Verden set fra Aggersundbroen

Hans Melgaard Andersen tænder flere gange dagligt det røde lys for modkørende, når en traktor eller lastbil med bred last skal passere broen. Foto: Ejgil Bodilsen
Hans Melgaard Andersen tænder flere gange dagligt det røde lys for modkørende, når en traktor eller lastbil med bred last skal passere broen. Foto: Ejgil Bodilsen
Det kan være ensomt, men aldrig kedeligt at holde øje med trafikken på Limfjordens smalleste sted

Hans Melgaard Andersen tiltrådte jobbet i 1999. Han er en af tre faste brovagter plus en fast afløser, der er ansat af BV System, en privat virksomhed, som Vejdirektoratet har udliciteret opgaven til. BV System passer desuden Vildsundbroen mellem Thy og Mors samt Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund.

– Det er et kvalifikationskrav, at du er uddannet navigatør og har radiocertifikat for at kunne få jobbet som brovagt, fortæller Hans Melgaard Andersen, der selv har sejlet som styrmand inden for både coaster- og færgetrafik.

Fascinerende at følge vejret

Der er bemanding på broen fra solopgang til solnedgang året rundt, og der er hele tiden nok at holde øje med, om ikke andet så at nyde vejrets skiftende farver og stemninger.

– Der er altid noget fascinerede ved vejret. Som det at se solopgangen på morgenvagten eller solnedgangen på aftenvagten eller at iagttage bygerne komme ind fra Løgstør Bredning. I klart vejr kan jeg mod øst se de store skorstene i Aalborg og mod vest Livø, Fur og somme tider nordspidsen af Mors. Og her omkring broen er der utroligt mange sæler. Vi får det hele med!

Tidligere sendte brovagten vejrmeldinger til DMI hver time, men det er nu automatiseret. Nu er der højst tale om at melde om isdannelser og uregelmæssigheder i form af drivgods eller andet, der rapporteres til Farvandsvæsenet og SOK.

Kommunikation via radio og telefon

Kommunikation er en vigtig del af jobbet som brovagt. Det gælder såvel i forhold til de store skibe og deres lodser, som Hans Melgaard Andersen har kontakt med via radio eller telefon, som de mindre lystfartøjer, der hen over sommeren samles på begge sider af broen for at blive lukket igennem, som det sker hver halve time i perioden maj til august.

Men der er også trafikken over broen at kommunikere med. Der passerer dagligt mange brede køretøjer fra de lokale maskinstationer, eller der kan være tale om de langsomme vindmølletransporter, fortæller Hans Melgaard Andersen.

Midt i vores samtale ringer telefonen for at melde, at en traktor med en bred anhænger er på vej. Og så må brovagten holde godt øje og tænde for det røde lys, så trafikken fra modsatte side kan holde tilbage, da det ikke vil være muligt at komme forbi hinanden ude på broen.

Aggersundbroen. Foto: Mattias Bodilsen
Aggersundbroen. Foto: Mattias Bodilsen
Det går sjældent rigtig galt

En gang imellem kan det være nødvendigt at råbe ud ad vinduet, hvis nogen er i fare eller ikke iagttager de forholdsregler, som gælder for passage over eller under broen. Om nødvendigt hænger der i vagtlokalet en megafon, som kan tages i brug.

Hans Melgaard Andersen vedgår, at pulsen ind imellem kan komme lidt i vejret, som når et større skib truer med at påsejle broen.

– Heldigvis er det aldrig gået rigtig galt, men der ryger da en lanterne i ny og næ, konstaterer han tørt.

Til gengæld er der ikke helt sjældent en grundstødning nær Aggersundbroen, da dybgangen er temmelig problematisk på grund af risiko for tilsanding af sejlrenden. I øjeblikket er der uddybningsarbejde i gang øst for broen.

Alle åbninger af broen noteres omhyggeligt i logbogen – en stor protokol, som føres med sirlig håndskrift, sådan som det er sket hver eneste dag lige siden Aggersundbroens åbning 18. juni 1942 midt under den tyske besættelse. Bunkerne fra dengang ses stadig på begge sider af broen.

Sjældne, smukke skibe

Af de mere spektakulære oplevelser, som en brovagt kommer ud for, er der hver sommer livlig trafik af sejlskibe, der deltager i kapsejladsen Limfjorden Rundt. Med års mellemrum passerer også store britiske fartøjer, der skal til Aalborg for at medvirke i The Tall Ships Races.

– Et par gange har jeg da også haft fornøjelsen af at lukke Kongeskibet Dannebrog igennem, og så står man da op, smiler den erfarne brovagt.

De seneste uger har været lidt stille, hvad angår skibstrafik gennem Aggersund som følge af beskadigelsen af jernbanebroen i Aalborg før påske. Til gengæld sker der noget på selve broen, idet Vejdirektoratet er i gang med en omfattende forstærkning for at opgradere broen til at kunne klare et tryk på væsentlig mere end de nuværende 48 tons.

– Vores håb er, at broen med tiden kan klare 100 tons, siger Hans Melgaard Andersen.

Scroll to Top