Træf Han Herred lørdag 20. juni 2015

Træf Han Herred 20. juni 2015 startede med fortælling og sang i Tinghuset.
Træf Han Herred 20. juni 2015 startede med fortælling og sang i Tinghuset.
– Vi havde en fantastisk dag. Solen skinnede flot, og flaget var hejst ved Tinghuset, som lagde lokaler til den første del af dagen

Formand for Træf Han Herred udvalget, Sonia Luther, bød velkommen til de godt 50 deltagere. Derefter var det morgensang, og selvfølgelig indledte vi dagen med Bent Nygårds »Jeg ved et sted mellem hav og fjord« eller bedre kendt som »Han Herred sangen«.

Tidligere dommer N. Kirk-Sørensen, Løgstør, fortalte om sit virke gennem mere end 19 år i retsbygningen og dommerkontoret samt historien om, hvorledes både arresten, retssalen og dommerkontoret er blevet benyttet igennem hundrede år, siden bygningerne blev opført i 1909.

Formand for kulturforeningen Tinghuset Per Gregersen fortalte efterfølgende om processen, fra retsbygningen blev nedlagt som retsinstans i 2007, til huset står nyrenoveret som egnens kulturhus i dag. Det var spændende at høre om, hvordan huset i dag udnyttes til mange forskellige brugere i alle aldre og interesser, og om hvordan hele projektet med den gennemgribende renovering har forløbet. Om hvordan malerierne, de flotte lysekroner, relieffer og meget mere er blevet frisket op og kommet frem til glæde for både daglige brugere og gæster i huset.

Det blev til endnu en fællessang, hvor Per Gregersen også spillede klaver til. Derefter var der kaffe og rundstykker, samtidig med at alle gæster kunne gå rundt og se hele Tinghuset. Gæsterne var meget interesseret i at se huset og de fine detaljer, der kunne beundres. Ligeledes var det for nogle første gang, de havde opholdt sig i en arrest, men satte pris på at slippe derfra igen! Der blev udtrykt beundring for, at det hav været muligt at få genskabt huset i så original stand igen.

Anden del af programmet foregik i Fjerritslev Kultur & Senior Center på Tennisvej. Her blev vi budt velkommen af formand for centret, Jørgen Jensen. Han fortalte om de mange aktiviteter, der foregår i løbet af ugen – der er mange brugere og forskellige aktiviteter hver dag. Herefter bød Otto Kjær Larsen velkommen til Træf Han Herred 2015, Otto er formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, som Træf Han Herred er en gren af.

Der blev spist buffet fra Restaurant Starkær, hvorefter vi skulle synge »Træf Han Herred-sangen 2015«. Hans »Brøndborer« Kristensen har igennem de sidste 15 år skrevet en »træfsikker« sang, hvor han er kommet omkring, hvad der rører sig omkring os. Han havde også nået at få forfattet en sidste sang i foråret 2015, inden han døde 6. april. Der blev holdt en kort tale af Kurt Brandi for at ære Hans »Brøndborer« Kristensens minde. Ligeledes deltog Hans’ to døtre i arrangementet.

Efter dette havde vi besøg af Jens Andersen, museumsinspektør fra MuseumsCenter Hanstholm. Han holdt foredrag om besættelsestiden i Han Herred, og det var meget spændende at høre om de mange byggerier af bunkers både ved Bulbjerg, Slettestrand, Aggersund og mange flere steder i Han Herred.

Arrangementet sluttede ved 16-tiden, og gæsterne gik hjem fra en dag med megen snak, udveksling af minder samt mange fortællinger fra vores egn.

Vi glæder os allerede til næste års Træf Han Herred, så på gensyn i Brovst lørdag 18. juni 2016.

Se billeder fra Træf Han Herred 2015 her

Sonia Luther Nielsen

Scroll to Top