. Mange kommer jo herud lige efter skoletid og bliver til hen på aftenen, forklarer Trine.

Det nye opholdsrum skal også bruges til den ugentlige fællesspisning, som fremmer det sociale miljø i klubben, og endelig kan det bruges som kursuslokale.

Når det hele er færdigt, kommer turen til udenomsarealerne, som skal planeres og belægges med sten til kørsel og parkering eller tilsås med græs. Også den gamle ridehal og tilhørende rytterstue skal senere friskes op.

En gammel drøm går hermed i opfyldelse, men der mangler dog stadig enkelte dele af det samlede projekt. I forbindelse med flytning af springbanen opføres et kombineret dommer- og madpakkehus med udsigt ud over hele anlægget, der også omfatter tre dressurbaner. Huset skal stå klar til sommer.

Stærkt tiltrængt udvidelse

Efter rundvisningen sætter vi os over en kop kaffe for at høre nærmere om baggrunden for projektet. Trine, Inger Lise og Finn fortæller:

− Med 200 medlemmer og et meget højt aktivitetsniveau har vi i mange år været presset af kapacitetsproblemer. Samtidig er vi blevet indhentet af nye lovkrav til hold af hest, så en stor del af den gamle stald ville være ulovlig at fortsætte med.

− Ud over den daglige undervisning har vi ét til to månedlige arrangementer. Det kan være korte kurser på nogle timer, og andre strækker sig over en hel dag eller en weekend. Flere gange om året har vi arrangementer, der varer en hel uge. Hvert år holder vi et udvidet klubstævne og et stort distriktsstævne. Til begge stævner er der op mod 350 starter med konkurrencer fra morgen til aften.

− Men den største begivenhed er så afgjort ridelejren, som har været en årligt tilbagevendende begivenhed siden 1991. I fem fulde døgn har vi omkring 70 børn på lejr, og alt det praktiske klares af frivillige – voksne elever, tidligere elever og forældre. De seneste år har vi sluttet ridelejren af med en hyggelig sommerfest, hvor omkring 300 medlemmer med familie og venner møder op til en fælles grillaften.

− I det hele taget foregår alt her på centeret ved hjælp af frivillig arbejdskraft, tilføjer de tre ildsjæle.

Det daglige opsyn varetages af Pernille Justesen og Thomas Mikkelsen, der bor i tilknytning til ridecenteret.

Uden frivillige intet byggeri

Trine, Inger Lise og Finn har en speciel ros til overs for den frivillige indsats, der er ydet i forbindelse med byggeriet. I alt 2.000 timer fordelt på 13 hele weekender og mange hverdage er det blevet til, inden der i påsken kan sættes »flueben« ved næste delmål i projektet.

− Samtidig har vore håndværkere og leverandører været utroligt velvillige og har bidraget til at finde de rigtige løsninger til de rigtige priser. Samarbejdet mellem håndværkerne og de frivillige har fungeret til ug.

Økonomistyringen ligger især Trine stærkt på sinde. Hun fortæller, at der nu iværksættes en målrettet indsats for at skaffe sponsorater, både blandt erhvervsdrivende og private i klubbens bagland. Der bliver flere kategorier for sponsorater, blandt andet salg af skilte i ridehallen, ligesom det bliver muligt at yde fradragsberettigede gaver via Han Herreds Hestesportsklubs medlemskab af DGI.

Hun og kollegerne glæder sig over, at det i højere og højere grad lykkes at skabe gode relationer mellem klubben og forskellige institutioner i området. Ud over Fjerritslev Gymnasium benytter flere børnehaver og sfo’er sig også af faciliteterne, ligesom der er etableret et samarbejde med Fjerritslev Vandrerhjem, som blandt sine aktiviteter kan tilbyde gæsterne at koble af med en tur på hesteryg.

Artikel fra Magasinet NORD februar 2013, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top